By failing to prepare, you are preparing to fail.
Benjamin Franklin

ทริปนี้..Garmin Ultra-Trail KhaoKho 2020 - ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

ชื่อทัวร์ทริปนี้..Garmin Ultra-Trail KhaoKho 2020
วันที่25-26 มิถุนายน 2565
งานวิ่งGarmin Ultra-Trail KhaoKho 2020
สถานที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
วันที่งานวิ่ง26 มิถุนายน 2565
ทริปนี้ กามินอัลตร้าเทรล เขาค้อ
_________________________________________________________________

เสาร์ 25 มิถุนายน 2565


05.30 น. สมาชิกทุกท่านพบกัน ณ ปั้ม ปตท. ถ.วิภาวดีฯ (ดินแดง) ตรงข้าม ม.หอการค้าฯ
 
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

12.00 น.ทานอาหารร่วมกัน บริการฟรีจากทีมงานชายฟอร์รัน )

13.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านไปยังจุดรับสมัคร 

18.00 น. ทานอาหารตามอัธยาศัยและกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
_________________________________________________________________

อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2565


........ น. นำท่านเดินทางไปยังจุดปล่อยตัว

.........น.  รอสมาชิกครบทุกคน เดินทางกลับกรุงเทพฯ

........ น. เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพ

23.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ส่งท่านตามจุดที่รับท่านมาหรือทางผ่าน ขอขอบคุณที่ให้ความใว้วางใจใช้บริการ ทีมงาน ชาย ฟอร์รันฯ โอกาสหน้าจะเรียกใช้บริการรถตู้ จัดทัวร์ทั่วไทย เรียกใช้บริการเราได้ ยินดีรับใช้ทุกท่านครับ เราบริการท่านเหมือนคนในครอบครัว


..เดินทางใกล้ไกล ไปกับเรา..

-เดินทางโดยรถตู้  10 ที่นั่ง
__________________________________________________________________ 

ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 2,400 บาท
__________________________________________________________________ 

อัตราค่าบริการนี้รวม..


ค่ารถตู้ VIP ไป-กลับ 

ค่าที่พัก คืน

อาหาร มื้อ 

ค่าประกันการเดินทาง
__________________________________________________________________

พิเศษ สำหรับท่าน


สะสมทริปครบ 25 ทริป ภายใน ปี (มกราคม 64 ถึง ธันวาคม 64) ท่านจะได้แถมฟรีๆอีก ทริป โดยสามารถเลือกทริปฟรี ทริปไหนก็ได้ของปีนั้นๆ และต้องใช้สิทธิ์ทริปฟรีภายในปีเดียวกัน ห้ามเอาไปใช้ในปีถัดไป และต้องเดินทางร่วมทริปครบ 25 ครั้งก่อนเท่านั้นถึงจะใช้สิทธิ์ทริปฟรีได้


ครบ ปี ท่านใดสะสมทริปได้ 15 ทริปขึ้นไป รับฟรีเสื้อ finisher เก๋ๆคนละ ตัว
__________________________________________________________________

...ชำระเงินมัดจำ 1,200 บาท 

ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง
__________________________________________________________________

ชำระเงินค่าจองรถผ่านธนาคาร...

 
ธ.กสิกรไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี  646-2-06694-3 ชื่อบัญชี นายสมชาย เสนกัลป์

ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว เลขที่บัญชี  364-2-48753-0 ชื่อบัญชี น.ส วัฒนลดา บุญกาวิน
__________________________________________________________________

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
 

คุณสมชาย 08-9685-4120 ID Line chai070614 

คุณบุ๋ม 08-6974-3635 ID Line bumbim230817
__________________________________________________________________

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน


1. การยกเลิก ต้องยกเลิกก่อนถึงวันเดินทาง 30 วัน และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง

2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะขอยึดเงินจองทั้งหมดนะครับ

3. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของราคาทัวร์เต็มจำนวน

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางแล้ว ผู้จัดทัวร์สามารถหาคนอื่นมาแทนท่านได้ทันที (ส่วนเงินมัดจำนั้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ตามข้อ 2.)
__________________________________________________________________

หมายเหตุ...


รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติ ทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการเพื่อให้ท่านเกิดความสุขและประทับใจตลอดการเดินทาง

         ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

ชาย ฟอร์รันฯเนอร์

ทริปนี้เปิด 2 คัน 20 ที่นั่ง เหลือว่าง 9 ที่นั่ง

Excursion Car

จองแล้ว 9 ที่ เหลือว่าง 1 ที่

Excursion Car

จองแล้ว 2 ที่ เหลือว่าง 8 ที่


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)