When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
331
 
15 พ.ค. 60 21:40
332
 
15 พ.ค. 60 21:40
333
 
15 พ.ค. 60 21:40
334
 
15 พ.ค. 60 21:40
335
 
15 พ.ค. 60 21:40
336
 
15 พ.ค. 60 21:40
337
 
15 พ.ค. 60 21:40
338
 
15 พ.ค. 60 21:40
339
 
15 พ.ค. 60 21:40
340
 
15 พ.ค. 60 21:40
341
 
15 พ.ค. 60 21:40
342
 
15 พ.ค. 60 21:40
343
 
15 พ.ค. 60 21:40
344
 
15 พ.ค. 60 21:40
345
 
15 พ.ค. 60 21:40
346
 
15 พ.ค. 60 21:40
347
 
15 พ.ค. 60 21:40
348
 
15 พ.ค. 60 21:40
349
 
15 พ.ค. 60 21:40
350
 
15 พ.ค. 60 21:40
351
 
15 พ.ค. 60 21:40
352
 
15 พ.ค. 60 21:40
353
 
15 พ.ค. 60 21:40
354
 
15 พ.ค. 60 21:40
355
 
15 พ.ค. 60 21:40
356
 
15 พ.ค. 60 21:40
357
 
15 พ.ค. 60 21:40
358
 
15 พ.ค. 60 21:40
359
 
15 พ.ค. 60 21:40
360
 
15 พ.ค. 60 21:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา