When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

รวมภาพวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน 2556 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F010151
รวมภาพวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน 2556
มาชมภาพของบรรยากาศงานวิ่งของรายการ จอมบึงมาราธอน อีกรายการที่เป็นตำนานของการวิ่งมาราธอน ชมกันเลยครับ
1
แชมป์มาราธอนชาย \"เสือเฒ่า\" โอภาส ศรีมาส คว้าแชมป์ในระยะมาราธอน ด้วยเวลา 02.45.24 ชม.
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 04:59
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, kunjija
2
ส่วนฝ่ายหญิง หนูสิน ชมใจ สาวใหญ่จากแม่สอด จ.ตาก คว้าแชมป์ไปด้วยเวลา 03.32.44 ชม.
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:02
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632, คุณอี๊ด, kunjija
3
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:02
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632
4
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:03
5
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:03
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632
6
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:03
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632
7
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:03
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632, kunjija
8
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:04
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632, ปลัดเดช
9
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:04
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632, kunjija, ปลัดเดช
10
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:04
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632
11
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:04
12
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:05
ความเห็นนี้ถูกใจ รักษ์ รุ่งอรุณ632, คุณอี๊ด, kunjija
13
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:05
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, kunjija
14
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:05
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy
15
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:05
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy, kunjija
16
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:05
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, Tik_copy, kunjija
17
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:06
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy
18
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:06
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy
19
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:06
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, Tik_copy, kunjija, ปลัดเดช
20
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:06
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, Tik_copy, ปลัดเดช
21
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:07
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, Tik_copy, kunjija, ปลัดเดช
22
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:07
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด, kunjija, ปลัดเดช
23
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:07
ความเห็นนี้ถูกใจ ปลัดเดช
24
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:07
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy, kunjija
25
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:08
ความเห็นนี้ถูกใจ ปลัดเดช, norasingh
26
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:08
ความเห็นนี้ถูกใจ คุณอี๊ด
27
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:08
ความเห็นนี้ถูกใจ kunjija, ปลัดเดช, norasingh
28
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:09
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy
29
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:09
ความเห็นนี้ถูกใจ Tik_copy, kunjija, ปลัดเดช
30
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
24 ม.ค. 56 05:10
ความเห็นนี้ถูกใจ norasingh

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา