๏ บทเรียนมาราธอน     แทรกคำสอนหลายตำรา       
ฝึกหัดเต็มอัตรา                 กายและจิตพิชิตชัย            
     อดทนและเข้มแข็ง        ทั้งกล้าแกร่งมีวินัย             
ทุกก้าวจึงเกรียงไกร            พร้อมกอบเก็บประสบการณ์  
     บทเพลงมาราธอน         หลายวรรคตอนยังแว่วหวาน 
เวียนวิ่งแห่งวันวาร              ครบคุณค่าน่าจดจำ  ๛        
ตะวันฉาย

ภาพงานวิ่ง ดงมะไฟเทรล 2016 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014448
ภาพงานวิ่ง ดงมะไฟเทรล 2016
26 ธ.ค. 59 22:20
601
 
26 ธ.ค. 59 22:59
602
 
26 ธ.ค. 59 22:59
603
 
26 ธ.ค. 59 22:59
604
 
26 ธ.ค. 59 22:59
605
 
26 ธ.ค. 59 22:59
606
 
26 ธ.ค. 59 22:59
607
 
26 ธ.ค. 59 22:59
608
 
26 ธ.ค. 59 22:59
609
 
26 ธ.ค. 59 22:59
610
 
26 ธ.ค. 59 22:59
611
 
26 ธ.ค. 59 22:59
612
 
26 ธ.ค. 59 22:59
613
 
26 ธ.ค. 59 22:59
614
 
26 ธ.ค. 59 22:59
615
 
26 ธ.ค. 59 22:59
616
 
26 ธ.ค. 59 22:59
617
 
26 ธ.ค. 59 22:59
618
 
26 ธ.ค. 59 22:59
619
 
26 ธ.ค. 59 22:59
620
 
26 ธ.ค. 59 22:59
621
 
26 ธ.ค. 59 22:59
622
 
26 ธ.ค. 59 22:59
623
 
26 ธ.ค. 59 22:59
624
 
26 ธ.ค. 59 22:59
625
 
26 ธ.ค. 59 22:59
626
 
26 ธ.ค. 59 22:59
627
 
26 ธ.ค. 59 22:59
628
 
26 ธ.ค. 59 22:59
629
 
26 ธ.ค. 59 22:59
630
 
26 ธ.ค. 59 22:59

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา