Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)
ล็อกอิน
รหัสผ่าน
จำฉันไว้ด้วย
เข้าสู่ระบบ

  ลืมรหัสผ่าน  

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)