If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

ศศิวิมล ศรีปานวิทย์ - ทำเนียบนักวิ่ง

ชื่อ/สกุลศศิวิมล ศรีปานวิทย์
เน็ตเนม/ฉายาเอ้ ติวานนท์
อายุ
เพศหญิง
สัญชาติTHA
ชมรมติวานนท์แอร์

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)