It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

ห้องสนทนาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการวิ่ง การฝึกซ้อม การเริ่มต้น การแข่งขัน ประกาศซื้อขายมือสอง ฯลฯ

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แนะนำ หรือประกาศขายสินค้าจำพวก อาหารเสริม ยาชูกำลัง

หากท่านต้องการชมภาพจากงานวิ่ง ดูได้ที่ ภาพงานวิ่ง

เรียงตามวันที่กระทู้วันที่ความเห็นล่าสุด
รูปแบบบอร์ด เรียงแถวตาราง
กระทู้ทั้งหมด
คลังกระทู้โปรด
กระทู้ของฉัน
กระทู้ที่ฉันตอบ
เลข
กระทู้
หัวข้อกระทู้ ตั้งกระทู้ การตอบ
ล่าสุด
อ่าน/
ตอบ
F00016344 ทริปนี้..ดงมะไฟเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
122
1
F00016343 ทริปนี้..วังน้ำเขียวมาราธอน ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
133
1
F00016342 ทริปนี้..วิ่งแหวกทะเล สู่เกาะพิทักษ์ ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 เม.ย. 62
16
1
F00016341 ทริปนี้..วังบอนเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
60
1
F00016333 ทริปนี้..วิ่ง 145 ปี พ่อคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
119
1
F00016332 ทริปนี้..ขอนแก่นมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
123
1
F00016329 ทริปนี้..หนองคายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
118
1
F00016327 ทริปนี้..Minimal Maewa Trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
20 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
20 มี.ค. 62
187
1
F00016325 ทริปนี้..จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 มี.ค. 62
83
1
F00016324 ทริปนี้..Marine corps Marathon 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 มี.ค. 62
63
1
F00016320 ทริปนี้..บ้านเชียงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
148
1
F00016319 ทริปนี้..สุโขทัยมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
177
1
F00016318 ทริปนี้..แพร่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
207
1
F00016311 ทริปนี้..เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
124
1
F00016304 ทริปนี้..Brooks Run for the Wild - Chaiyaphum 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
87
1
F00016303 ทริปนี้..เมืองเงาะมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
101
1
F00016293 ทริปนี้..Garmin sub 5 Marathon ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
173
1
F00016291 ทริปนี้..ลานสกามาราธอน 2019 คนเมืองดาบ
21 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ก.พ. 62
133
1
F00016287 ทริปนี้..เขาใหญ่เทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
110
1
F00016286 ทริปนี้..บางแสน 21 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
146
1
F00016285 ทริปนี้..บางแสน 42 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
140
1
F00016282 ทริปนี้..Ultra-Trail Khaokho 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
14 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
14 ก.พ. 62
124
1
F00016278 ทริปนี้..จอมบึงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
198
1
F00016277 ทริปนี้่ CMU Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
146
1
F00016276 ทริปนี้..บุรีรัมย์มาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
190
1
F00016268 ทริปนี้..บ้านมุง เนินมะปรางมาราธาธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ก.พ. 62
151
1
F00016262 ทริปนี้..Western Forest trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ก.พ. 62
256
1
F00016260 ทริปนี้..Brooks run for the wild 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 ม.ค. 62
124
1
F00016259 ทริปนี้..เขาใหญ่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
168
1
F00016256 ทริปนี้..พัทยามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
167
1
F00016255 ทริปนี้..แม่กำปองเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
187
1
F00016254 ทริปนี้..แม่สลองเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
355
1
F00016251 ทริปนี้..เขาประทับช้างเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 ม.ค. 62
204
1
F00016245 ทริปนี้..โป่งแยงเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
149
1
F00016244 ทริปนี้...โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
159
1
F00016239 ทริปนี้..ตรังมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 ม.ค. 62
455
1
F00016236 ทริปนี้..เขาครามเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
158
1
F00016231 ทริปนี้..Ultra-Trail Chiangmai ( 20 33 65 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
299
1
F00016229 ทริปนี้..UTN 100 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
289
1
F00016228 ทริปนี้..ตะนาวศรีเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
175
1
F00016226 ทริปนี้..หัวหินมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 62
175
1
F00016225 ทริปนี้..Peak Mountain Ultra & Trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 62
147
1
F00016221 ทริปนี้..Fruit Fit Fun 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 ม.ค. 62
209
1
F00016219 ทริปนี้..วิ่งปลุกภูกระดึง ปีที่ 3 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
362
1
F00016215 ทริปนี้..วิ่งสัปรด Season 3 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ม.ค. 62
186
1
F00016213 ทริปนี้..ลำพยนต์เทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ม.ค. 62
168
1
F00016174 ทริปนี้..วิ่งเลยมั๋ย ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ธ.ค. 61
My Pein
12 ก.พ. 62
213
2
F00016167 ทริปนี้..วิ่งสังขละบุรี กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
185
1
F00016166 ทริปนี้..ภูเรือเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
198
1
F00016165 ทริปนี้..วิ่งช่องเขาขาด กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
185
1
F00016161 ทริปนี้..วังขนายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
lastillocorr
31 ม.ค. 62
229
4
F00016158 ทริปนี้่..ริเวอร์แควฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 มี.ค. 62
227
8
F00016132 ทริปนี้..CM6 (76/92) ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 พ.ย. 61
237
1
F00016131 ทริปนี้..CM6 ( 21/44 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 พ.ย. 61
210
1
F00016120 ทริปนี้..วิ่งรอบกว๊านพะเยา 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 พ.ย. 61
242
1
F00016019 ทริปนี้..ถิ่นวีรชนมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.ย. 61
284
1
F00015877 ทริปนี้..ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 มิ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 มิ.ย. 61
577
1
F012277 เรามาวิ่งกันทำไม? กฤตย์
8 ก.ค. 57
miki12
23 เม.ย. 62
3403
23
F011755 เปิดสั่งจองพื้นรองเท้า ล๊อตที่ 6 Sun
26 ก.พ. 57
nkidsnorth
10 เม.ย. 62
4847
15
F010103 วิ่ง , วิ่ง และวิ่ง [123456] กฤตย์
14 ม.ค. 56
้hohlaa
23 มิ.ย. 59
24110
155
F009073 จากเส้นทางชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ..สู่เส้นทางสายมะเร็ง..ถึงแนวทางชีวจิต [1234567] ภูมิชีวิต
27 มิ.ย. 55
ภูมิชีวิต
30 พ.ค. 58
30111
186
F008152 สมัครเข้าชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่.. [123456789] คนเมืองดาบ
5 ม.ค. 55
Sutee
19 ธ.ค. 60
35656
250
F008085 สั่งซื้อเสื้อ ฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่คร้าบ [1234] คนเมืองดาบ
21 ธ.ค. 54
winmine
1 พ.ย. 61
23996
106
F004008 มาราธอนเตือนตนรู้ประมาณ [123456789101112131415161718] กฤตย์
12 เม.ย. 53
หงอคง
19 ม.ค. 62
75618
521
F000905 กระทู้อันมีลักษณะต้องห้าม หงอคง
23 เม.ย. 52
หงอคง
16 พ.ค. 56
4785
17
F00016358 ขายต่อ BIB งานวิ่ง AED Run 2019 ก้าวนี้...เพื่อต่อลมหายใจ Phattanaphong
25 เม.ย. 62

2
0
F00016357 ทริปนี้..KHLONG PLA KANG KORAT ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
18
1
F00016356 ขายรองเท้า Altra Escalante Racer NYC 2018 Limited Edition Kripohb
23 เม.ย. 62

15
0
F00016355 ขายนาฬิกา Garmin Fenix 5 Plus Sapphire 24,000 บาท เอก เอก
22 เม.ย. 62

21
0
F00016354 Garmin ViVoActive HR สีดำ สภาพใหม่ อัครพัชร์
20 เม.ย. 62

29
0
F00016353 ขาย Garmin Fenix 3 เครื่องนอก + สาย HRM สภาพดีใช้น้อย surarit
20 เม.ย. 62

27
0
F00016352 Suunto 9 baro titanium chuwit
18 เม.ย. 62

44
0
F00016351 ขาย Garmin Forerunner 645 Music สี Rose Gold เพิ่งใช้แค่ 2 เดือน สภาพดี ประกันเหลือๆ oravee
16 เม.ย. 62

80
0
F00016350 ขออนุญาติปล่อย Bib งาน Singha Sattahip Navy Run NumNim
11 เม.ย. 62
NumNim
11 เม.ย. 62
54
1
F00016349 Garmin Forerunner 235 สีแดง อุปกรณ์ครบกล่อง stationmetio
11 เม.ย. 62

86
0
F00016346 ขาย SUUNTO Spartan Trainer HR Multifuntion Sports Watch (Black) ส่งฟรี EMS - 8900 บาท ชญาน์วัต ศิริจางคพัฒนา
8 เม.ย. 62

80
0
F00016345 *****ขายอนุญาต Garmin Forerunner 935 สภาพ นางฟ้า ***** cerfiro631
8 เม.ย. 62

145
0
F00016340 ขาย Fenix 3HR sapphire Thana
30 มี.ค. 62
slotslotonline
22 เม.ย. 62
97
1
F00016337 ขายนาฬิกา Garmin 645 music bewhite
26 มี.ค. 62
bewhite
26 มี.ค. 62
215
2
F00016336 ขาย G-shock rangeman limited 35th aniversary GPR-B1000TF-1 นิติ
25 มี.ค. 62
นิติ
25 มี.ค. 62
63
1
F00016335 ขาย Garmin forerunner 235 ราคา 5,000THB zeen
25 มี.ค. 62
zeen
25 มี.ค. 62
197
2
F00016334 ขาย Garmin Instinct สีขาว อายุ 3 เดือน สภาพดีมาก อุปกรณ์ครบกล่อง Piyathat
24 มี.ค. 62

130
0
F00016331 ขายรองเท้า Nike Zoomfly Flyknit เจ
21 มี.ค. 62

88
0
F00016330 ขายนาฬิกาวิ่ง gamin ตามรูปเลยนะครับ e22rkd
21 มี.ค. 62
e22rkd
21 มี.ค. 62
164
2
F00016326 ขาย garmin forerunner 15 ราคาถูก 1700 บาท Doii rg
20 มี.ค. 62

85
0
F00016323 Suunto spartan sport whr baro stealth chuwit
16 มี.ค. 62
chuwit
21 มี.ค. 62
107
1
F00016322 วิ่งแล้วปวดเข่า ขอวิธีรักษาด้วยครับ alpha
15 มี.ค. 62
jonathan88
20 เม.ย. 62
52
1
F00016321 ขายครับสภาพดี Aong
14 มี.ค. 62

120
0
F00016317 ขายรองเท้าวิ่ง Nike Epic ของใหม่ๆ ไม่เคยใช้ stationmetio
10 มี.ค. 62
stationmetio
26 มี.ค. 62
115
1
F00016316 ขายGARMIN FENIX 5X ซื้อมาได้สองเดือนใส่ไม่เกิน5ครั้ง...เครื่องใหม่สุดๆไม่ทีริวรอยสวยๆ...ประกันเหลืออีก10เดือน...ขอขายในราคา19900 Snarak22
10 มี.ค. 62

153
0
F00016315 Garmin Forerunner 645 Music มือ 2 สภาพ 95% ประกันเหลือครับ sjuards
8 มี.ค. 62

241
0
F00016314 ขอ อนุญาตติดต่อ เสี่ยดำ ตำหนักน้ำ นะครับ ก้องสกล
7 มี.ค. 62

82
0
F00016313 ขออนุญาตปล่อย BIB เขาค้อมาราธอน ระยะ Full ชาย วันที่ 10-3-62 BB
5 มี.ค. 62

80
0
F00016312 ขออนุญาติ ปล่อย Bib Khaokheow10 season4 Mar Sunday 10 2019 art
5 มี.ค. 62
art
5 มี.ค. 62
79
1
F00016310 ต้องการขาย Garmin Forerunner 235 PomVoy
5 มี.ค. 62
PomVoy
5 มี.ค. 62
312
1
F00016309 ขายนาฬิกา Machael Kors รุ่น MK5314 chaianan
4 มี.ค. 62
chaianan
9 มี.ค. 62
91
3
F00016308 ขายนาฬิกา Casio outgear รุ่น SGW-300H chaianan
4 มี.ค. 62
chaianan
6 มี.ค. 62
77
1
F00016307 ขายนาฬิกา Casio รุ่น  japan mov't [MTD-1065B-1A2VEF] chaianan
4 มี.ค. 62
chaianan
15 มี.ค. 62
94
5
F00016306 ขายนาฬิกา Alba SignA รุ่น LIMITED EDITION chaianan
4 มี.ค. 62
chaianan
11 มี.ค. 62
68
4
F00016305 ขาย Brooks Asteria 8.5 US / 26.5 cm / 42 EUR ราคา 800 บาท mushroomhead
4 มี.ค. 62
mushroomhead
19 มี.ค. 62
86
3
F00016302 วิ่งแล้วปวดหลังช่วงล่างมากๆ K
26 ก.พ. 62

88
0
F00016301 วิ่งแล้วปวดหลังช่วงล่างมากๆ K
26 ก.พ. 62

66
0
F00016300 ตั้งรับ บิบ 21K ชาย เสื้อ XL งานวิ่งตราด 10 มีนา 2562 lhunglhing
26 ก.พ. 62

63
0
F00016299 ขาย Garmin Forerunner 35 มือสอง kaka
26 ก.พ. 62

207
0
F00016298 าย นาฬิกา GARMIN Finix3 HR SaPhire edition ราคา 15000 บาท junryu
26 ก.พ. 62

107
0
F00016297 Garmin Vivosmart 4 สายรัดข้อมือฟิตเนส ติดตามสุขภาพตลอดวัน สีแดง Berry สภาพ 100 % ไม่ผ่านการใข้งาน Khomsit
24 ก.พ. 62

95
0
F00016296 ญ.ว. เดิน วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 krupornyorwor
24 ก.พ. 62

64
0
F00016295 Run For Child Aonang FunRun & Minimarathon ครั้งที่ 1 catvisanu
23 ก.พ. 62

101
0
F00016294 ขาย Foot Pod ของ Milestone Pod (850 บาท) เฟิน
23 ก.พ. 62

72
0
F00016292 ขอคำแนะนำเลือกขนาดรองเท้าวิ่ง(มือใหม่วัดวิ่ง) toprataro
21 ก.พ. 62

81
0
F00016289 ขาย [มือ1] Fitbit Alta HR สีดำ ไซส์ L ศูนย์ไทย ยังเปิดใช้ กล่อง คู่มือครบ 100% ประกันถึง มีนาคม 2563 n8kn8k
20 ก.พ. 62
N8Kn8K
27 ก.พ. 62
111
2
F00016288 ขาย Garmin Forerunner 645 มือ 2 Chase
16 ก.พ. 62
nkidsnorth
10 เม.ย. 62
291
2
F00016284 ขาย Garmin Finix 5x สุดยอดนาฬิกาออกกำลังกายเครื่องศูนย์ไทย GIS Garmin thailand รองรับภาษาไทยมีใบรับประกันให้แต่ประกันหมดแล้ว ounlaw
15 ก.พ. 62

191
0
F00016283 [ขาย] ASICS KAYANO24 สภาพ99.99% ยังไม่เคยใส่เลยค่ะ apichayamilk
14 ก.พ. 62
apichayamilk
16 ก.พ. 62
158
3
F00016281 ขาย sauconu freedom iso2 narajj
13 ก.พ. 62
narajj
15 ก.พ. 62
146
4

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)