I loved the feeling of freedom in running, the fresh air, the feeling that the only person I’m competing with is me.
Wilma Rudolph
American Sprinter

ทำเนียบนักวิ่ง

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ชายหรือหญิง สัญชาติใด หากคุณเคยลงแข่งขันวิ่ง ไม่ว่าระยะใด สนามใด ในประเทศหรือนอกประเทศ แพ้หรือชนะ หากคุณวิ่งจนเข้าเส้นชัยได้ เราถือว่า คุณคือนักวิ่ง และคุณคือเพื่อนของเรา ขอเชิญส่งข้อมูลของคุณมายังทำเนียบนักวิ่งแห่งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักวิ่ง เส้นทางแห่งมิตรภาพ

ขณะนี้มีนักวิ่งในทำเนียบแล้ว 1,746 คน

นักวิ่งทั้งหมด

นางสาวกรรณิกา มณีรัตน์

(แหม่ม)

ข้าเจ้าล่นเอาม่วน

นายKc24 Sritham

(Kc )

ฟิน เพส คลับ

นายธนิตศักดิ์ นาราช

(Notto)

SutFullRunFunLoad, วิ่งดูงาน

จ.อ.รัตนนิธิ์ บังทอง

(จ่าวัง/พี่ตูน)

กรมอู่ทหารเรือ

นายปรีชา การสมเนตร

(ชาช่า)

ทุ่งภูเขาทองอยุธยา

อภัย ดวงเพียราช

(อภัย)

ฟอร์รันเนอร์สารคาม

นายพงศกร ก้อนนิล

(เต้ย)

Fit-Easy Runners

ประภัสสร พรมโคตร

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

จินดา ไกรเพ็ชร์

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายวิทูรย์ หนานคำรอย

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายธีรพล สร้อยอำพร

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

อ้อมใจ ถมคำ

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

ศิรินภา พิมพ์กลาง

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายศรีโรจน์ จิรวัฒณ์จรรยา

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายวิชิน กองศรี

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายสุรพล อริยะประยูร

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายชูเกียรติ มงคลพิบูลย์

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายสุชาติ กิจธนเสรี

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายวิสูตร พรรณวิเชียร

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายมนตรี ยันตรีสิงห์

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายสุพรรณ รักษาวงศ์

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายธนกฤต ขวัญเนตร

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายสุรสิทธิ์ ลีลาขจรจิต

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นางนันทพรรณ อุดมทวีวัฒน์

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นายอานันท์ อุดมทวีวัฒน์

ฟอร์รันเนอร์ บ่อแปด

นางนฤมล สงเคราะห์

(ปุ๊ก คุณนายลั่นล้า)

รักวิ่งอิสระ1144วิ่งเพื่อชีวิต

นภัสสร แสงล้ำ

(ลูกหมี)

ฟอร์รันเนอร์

sura manorat

(ra)

อิสระ

นายปัญญากร มีจิตต์

(เก้า)

พระจัทร์ยิ้มพระแสง

นางสาวกิรณา จันทร์มาลา

(lekbigbig,เล็ก)

ฟอร์รันเนอร์

จุรีรัตน์ ไข่คำ

ฟอร์รันเนอร์

เอกภัทร สระแก้ว

ฟอร์รันเนอร์

สมาน แตงบัว

(สมาน)

ฟอร์รันเนอร์

นนทวรรษ ทองธรรมชาติ

(บอย)

ฟอร์รันเนอร์

นายชุติเทพ จันทรามาศ

(ชุ,Chutitep,Chutitep LFC)

Crazy Running

นายสุพจน์ สร้อยแก้ว

(HOT_SK)

ฟอร์รันเนอร์

นายอภิชิต สวัสดิ์พานิช

(ตั่ว)

ฟอร์รันเนอร์

นายสถาพร เกตุศรีบุรินท์

(ครูเล็ก วิ่งสวนชมน่าน)

ชมรมวิ่งสวนชมน่านพิษณุโลก

เกษรินทร์ พระไชยบุญ

(นาง)

ฟอร์รันเนอร์

สุพจน์ เหมนวล

(ตาพจน์)

ฟอร์รันเนอร์

นายสาวิน อภิวัฒนานนท์

(ช้าง ลาดพร้าว)


พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)