When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
661
 
15 พ.ค. 60 21:40
662
 
15 พ.ค. 60 21:40
663
 
15 พ.ค. 60 21:40
664
 
15 พ.ค. 60 21:40
665
 
15 พ.ค. 60 21:40
666
 
15 พ.ค. 60 21:40
667
 
15 พ.ค. 60 21:40
668
 
15 พ.ค. 60 21:40
669
 
15 พ.ค. 60 21:40
670
 
15 พ.ค. 60 21:40
671
 
15 พ.ค. 60 21:40
672
 
15 พ.ค. 60 21:40
673
 
15 พ.ค. 60 21:40
674
 
15 พ.ค. 60 21:40
675
 
15 พ.ค. 60 21:40
676
 
15 พ.ค. 60 21:40
677
 
15 พ.ค. 60 21:40
678
 
15 พ.ค. 60 21:40
679
 
15 พ.ค. 60 21:40
680
 
15 พ.ค. 60 21:40
681
 
15 พ.ค. 60 21:40
682
 
15 พ.ค. 60 21:40
683
 
15 พ.ค. 60 21:40
684
 
15 พ.ค. 60 21:40
685
 
15 พ.ค. 60 21:40
686
 
15 พ.ค. 60 21:40
687
 
15 พ.ค. 60 21:40
688
 
15 พ.ค. 60 21:40
689
 
15 พ.ค. 60 21:40
690
 
15 พ.ค. 60 21:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา