When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
571
 
15 พ.ค. 60 21:40
572
 
15 พ.ค. 60 21:40
573
 
15 พ.ค. 60 21:40
574
 
15 พ.ค. 60 21:40
575
 
15 พ.ค. 60 21:40
576
 
15 พ.ค. 60 21:40
577
 
15 พ.ค. 60 21:40
578
 
15 พ.ค. 60 21:40
579
 
15 พ.ค. 60 21:40
580
 
15 พ.ค. 60 21:40
581
 
15 พ.ค. 60 21:40
582
 
15 พ.ค. 60 21:40
583
 
15 พ.ค. 60 21:40
584
 
15 พ.ค. 60 21:40
585
 
15 พ.ค. 60 21:40
586
 
15 พ.ค. 60 21:40
587
 
15 พ.ค. 60 21:40
588
 
15 พ.ค. 60 21:40
589
 
15 พ.ค. 60 21:40
590
 
15 พ.ค. 60 21:40
591
 
15 พ.ค. 60 21:40
592
 
15 พ.ค. 60 21:40
593
 
15 พ.ค. 60 21:40
594
 
15 พ.ค. 60 21:40
595
 
15 พ.ค. 60 21:40
596
 
15 พ.ค. 60 21:40
597
 
15 พ.ค. 60 21:40
598
 
15 พ.ค. 60 21:40
599
 
15 พ.ค. 60 21:40
600
 
15 พ.ค. 60 21:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา