The body does not want you to do this. As you run, it tells you to stop but the mind must be strong. You always go too far for your body. You must handle the pain with strategy...It is not age; it is not diet. It is the will to succeed.
Jacqueline Gareau
1980 Boston Marathon champion

เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

ห้องสนทนาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการวิ่ง การฝึกซ้อม การเริ่มต้น การแข่งขัน ประกาศซื้อขายมือสอง ฯลฯ

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แนะนำ หรือประกาศขายสินค้าจำพวก อาหารเสริม ยาชูกำลัง

หากท่านต้องการชมภาพจากงานวิ่ง ดูได้ที่ ภาพงานวิ่ง

เรียงตามวันที่กระทู้วันที่ความเห็นล่าสุด
รูปแบบบอร์ด เรียงแถวตาราง
กระทู้ทั้งหมด
คลังกระทู้โปรด
กระทู้ของฉัน
กระทู้ที่ฉันตอบ
เลข
กระทู้
หัวข้อกระทู้ ตั้งกระทู้ การตอบ
ล่าสุด
อ่าน/
ตอบ
F00016423 ทริปนี้..แม่กำปองเทรล 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ก.ค. 62
บอลลี่
19 ก.ค. 62
77
2
F00016419 ทริปนี้..เขาค้อมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.ค. 62
บอลลี่
19 ก.ค. 62
69
1
F00016406 ทริปนี้..Xterra khao Mai Kaew Trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 ก.ค. 62

50
0
F00016403 ทริปนี้..อยุธยามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ก.ค. 62

56
0
F00016401 ทริปนี้..ลำพยนต์เทรลวิ่งชมทุ่งปอเทือง ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 มิ.ย. 62
115
1
F00016396 ทริปนี้..เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 มิ.ย. 62

82
0
F00016393 ทริปนี้..Aloha Lady Run 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 มิ.ย. 62
87
1
F00016387 ทริปนี้..ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
142
1
F00016378 ทริปนี้..เขาแผงม้า ชาย ฟอร์รันเนอร์
27 พ.ค. 62

136
0
F00016377 ทริปนี้..เขาใหญ่ฮาล์ฟมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
155
1
F00016376 ทริปนี้..สวนผึ้งมาราธอนภูเขา 2563 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
150
1
F00016374 ทริปนี้..Pangsida Sa Kaeo ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
119
1
F00016373 ทริปนี้..ลานสกามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
142
1
F00016363 ทริปนี้..นิด้าอีสต์ วิ่งปันสุข 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 พ.ค. 62
206
1
F00016357 ทริปนี้..KHLONG PLA KANG KORAT ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
บอลลี่
19 ก.ค. 62
143
2
F00016344 ทริปนี้..ดงมะไฟเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
235
1
F00016341 ทริปนี้..วังบอนเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
147
1
F00016333 ทริปนี้..วิ่ง 145 ปี พ่อคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
215
1
F00016332 ทริปนี้..ขอนแก่นมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
214
1
F00016329 ทริปนี้..หนองคายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
209
1
F00016320 ทริปนี้..บ้านเชียงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
216
1
F00016318 ทริปนี้..แพร่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
291
1
F00016311 ทริปนี้..เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
191
1
F00016304 ทริปนี้..Brooks Run for the Wild - Chaiyaphum 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
158
1
F00016303 ทริปนี้..เมืองเงาะมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
198
1
F00016293 ทริปนี้..Garmin sub 5 Marathon ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
246
1
F00016287 ทริปนี้..เขาใหญ่เทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
170
1
F00016286 ทริปนี้..บางแสน 21 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
225
1
F00016285 ทริปนี้..บางแสน 42 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
221
1
F00016278 ทริปนี้..จอมบึงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
289
1
F00016277 ทริปนี้่ CMU Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
228
1
F00016276 ทริปนี้..บุรีรัมย์มาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
275
1
F00016259 ทริปนี้..เขาใหญ่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
233
1
F00016256 ทริปนี้..พัทยามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
245
1
F00016254 ทริปนี้..แม่สลองเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
บอลลี่
19 ก.ค. 62
434
2
F00016245 ทริปนี้..โป่งแยงเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
217
1
F00016244 ทริปนี้...โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
225
1
F00016236 ทริปนี้..เขาครามเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
236
1
F00016231 ทริปนี้..Ultra-Trail Chiangmai ( 20 33 65 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
บอลลี่
19 ก.ค. 62
378
2
F00016229 ทริปนี้..UTN 100 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
wiiny
6 ก.ค. 62
414
3
F00016228 ทริปนี้..ตะนาวศรีเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
248
1
F00016219 ทริปนี้..วิ่งปลุกภูกระดึง ปีที่ 3 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
447
1
F00016174 ทริปนี้..วิ่งเลยมั๋ย ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ธ.ค. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ธ.ค. 61
312
1
F00016167 ทริปนี้..วิ่งสังขละบุรี กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
259
1
F00016166 ทริปนี้..ภูเรือเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
285
1
F00016165 ทริปนี้..วิ่งช่องเขาขาด กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
250
1
F00016161 ทริปนี้..วังขนายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
327
1
F00016158 ทริปนี้่..ริเวอร์แควฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 มี.ค. 62
307
8
F00016132 ทริปนี้..CM6 (76/92) ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 พ.ย. 61
303
1
F00016131 ทริปนี้..CM6 ( 21/44 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 พ.ย. 61
283
1
F012277 เรามาวิ่งกันทำไม? กฤตย์
8 ก.ค. 57
pcalibration
14 ก.ค. 57
3507
22
F011755 เปิดสั่งจองพื้นรองเท้า ล๊อตที่ 6 Sun
26 ก.พ. 57
บอลลี่
19 ก.ค. 62
4945
13
F010103 วิ่ง , วิ่ง และวิ่ง [123456] กฤตย์
14 ม.ค. 56
บอลลี่
19 ก.ค. 62
25408
157
F009073 จากเส้นทางชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ..สู่เส้นทางสายมะเร็ง..ถึงแนวทางชีวจิต [1234567] ภูมิชีวิต
27 มิ.ย. 55
บอลลี่
19 ก.ค. 62
31666
187
F008152 สมัครเข้าชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่.. [123456789] คนเมืองดาบ
5 ม.ค. 55
Sutee
19 ธ.ค. 60
37917
250
F008085 สั่งซื้อเสื้อ ฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่คร้าบ [1234] คนเมืองดาบ
21 ธ.ค. 54
neng1960
22 มิ.ย. 62
24925
107
F004008 มาราธอนเตือนตนรู้ประมาณ [123456789101112131415161718] กฤตย์
12 เม.ย. 53
หงอคง
19 ม.ค. 62
79663
521
F000905 กระทู้อันมีลักษณะต้องห้าม หงอคง
23 เม.ย. 52
หงอคง
16 พ.ค. 56
4875
17
F00016454 Mädchen-Kollektion: Authentic Barbour Outlet Online Verkauf -Top Kategorie günstige Barbour Mäntel Von Großbritannien ahonzaeman
22 ก.ค. 62

0
0
F00016453 Pandora Beads baumelt - Pandora Charms ahonzaeman
22 ก.ค. 62

1
0
F00016452 Replica IWC klokker ahonzaeman
22 ก.ค. 62
ahonzaeman
22 ก.ค. 62
7
2
F00016451 Nike Air Presto Hombres - zapatos nike ahonzaeman
22 ก.ค. 62

3
0
F00016450 Hublot Classic Fusion 38mm ahonzaeman
22 ก.ค. 62

6
0
F00016449 Relojes Hermes ahonzaeman
22 ก.ค. 62
ahonzaeman
22 ก.ค. 62
8
1
F00016448 Tiffany Accesorios ahonzaeman
22 ก.ค. 62
ahonzaeman
22 ก.ค. 62
5
2
F00016447 Montblanc Meisterstuck : Professionele montblanc pen winkels, discountpens.cn ahonzaeman
21 ก.ค. 62

3
0
F00016446 Walk&Run โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ Satit2
21 ก.ค. 62

22
0
F00016445 Garmin fenix 3HR สภาพสวยงาม Charmon2013
21 ก.ค. 62
Charmon2013
21 ก.ค. 62
27
5
F00016444      Mont Blanc Meisterstuck Solitaire Steel Ballpoint [eb60] - $148.00 : Professional montblanc pen stores, ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
8
2
F00016443 2013 New Arrivals! Moncler de calidad superior para mujer Chaquetas de Down relampagan Bl - €205.53 : Moncler, moncleraoutl ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
10
2
F00016442 Timberland Inch Premium Waterproof Womens Black Boots [Timberland_SL26103258] - $133.00 : Timberland outlet, timberlandusa.top ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
9
2
F00016441 Replica The Longines-Ka Lan serien L4.209.2.32.7 Ladies kvarts klokke [a53a] [7080 ] - NOK 1,620 : kopi klokker nettbutikke ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
10
1
F00016440 Patek Philippe 5116G-001 - Hvitt Gull - Menn Calatrava - NOK 2,098 : replica Patek Philippe klokker, patekcompany.me ahonzaeman
20 ก.ค. 62

10
0
F00016439 MBT Herrenschuhe : mbtshoes, hbpaw.com ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
9
2
F00016438 Montblanc pen outlet, montblanc pen for billige.<br> ahonzaeman
20 ก.ค. 62

6
0
F00016437 PRADA Handbags Outlet Australia ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
7
2
F00016436 ขาย Polar M600 สภาพดีครบกล่อง สายแท้ 2 เส้น ไม่แพง surarit
20 ก.ค. 62

11
0
F00016435 Replica Patek Philippe 4897G-001 - White Gold - Ladies Calatrava - $263.00 : replica Patek Philippe watches, fakepatekwatches.c ahonzaeman
20 ก.ค. 62
ahonzaeman
20 ก.ค. 62
7
2
F00016434 Columbia GoreTex wasserdicht in Jacke Herren CB01035 [0128] [A630051_jackets] - €134.10 : columbia Sportbekleidung Outl ahonzaeman
19 ก.ค. 62

10
0
F00016433 Longines les grandes classiques ahonzaeman
19 ก.ค. 62
ahonzaeman
19 ก.ค. 62
13
2
F00016432 ประกาศขาย นาฬิกา SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR littarm
19 ก.ค. 62
littarm
20 ก.ค. 62
40
1
F00016431 Hublot Fusão Clássico 38 milímetros ahonzaeman
19 ก.ค. 62
ahonzaeman
19 ก.ค. 62
20
5
F00016430 Billiga Pandora Outlet salu-Pandora Sterling Silver Charms smycken online ahonzaeman
19 ก.ค. 62
ahonzaeman
19 ก.ค. 62
17
2
F00016429 Christian Louboutin Outlet | Cheap Christian Louboutin talons Outlet Store ahonzaeman
19 ก.ค. 62
ahonzaeman
19 ก.ค. 62
14
2
F00016428 Replica Patek Philippe 7119G-010 - White Gold - Ladies Calatrava - DKK 1,503 : replika Patek Philippe ure, fakepatekwatches.cc ahonzaeman
18 ก.ค. 62
บอลลี่
19 ก.ค. 62
21
5
F00016427 Links of London Bangles ahonzaeman
18 ก.ค. 62
ahonzaeman
19 ก.ค. 62
21
5
F00016426 Cappotti da uomo Moncler : moncler, monclerforcoat.top ahonzaeman
18 ก.ค. 62
ahonzaeman
18 ก.ค. 62
18
2
F00016425 ขาย Garmin Forerunner 225 สภาพ 80% Longhairboyz
16 ก.ค. 62

50
0
F00016424 ขาย forrunner 935_ใหม่มาก เนื่องจากเพิ่งซื้อมาค่ะ Nanday
16 ก.ค. 62
Nanday
16 ก.ค. 62
111
2
F00016422 ขาย Garmin Forerunner 245 Music มือ 2 ใช้งานมาประมาณ 1 สัปดาห์ pk.busara
14 ก.ค. 62

115
0
F00016421 ขาย Garmin Forerunner 235 มือสอง panida
14 ก.ค. 62

94
0
F00016420 ขาย hoka one one M speedgoat 2 Black / Evening primrose Rut
13 ก.ค. 62
Rut
18 ก.ค. 62
57
3
F00016418 ขาย Garmin fēnix 3 HR Sapphire มือสอง อ้อ
11 ก.ค. 62

76
0
F00016417 ขาย Garmin Fenix5 Sapphire (Black) GPS watch sitthiseranee
11 ก.ค. 62

71
0
F00016416 ขาย Garmin fēnix 3 HR Sapphire มือสอง อ้อ
10 ก.ค. 62

62
0
F00016415 : SUUNTO SPARTAN SPORT BARO !!!! สภาพใหม่!!! Komsan2023
10 ก.ค. 62

56
0
F00016411 >>ขาย<< HOKA CLIFTON 6 8US 2E มือสอง อายุ 2week สภาพ 99% สีน้ำเงิน-ขาว 3500บาท chatfilm
7 ก.ค. 62

61
0
F00016407 ขาย Garmin Fenix 5X sapphire เครื่องศูนย์ไทย mickey29
4 ก.ค. 62

85
0
F00016402 ขาย​ Garmin Fenix 5s​ Plus​ สี​ขาว rose gold Nong Fenix
28 มิ.ย. 62

115
0
F00016400 <<ขาย>> Garmin FR 245 (ซื้อ 02/06/19) aunpuang
26 มิ.ย. 62
aunpuang
12 ก.ค. 62
209
2
F00016399 ขาย garmin 5x สภาพ 95% 18500 Wviboon
26 มิ.ย. 62

66
0
F00016398 ขาย Garmin fr945 เจ
25 มิ.ย. 62

138
0
F00016397 ขอส่งต่อ Garmin 935 สีดำ เครื่องศูนย์ไทย ราคา 13,700 (ซื้อมาเมื่อ 4 มี.ค. 62) ประกันยังเหลือ สภาพดีมาก เกียรติศักดิ์
25 มิ.ย. 62
เกียรติศักดิ์
8 ก.ค. 62
147
3
F00016394 ขายรองเท้าวิ่ง Brooks Glycerin 16 ศักดิ์ชาย
23 มิ.ย. 62

80
0
F00016392 หูฟัง Beoplay E8 Premium Wireless Inear (สภาพดี 95%) ราคา 4,800 บาท jirayuja
17 มิ.ย. 62
jirayuja
17 มิ.ย. 62
93
6
F00016391 ขาย Garmin Forerunner 235 สภาพดี ใช้งานน้อย ติดฟิล์มกันรอย สายสำรองยังไม่ได้ใช้ ราคาเท พร้อมโอนลดได้ค่ะ Pimsuda
15 มิ.ย. 62
Pimsuda
13 ก.ค. 62
275
2
F00016390 ขาย Garmin vivoactive3 Black Gunmetal jin
14 มิ.ย. 62
jin
21 มิ.ย. 62
134
1
F00016389 ขาย Garmin Vivoactive3 music เครื่องใหม่ ประกัน0ไทย อั้น 0870492940
12 มิ.ย. 62

130
0

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)