When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
751
 
16 พ.ค. 60 06:46
752
 
16 พ.ค. 60 06:46
753
 
16 พ.ค. 60 06:46
754
 
16 พ.ค. 60 06:46
755
 
16 พ.ค. 60 06:46
756
 
16 พ.ค. 60 06:46
757
 
16 พ.ค. 60 06:46
758
 
16 พ.ค. 60 06:46
759
 
16 พ.ค. 60 06:46
760
 
16 พ.ค. 60 06:46
761
 
16 พ.ค. 60 06:46
762
 
16 พ.ค. 60 06:46
763
 
16 พ.ค. 60 06:46
764
 
16 พ.ค. 60 06:46
765
 
16 พ.ค. 60 06:46
766
 
16 พ.ค. 60 06:46
767
 
16 พ.ค. 60 06:46
768
 
16 พ.ค. 60 06:46
769
 
16 พ.ค. 60 06:46
770
 
16 พ.ค. 60 06:46
771
 
16 พ.ค. 60 06:46
772
 
16 พ.ค. 60 06:46
773
 
16 พ.ค. 60 06:46
774
 
16 พ.ค. 60 06:46
775
 
16 พ.ค. 60 06:46
776
 
16 พ.ค. 60 06:46
777
 
16 พ.ค. 60 06:46
778
 
16 พ.ค. 60 06:46
779
 
16 พ.ค. 60 06:46
780
 
16 พ.ค. 60 06:46

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา