๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F013392
การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
ด้วยเทศบาลตำบลแสนสุข ได้จัดการแข่งขัน “เดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ ประจำปี 2558” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีของร่างกาย และเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความอดทน ความเพียรพยายามในการ
เข้าร่วมกิจกรรรม อันจะส่งผลให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีต่อตนเองและครอบครัวต่อไป ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 
ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย-หญิง)     ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546
รุ่นเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2545
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 19 29 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2539
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 30 39 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2519 – 2528
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 40 49 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2518
รุ่นประชาชนทั่วไป อายุ 50 59 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2499 – 2508
รุ่นผู้สูงอายุ อายุ 60 69 ปี (ชาย-หญิง)    เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2498
รุ่นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป (ชาย-หญิง) เกิดก่อนปี พ.ศ. 2489

ประเภทการแข่งขันเดิน ระยะทาง กิโลเมตร
รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่จำกัดเพศ) ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2546
รุ่นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ) เกิดก่อนปี พ.ศ. 2499

การประกวดแต่งกายแฟนซี ในหัวข้อ “Truly Environmental (สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง)”
ไม่จำกัดอายุและเพศ 

กิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(1) www.saensukubon.go.th
(2) นายชาตรี แก่นพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โทร. 084-6048039 082-8769822
ckanpunt
(180.183.192.6)
8 พ.ค. 58 11:25

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา