Only think of two things - the gun and the tape. When you hear the one, just run like hell until you break the other.
Sam Mussabini
British athletics coach

เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

ห้องสนทนาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการวิ่ง การฝึกซ้อม การเริ่มต้น การแข่งขัน ประกาศซื้อขายมือสอง ฯลฯ

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แนะนำ หรือประกาศขายสินค้าจำพวก อาหารเสริม ยาชูกำลัง

หากท่านต้องการชมภาพจากงานวิ่ง ดูได้ที่ ภาพงานวิ่ง

เรียงตามวันที่กระทู้วันที่ความเห็นล่าสุด
รูปแบบบอร์ด เรียงแถวตาราง
กระทู้ทั้งหมด
คลังกระทู้โปรด
กระทู้ของฉัน
กระทู้ที่ฉันตอบ
เลข
กระทู้
หัวข้อกระทู้ ตั้งกระทู้ การตอบ
ล่าสุด
อ่าน/
ตอบ
F00016473 ทริปนี้..Korat Powdurance Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ส.ค. 62

160
0
F00016471 ทริปนี้..TAK SKY TRAIL ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ส.ค. 62

119
0
F00016470 ทริปนี้..คำม่วน-นครพนม มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 ส.ค. 62

89
0
F00016466 ทริปนี้..สุพรรณบุรี เมืองเหน่อ มาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ส.ค. 62

110
0
F00016458 ทริปนี้..The North Face 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
26 ก.ค. 62

164
0
F00016423 ทริปนี้..แม่กำปองเทรล 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ก.ค. 62

170
0
F00016419 ทริปนี้..เขาค้อมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.ค. 62

168
0
F00016406 ทริปนี้..Xterra khao Mai Kaew Trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 ก.ค. 62

118
0
F00016403 ทริปนี้..อยุธยามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ก.ค. 62

165
0
F00016401 ทริปนี้..ลำพยนต์เทรลวิ่งชมทุ่งปอเทือง ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 มิ.ย. 62
176
1
F00016396 ทริปนี้..เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 มิ.ย. 62

156
0
F00016393 ทริปนี้..Aloha Lady Run 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 มิ.ย. 62
151
1
F00016388 ทริปนี้..ขุนด่านมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 มิ.ย. 62
123
1
F00016387 ทริปนี้..ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
211
1
F00016378 ทริปนี้..เขาแผงม้า ชาย ฟอร์รันเนอร์
27 พ.ค. 62

189
0
F00016377 ทริปนี้..เขาใหญ่ฮาล์ฟมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
208
1
F00016376 ทริปนี้..สวนผึ้งมาราธอนภูเขา 2563 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
204
1
F00016374 ทริปนี้..Pangsida Sa Kaeo ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
178
1
F00016373 ทริปนี้..ลานสกามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
192
1
F00016363 ทริปนี้..นิด้าอีสต์ วิ่งปันสุข 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 พ.ค. 62
249
1
F00016357 ทริปนี้..KHLONG PLA KANG KORAT ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
205
1
F00016344 ทริปนี้..ดงมะไฟเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
291
1
F00016341 ทริปนี้..วังบอนเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
187
1
F00016333 ทริปนี้..วิ่ง 145 ปี พ่อคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
273
1
F00016332 ทริปนี้..ขอนแก่นมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
293
1
F00016329 ทริปนี้..หนองคายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
268
1
F00016320 ทริปนี้..บ้านเชียงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
253
1
F00016318 ทริปนี้..แพร่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
332
1
F00016311 ทริปนี้..เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
238
1
F00016304 ทริปนี้..Brooks Run for the Wild - Chaiyaphum 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
205
1
F00016303 ทริปนี้..เมืองเงาะมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
249
1
F00016293 ทริปนี้..Garmin sub 5 Marathon ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
306
1
F00016287 ทริปนี้..เขาใหญ่เทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
216
1
F00016286 ทริปนี้..บางแสน 21 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
269
1
F00016285 ทริปนี้..บางแสน 42 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
265
1
F00016278 ทริปนี้..จอมบึงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
351
1
F00016277 ทริปนี้่ CMU Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
271
1
F00016276 ทริปนี้..บุรีรัมย์มาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
348
1
F00016259 ทริปนี้..เขาใหญ่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
273
1
F00016254 ทริปนี้..แม่สลองเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
489
1
F00016245 ทริปนี้..โป่งแยงเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
264
1
F00016236 ทริปนี้..เขาครามเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
284
1
F00016231 ทริปนี้..Ultra-Trail Chiangmai ( 20 33 65 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
422
1
F00016229 ทริปนี้..UTN 100 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
507
1
F00016228 ทริปนี้..ตะนาวศรีเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
289
1
F00016219 ทริปนี้..วิ่งปลุกภูกระดึง ปีที่ 3 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
494
1
F00016174 ทริปนี้..วิ่งเลยมั๋ย ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ธ.ค. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ธ.ค. 61
368
1
F00016167 ทริปนี้..วิ่งสังขละบุรี กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
306
1
F00016166 ทริปนี้..ภูเรือเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
353
1
F00016165 ทริปนี้..วิ่งช่องเขาขาด กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
292
1
F00016161 ทริปนี้..วังขนายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
383
1
F00016158 ทริปนี้่..ริเวอร์แควฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 มี.ค. 62
352
8
F012277 เรามาวิ่งกันทำไม? กฤตย์
8 ก.ค. 57
pcalibration
14 ก.ค. 57
3592
22
F011755 เปิดสั่งจองพื้นรองเท้า ล๊อตที่ 6 Sun
26 ก.พ. 57
ปลา เมืองไทยประกันชีวิต
16 พ.ค. 59
5000
12
F010103 วิ่ง , วิ่ง และวิ่ง [123456] กฤตย์
14 ม.ค. 56
้hohlaa
23 มิ.ย. 59
26151
155
F009073 จากเส้นทางชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ..สู่เส้นทางสายมะเร็ง..ถึงแนวทางชีวจิต [1234567] ภูมิชีวิต
27 มิ.ย. 55
ภูมิชีวิต
30 พ.ค. 58
32773
186
F008152 สมัครเข้าชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่.. [123456789] คนเมืองดาบ
5 ม.ค. 55
Sutee
19 ธ.ค. 60
39431
250
F008085 สั่งซื้อเสื้อ ฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่คร้าบ [1234] คนเมืองดาบ
21 ธ.ค. 54
neng1960
22 มิ.ย. 62
25556
107
F004008 มาราธอนเตือนตนรู้ประมาณ [123456789101112131415161718] กฤตย์
12 เม.ย. 53
หงอคง
19 ม.ค. 62
82288
521
F000905 กระทู้อันมีลักษณะต้องห้าม หงอคง
23 เม.ย. 52
หงอคง
16 พ.ค. 56
4929
17
F00016494 ขาย Garmin Fenix 5 Sapphire เครื่องนอก อายุ 4 เดือน Oasis_99
23 ก.ย. 62

7
0
F00016493 ขาย Garmin Fenix 5 เครื่องนอก มือสอง (ใช้เอง) 10,900 บาท mushroomhead
17 ก.ย. 62

40
0
F00016492 ทริปนี้..Special Forces Trail Running ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.ย. 62

32
0
F00016491 ปล่อยบิบ Garmin Sub 5 ระยะ Half marathon 1 ใบ Superman001
14 ก.ย. 62

32
0
F00016490 ขาย Garmin FR945 คุณ เบียร์
12 ก.ย. 62

61
0
F00016489 ขาย Garmin FR945 มือ 1 คุณ เบียร์
12 ก.ย. 62

39
0
F00016488 Garmin Forerunner 235 Lite stationmetio
12 ก.ย. 62

50
0
F00016487 ขายรองเท้า ysandal มือสอง 350 บาท FlipFlopFinisher
11 ก.ย. 62
jiraporn66
21 ก.ย. 62
52
1
F00016486 ขาย Garmin forerunner 645 music สภาพใหม่ใช้น้อย ศูนย์ไทย ToDA
8 ก.ย. 62
ToDA
8 ก.ย. 62
102
1
F00016485 ขอกำลังใจ ส่งถึง คุณจอย 101 เพื่อนนักวิ่งของพวกเรา ตะวันฉาย
3 ก.ย. 62
ตะวันฉาย
5 ก.ย. 62
92
3
F00016484 รับผลิตเหรียญรางวัล ยีน
3 ก.ย. 62

38
0
F00016483 .........หาผู้ร่วมเดินทาง ไปวิ่งงาน "วิ่งพักตับ" เขาค้อ เพชรบูรณ์.......... เฮียไช้
2 ก.ย. 62
เฮียไช้
5 ก.ย. 62
95
1
F00016482 Garmin 945 สายสีฟ้า(มีสายแท้สีดำแถมให้)เครื่องนอกสภาพนางฟ้า อายุ 45 วัน Siryutta
30 ส.ค. 62

96
0
F00016481 ทริปนี้ห้วยยางเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 ส.ค. 62

45
0
F00016480 Khonkaen Zoo happy run chonipa
30 ส.ค. 62

67
0
F00016479 ทริปนี้..Buakaw Country Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ส.ค. 62

58
0
F00016478 รองเท้าตัว top ของ Nike 2 คู่ Free run Flynite / Lunaepic Flynite / Komsan2023
26 ส.ค. 62
Komsan2023
26 ส.ค. 62
85
1
F00016477 Batman Pattaya Night Run งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 80 ปีแบทแมน! Batman Pattaya Night Run
22 ส.ค. 62

58
0
F00016476 Batman Pattaya Night Run งานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 80 ปีแบทแมน! Batman Pattaya Night Run
21 ส.ค. 62

55
0
F00016475 ขาย Garmin FR 935 ประกันศูนย์หมดเดือน12 เครื่องใหม่100% 12,500 บาท panu winyuphan
21 ส.ค. 62

87
0
F00016474 ขาย Garmin fr235 เจ
20 ส.ค. 62

91
0
F00016472 Gamin Fenix 5 Premium silver ! สภาพใหม่! Komsan2023
16 ส.ค. 62
Komsan2023
16 ส.ค. 62
132
2
F00016468 ขายต่อ BIB งานวิ่ง Singha Ultra Trail เชียงราย ระยะ 20KM feenkung
8 ส.ค. 62

81
0
F00016467 Samsung Gear S3 Frontier 46mm.มือสอง5900 Sirbobby
8 ส.ค. 62
baby04448
20 ก.ย. 62
125
1
F00016465 ขาย Garmin FR 935 อดีตย์ประกัน ศูนย์ 11,500 บาท แถมของแต่ง Manatchon
5 ส.ค. 62

124
0
F00016464 Bangsaen_42 Navarat
1 ส.ค. 62

70
0
F00016463 ขายGARMIN FORERUNNER 645 MUSIC 10,000BATH nutthaphan.bo
31 ก.ค. 62
nutthaphan.bo
31 ก.ค. 62
175
3
F00016462 ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จังหวัดอยุธยา lovethailand2019
30 ก.ค. 62
เฮียไช้
7 ส.ค. 62
61
1
F00016461 Gamin Fenix5 Sapphire Edition Komsan2023
30 ก.ค. 62
Komsan2023
30 ก.ค. 62
120
1
F00016460 ขาย Garmin Forerunner 935 สีเหลือง เครื่องศูนย์ไทย เหลือประกัน 8 เดือน ราคา 12,500- บาท NK
29 ก.ค. 62
NK
30 ก.ค. 62
155
2
F00016459 Unseen Thailand ที่จังหวัดบึงกาฬ lovethailand2019
27 ก.ค. 62

59
0
F00016457 งานวิ่งครบรอบ 25 ปี ม.แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่ พีระสันต์ กระต่ายทอง
26 ก.ค. 62

70
0
F00016456 ขาย gps GARMIN nuvi2465 rodjanavichaiwat
26 ก.ค. 62
rodjanavichaiwat
6 ส.ค. 62
95
3
F00016455 พานพิทยาคม มินิมาราธอน 2019 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิทยาคม
25 ก.ค. 62

124
0
F00016446 Walk&Run โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ Satit2
21 ก.ค. 62

78
0
F00016445 Garmin fenix 3HR สภาพสวยงาม Charmon2013
21 ก.ค. 62
Charmon2013
21 ก.ค. 62
150
5
F00016436 ขาย Polar M600 สภาพดีครบกล่อง สายแท้ 2 เส้น ไม่แพง surarit
20 ก.ค. 62

86
0
F00016432 ประกาศขาย นาฬิกา SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR littarm
19 ก.ค. 62
littarm
20 ก.ค. 62
155
1
F00016425 ขาย Garmin Forerunner 225 สภาพ 80% Longhairboyz
16 ก.ค. 62

130
0
F00016424 ขาย forrunner 935_ใหม่มาก เนื่องจากเพิ่งซื้อมาค่ะ Nanday
16 ก.ค. 62
Nanday
16 ก.ค. 62
227
2
F00016422 ขาย Garmin Forerunner 245 Music มือ 2 ใช้งานมาประมาณ 1 สัปดาห์ pk.busara
14 ก.ค. 62

694
0
F00016421 ขาย Garmin Forerunner 235 มือสอง panida
14 ก.ค. 62
bigboss
31 ก.ค. 62
253
1
F00016420 ขาย hoka one one M speedgoat 2 Black / Evening primrose Rut
13 ก.ค. 62
Rut
18 ก.ค. 62
140
3
F00016418 ขาย Garmin fēnix 3 HR Sapphire มือสอง อ้อ
11 ก.ค. 62

162
0
F00016417 ขาย Garmin Fenix5 Sapphire (Black) GPS watch sitthiseranee
11 ก.ค. 62

139
0
F00016416 ขาย Garmin fēnix 3 HR Sapphire มือสอง อ้อ
10 ก.ค. 62

121
0
F00016415 : SUUNTO SPARTAN SPORT BARO !!!! สภาพใหม่!!! Komsan2023
10 ก.ค. 62
Komsan2023
30 ก.ค. 62
124
1
F00016411 >>ขาย<< HOKA CLIFTON 6 8US 2E มือสอง อายุ 2week สภาพ 99% สีน้ำเงิน-ขาว 3500บาท chatfilm
7 ก.ค. 62

132
0
F00016407 ขาย Garmin Fenix 5X sapphire เครื่องศูนย์ไทย mickey29
4 ก.ค. 62

158
0
F00016402 ขาย​ Garmin Fenix 5s​ Plus​ สี​ขาว rose gold Nong Fenix
28 มิ.ย. 62

171
0

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)