Champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely the demonstration of their championship character.
T. Alan Armstrong

การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F013392
การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ด้วยเทศบาลตำบลแสนสุข ได้จัดการแข่งขัน “เดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ ประจำปี 2558” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีของร่างกาย และเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความอดทน ความเพียรพยายามในการ
เข้าร่วมกิจกรรรม อันจะส่งผลให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีต่อตนเองและครอบครัวต่อไป ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 
ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย-หญิง)     ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546
รุ่นเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 19 29 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2539
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 30 39 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2519 – 2528
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 40 49 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2518
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 50 59 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2499 – 2508
รุ่นผู้สูงอายุ อายุ 60 69 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2498
รุ่นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป (ชาย-หญิง) เกิดก่อนปี พ.ศ. 2489

ประเภทการแข่งขันเดิน ระยะทาง กิโลเมตร
รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่จำกัดเพศ) ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546
รุ่นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ) เกิดก่อนปี พ.ศ. 2499

การประกวดแต่งกายแฟนซี ในหัวข้อ “Truly Environmental (สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง)”
ไม่จำกัดอายุและเพศ 

กิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(1) www.saensukubon.go.th
(2) นายชาตรี แก่นพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โทร. 084-6048039 082-8769822
ckanpunt
(180.183.192.6)
8 พ.ค. 58 11:25

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา