It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

ห้องสนทนาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการวิ่ง การฝึกซ้อม การเริ่มต้น การแข่งขัน ประกาศซื้อขายมือสอง ฯลฯ

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แนะนำ หรือประกาศขายสินค้าจำพวก อาหารเสริม ยาชูกำลัง

หากท่านต้องการชมภาพจากงานวิ่ง ดูได้ที่ ภาพงานวิ่ง

เรียงตามวันที่กระทู้วันที่ความเห็นล่าสุด
รูปแบบบอร์ด เรียงแถวตาราง
กระทู้ทั้งหมด
คลังกระทู้โปรด
กระทู้ของฉัน
กระทู้ที่ฉันตอบ
เลข
กระทู้
หัวข้อกระทู้ ตั้งกระทู้ การตอบ
ล่าสุด
อ่าน/
ตอบ
F00016393 ทริปนี้..Aloha Lady Run 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 มิ.ย. 62
44
1
F00016387 ทริปนี้..ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
110
1
F00016378 ทริปนี้..เขาแผงม้า ชาย ฟอร์รันเนอร์
27 พ.ค. 62

106
0
F00016377 ทริปนี้..เขาใหญ่ฮาล์ฟมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
125
1
F00016376 ทริปนี้..สวนผึ้งมาราธอนภูเขา 2563 ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
23 พ.ค. 62
117
1
F00016374 ทริปนี้..Pangsida Sa Kaeo ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
92
1
F00016373 ทริปนี้..ลานสกามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 พ.ค. 62
Ggma
8 มิ.ย. 62
117
2
F00016363 ทริปนี้..นิด้าอีสต์ วิ่งปันสุข 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 พ.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 พ.ค. 62
179
1
F00016357 ทริปนี้..KHLONG PLA KANG KORAT ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
24 เม.ย. 62
120
1
F00016344 ทริปนี้..ดงมะไฟเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
211
1
F00016341 ทริปนี้..วังบอนเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 เม.ย. 62
116
1
F00016333 ทริปนี้..วิ่ง 145 ปี พ่อคล้ายวาจาสิทธิ์มาราธอน 2562 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
185
1
F00016332 ทริปนี้..ขอนแก่นมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 62
189
1
F00016329 ทริปนี้..หนองคายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 มี.ค. 62
183
1
F00016327 ทริปนี้..Minimal Maewa Trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
20 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
20 มี.ค. 62
279
1
F00016324 ทริปนี้..Marine corps Marathon 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 มี.ค. 62
105
1
F00016320 ทริปนี้..บ้านเชียงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
197
1
F00016319 ทริปนี้..สุโขทัยมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
240
1
F00016318 ทริปนี้..แพร่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 มี.ค. 62
262
1
F00016311 ทริปนี้..เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 มี.ค. 62
174
1
F00016304 ทริปนี้..Brooks Run for the Wild - Chaiyaphum 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
137
1
F00016303 ทริปนี้..เมืองเงาะมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 มี.ค. 62
170
1
F00016293 ทริปนี้..Garmin sub 5 Marathon ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 ก.พ. 62
219
1
F00016287 ทริปนี้..เขาใหญ่เทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
149
1
F00016286 ทริปนี้..บางแสน 21 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
199
1
F00016285 ทริปนี้..บางแสน 42 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ก.พ. 62
196
1
F00016282 ทริปนี้..Ultra-Trail Khaokho 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
14 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
14 ก.พ. 62
172
1
F00016278 ทริปนี้..จอมบึงมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 ก.พ. 62
261
1
F00016277 ทริปนี้่ CMU Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
204
1
F00016276 ทริปนี้..บุรีรัมย์มาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ก.พ. 62
248
1
F00016260 ทริปนี้..Brooks run for the wild 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 ม.ค. 62
164
1
F00016259 ทริปนี้..เขาใหญ่มาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 62
212
1
F00016256 ทริปนี้..พัทยามาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ม.ค. 62
สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต 2019
12 มิ.ย. 62
221
2
F00016254 ทริปนี้..แม่สลองเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 ม.ค. 62
410
1
F00016245 ทริปนี้..โป่งแยงเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
194
1
F00016244 ทริปนี้...โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 62
204
1
F00016239 ทริปนี้..ตรังมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 ม.ค. 62
547
1
F00016236 ทริปนี้..เขาครามเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
15 ม.ค. 62
206
1
F00016231 ทริปนี้..Ultra-Trail Chiangmai ( 20 33 65 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 ม.ค. 62
350
1
F00016229 ทริปนี้..UTN 100 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
368
1
F00016228 ทริปนี้..ตะนาวศรีเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 ม.ค. 62
213
1
F00016225 ทริปนี้..Peak Mountain Ultra & Trail 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 62
192
1
F00016219 ทริปนี้..วิ่งปลุกภูกระดึง ปีที่ 3 ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
2 ม.ค. 62
422
1
F00016215 ทริปนี้..วิ่งสัปรด Season 3 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ม.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ม.ค. 62
236
1
F00016174 ทริปนี้..วิ่งเลยมั๋ย ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 ธ.ค. 61
wbantwmbra
24 มิ.ย. 62
272
4
F00016167 ทริปนี้..วิ่งสังขละบุรี กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 ธ.ค. 61
239
1
F00016166 ทริปนี้..ภูเรือเทรล 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
262
1
F00016165 ทริปนี้..วิ่งช่องเขาขาด กาญจนบุรี ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
30 พ.ย. 61
229
1
F00016161 ทริปนี้..วังขนายมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 พ.ย. 61
304
1
F00016158 ทริปนี้่..ริเวอร์แควฮาล์ฟมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
6 มี.ค. 62
280
8
F00016132 ทริปนี้..CM6 (76/92) ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 พ.ย. 61
283
1
F00016131 ทริปนี้..CM6 ( 21/44 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
9 พ.ย. 61
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 พ.ย. 61
257
1
F012277 เรามาวิ่งกันทำไม? กฤตย์
8 ก.ค. 57
pcalibration
14 ก.ค. 57
3477
22
F011755 เปิดสั่งจองพื้นรองเท้า ล๊อตที่ 6 Sun
26 ก.พ. 57
ปลา เมืองไทยประกันชีวิต
16 พ.ค. 59
4916
12
F010103 วิ่ง , วิ่ง และวิ่ง [123456] กฤตย์
14 ม.ค. 56
wbantwmbra
24 มิ.ย. 62
25057
158
F009073 จากเส้นทางชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ..สู่เส้นทางสายมะเร็ง..ถึงแนวทางชีวจิต [1234567] ภูมิชีวิต
27 มิ.ย. 55
ภูมิชีวิต
30 พ.ค. 58
31104
186
F008152 สมัครเข้าชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่.. [123456789] คนเมืองดาบ
5 ม.ค. 55
Sutee
19 ธ.ค. 60
37125
250
F008085 สั่งซื้อเสื้อ ฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่คร้าบ [1234] คนเมืองดาบ
21 ธ.ค. 54
neng1960
22 มิ.ย. 62
24612
107
F004008 มาราธอนเตือนตนรู้ประมาณ [123456789101112131415161718] กฤตย์
12 เม.ย. 53
wbantwmbra
24 มิ.ย. 62
78105
525
F000905 กระทู้อันมีลักษณะต้องห้าม หงอคง
23 เม.ย. 52
หงอคง
16 พ.ค. 56
4843
17
F00016397 ขอส่งต่อ Garmin 935 สีดำ เครื่องศูนย์ไทย ราคา 13,700 (ซื้อมาเมื่อ 4 มี.ค. 62) ประกันยังเหลือ สภาพดีมาก เกียรติศักดิ์
25 มิ.ย. 62
เกียรติศักดิ์
25 มิ.ย. 62
23
2
F00016396 ทริปนี้..เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 62 ชาย ฟอร์รันเนอร์
25 มิ.ย. 62

6
0
F00016394 ขายรองเท้าวิ่ง Brooks Glycerin 16 ศักดิ์ชาย
23 มิ.ย. 62

31
0
F00016392 หูฟัง Beoplay E8 Premium Wireless Inear (สภาพดี 95%) ราคา 4,800 บาท jirayuja
17 มิ.ย. 62
jirayuja
17 มิ.ย. 62
52
6
F00016391 ขาย Garmin Forerunner 235 สภาพดี ใช้งานน้อย ติดฟิล์มกันรอย สายสำรองยังไม่ได้ใช้ ราคาเท พร้อมโอนลดได้ค่ะ Pimsuda
15 มิ.ย. 62

109
0
F00016390 ขาย Garmin vivoactive3 Black Gunmetal jin
14 มิ.ย. 62
jin
21 มิ.ย. 62
70
1
F00016389 ขาย Garmin Vivoactive3 music เครื่องใหม่ ประกัน0ไทย อั้น 0870492940
12 มิ.ย. 62

71
0
F00016388 ทริปนี้..ขุนด่านมาราธอน 2019 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 มิ.ย. 62
56
1
F00016386 ขายนาฬิกา Polar M200 ศูนย์ไทยมีประกัน ไม่แพง surarit
10 มิ.ย. 62

65
0
F00016385 Gamix fenix5 เครื่องไทย Komsan2023
8 มิ.ย. 62
Komsan2023
16 มิ.ย. 62
129
7
F00016384 On” ชวนนักวิ่งร่วมงาน “ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน 2019 saranya
6 มิ.ย. 62

87
0
F00016383 รับbib แม่สลองเทรล รุ่น10กิโล 9พ.ย62 Mokona
31 พ.ค. 62

84
0
F00016382 รับbib แม่สลองเทรล รุ่น10กิโล 9พ.ย62 Mokona
31 พ.ค. 62

79
0
F00016381 ขาย Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro ชุด Combo cchaiya
31 พ.ค. 62
cchaiya
31 พ.ค. 62
111
4
F00016380 ขออนุญาตส่งต่อ Garmin 645 music rose ราคา 12,500 บาท (ซื้อมา 25 ธ.ค. 61 ประกันเหลือยาวๆ 7 เดือน) anucha.yod
30 พ.ค. 62

128
0
F00016379 ขาย​ garmin​ fenix​ 5x​ sapphire เหมือนใหม่​18,900 บาท นิติ
28 พ.ค. 62
นิติ
17 มิ.ย. 62
121
3
F00016375 ขาย Garmin Fenix5 Plus Sapphire faijet
22 พ.ค. 62

139
0
F00016372 งาน CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY 2019 การแข่งขันที่นักไตรกีฬาไม่ควรพลาด c55
21 พ.ค. 62

94
0
F00016370 ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง jssound
17 พ.ค. 62

102
0
F00016369 งานวิ่ง Pattana industrial Run 2019 Pattana
15 พ.ค. 62

129
0
F00016368 ขาย Nike Vaporfly 4% Flyknit สีแดง Bright Crimson สภาพเกือบใหม่ Sittipop
11 พ.ค. 62

148
0
F00016366 ขออนุญาตขาย on cloudsurferUS10 champxxx
6 พ.ค. 62

120
0
F00016365 ขาย Garmin fenix 5และ fenix 5x เครื่องนอก มือสองเหมือนใหม่ ไม่มีประกัน Yuko
5 พ.ค. 62

221
0
F00016364 งาน CATSLAVE RUN 2019 BY GOD SPEED LOVE 🏃‍♀️🏃‍♂️ (Virtual Run) บริจาคเงินส่วนนึงช่วยเหลือแมว Godspeedlove
4 พ.ค. 62

109
0
F00016362 ขาย Hoka evo mafate (Trail woman) uk6.5/eu40/jp250 Kwanjit
2 พ.ค. 62
Kwanjit
2 พ.ค. 62
127
1
F00016361 Nike Vaporfly 4% Flyknit สีใหม่ Bright Crimson/Sapphire 10,700 THB ส่งฟรี mushroomhead
2 พ.ค. 62

115
0
F00016360 ขายนาฬิกา Xiaomi Amazfit Stratos 4,100 บาท ไม่แกะซีล หมดประกัน 12/62 ค่ะ อัจฉรา
27 เม.ย. 62

143
0
F00016359 Garmin Fenix 3 hr man99
25 เม.ย. 62

148
0
F00016358 ขายต่อ BIB งานวิ่ง AED Run 2019 ก้าวนี้...เพื่อต่อลมหายใจ Phattanaphong
25 เม.ย. 62

98
0
F00016356 ขายรองเท้า Altra Escalante Racer NYC 2018 Limited Edition Kripohb
23 เม.ย. 62

112
0
F00016355 ขายนาฬิกา Garmin Fenix 5 Plus Sapphire 24,000 บาท เอก เอก
22 เม.ย. 62
เอก เอก
6 พ.ค. 62
137
2
F00016354 Garmin ViVoActive HR สีดำ สภาพใหม่ อัครพัชร์
20 เม.ย. 62

115
0
F00016353 ขาย Garmin Fenix 3 เครื่องนอก + สาย HRM สภาพดีใช้น้อย surarit
20 เม.ย. 62

120
0
F00016352 Suunto 9 baro titanium chuwit
18 เม.ย. 62
jonathan88
19 มิ.ย. 62
150
1
F00016351 ขาย Garmin Forerunner 645 Music สี Rose Gold เพิ่งใช้แค่ 2 เดือน สภาพดี ประกันเหลือๆ oravee
16 เม.ย. 62
Gib
12 มิ.ย. 62
241
1
F00016350 ขออนุญาติปล่อย Bib งาน Singha Sattahip Navy Run NumNim
11 เม.ย. 62
NumNim
11 เม.ย. 62
106
1
F00016349 Garmin Forerunner 235 สีแดง อุปกรณ์ครบกล่อง stationmetio
11 เม.ย. 62
paopong
28 เม.ย. 62
229
1
F00016346 ขาย SUUNTO Spartan Trainer HR Multifuntion Sports Watch (Black) ส่งฟรี EMS - 8900 บาท ชญาน์วัต ศิริจางคพัฒนา
8 เม.ย. 62

159
0
F00016345 *****ขายอนุญาต Garmin Forerunner 935 สภาพ นางฟ้า ***** cerfiro631
8 เม.ย. 62

285
0
F00016343 ทริปนี้..วังน้ำเขียวมาราธอน ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 เม.ย. 62
231
1
F00016340 ขาย Fenix 3HR sapphire Thana
30 มี.ค. 62

182
0
F00016337 ขายนาฬิกา Garmin 645 music bewhite
26 มี.ค. 62
bewhite
26 มี.ค. 62
319
2
F00016336 ขาย G-shock rangeman limited 35th aniversary GPR-B1000TF-1 นิติ
25 มี.ค. 62
นิติ
20 พ.ค. 62
121
3
F00016335 ขาย Garmin forerunner 235 ราคา 5,000THB zeen
25 มี.ค. 62
zeen
25 มี.ค. 62
317
2
F00016334 ขาย Garmin Instinct สีขาว อายุ 3 เดือน สภาพดีมาก อุปกรณ์ครบกล่อง Piyathat
24 มี.ค. 62

207
0
F00016331 ขายรองเท้า Nike Zoomfly Flyknit เจ
21 มี.ค. 62

148
0
F00016330 ขายนาฬิกาวิ่ง gamin ตามรูปเลยนะครับ e22rkd
21 มี.ค. 62
e22rkd
21 มี.ค. 62
235
2
F00016326 ขาย garmin forerunner 15 ราคาถูก 1700 บาท Doii rg
20 มี.ค. 62

146
0
F00016325 ทริปนี้..จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 มี.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
18 มี.ค. 62
141
1
F00016323 Suunto spartan sport whr baro stealth chuwit
16 มี.ค. 62
chuwit
21 มี.ค. 62
159
1

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)