When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
391
 
15 พ.ค. 60 21:40
392
 
15 พ.ค. 60 21:40
393
 
15 พ.ค. 60 21:40
394
 
15 พ.ค. 60 21:40
395
 
15 พ.ค. 60 21:40
396
 
15 พ.ค. 60 21:40
397
 
15 พ.ค. 60 21:40
398
 
15 พ.ค. 60 21:40
399
 
15 พ.ค. 60 21:40
400
 
15 พ.ค. 60 21:40
401
 
15 พ.ค. 60 21:40
402
 
15 พ.ค. 60 21:40
403
 
15 พ.ค. 60 21:40
404
 
15 พ.ค. 60 21:40
405
 
15 พ.ค. 60 21:40
406
 
15 พ.ค. 60 21:40
407
 
15 พ.ค. 60 21:40
408
 
15 พ.ค. 60 21:40
409
 
15 พ.ค. 60 21:40
410
 
15 พ.ค. 60 21:40
411
 
15 พ.ค. 60 21:40
412
 
15 พ.ค. 60 21:40
413
 
15 พ.ค. 60 21:40
414
 
15 พ.ค. 60 21:40
415
 
15 พ.ค. 60 21:40
416
 
15 พ.ค. 60 21:40
417
 
15 พ.ค. 60 21:40
418
 
15 พ.ค. 60 21:40
419
 
15 พ.ค. 60 21:40
420
 
15 พ.ค. 60 21:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา