When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
541
 
15 พ.ค. 60 21:40
542
 
15 พ.ค. 60 21:40
543
 
15 พ.ค. 60 21:40
544
 
15 พ.ค. 60 21:40
545
 
15 พ.ค. 60 21:40
546
 
15 พ.ค. 60 21:40
547
 
15 พ.ค. 60 21:40
548
 
15 พ.ค. 60 21:40
549
 
15 พ.ค. 60 21:40
550
 
15 พ.ค. 60 21:40
551
 
15 พ.ค. 60 21:40
552
 
15 พ.ค. 60 21:40
553
 
15 พ.ค. 60 21:40
554
 
15 พ.ค. 60 21:40
555
 
15 พ.ค. 60 21:40
556
 
15 พ.ค. 60 21:40
557
 
15 พ.ค. 60 21:40
558
 
15 พ.ค. 60 21:40
559
 
15 พ.ค. 60 21:40
560
 
15 พ.ค. 60 21:40
561
 
15 พ.ค. 60 21:40
562
 
15 พ.ค. 60 21:40
563
 
15 พ.ค. 60 21:40
564
 
15 พ.ค. 60 21:40
565
 
15 พ.ค. 60 21:40
566
 
15 พ.ค. 60 21:40
567
 
15 พ.ค. 60 21:40
568
 
15 พ.ค. 60 21:40
569
 
15 พ.ค. 60 21:40
570
 
15 พ.ค. 60 21:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา