Ability is what you are capable of doing.
Motivation determines what you do.
Attitude determines how well you do it.
Lou Holtz
Football coach

รายละเอียดนักวิ่งฟอร์รันเนอร์ลีก

ฐิติพร งามวิทยานนท์

ชื่อฐิติพร งามวิทยานนท์
อายุ58
เพศหญิง
ชมรมวานรนิวาส
ระยะทางรวม
จำนวนสนาม
อันดับในประเภทหญิง
อันดับทั้งหมด
โพรไฟล์นักวิ่ง

รายการที่วิ่ง

วันที่ (ว/ด/ป) รายการ สถานที่ ประเภท ระยะทาง
1/2/52 อุเทนวิทยาคารมินิมาราธอน จ.นครพนม มินิมาราธอน 10.500
7/2/52 วิ่งจ้าวสนาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
14/2/52 วิ่งเพื่อสุขภาพ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สอ.วานรนิวาส ฟันรัน 5.000
15/2/52 พระมหาเจดีย์ชัยมงคลร้อยเอ็ดมินิ-ฮาล์ฟฯ จ.ร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 10.500
21/2/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร รร.บ้านม่วงพิทยาคม มินิมาราธอน 10.000
22/2/52 สสส.ภูไทวาริชภูมิมาราธอน ครั้งที่ 4 เทศบาลต.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ซูเปอร์มินิมาราธอน 16.000
28/2/52 วิ่งจ้าวสนาม สอ.นาคำ รร.บ้านดอนมุย ฟันรัน 5.000
1/3/52 กกแดงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ มินิมาราธอน 10.500
8/3/52 เขาค้อครึ่ง-ควอเตอร์ มาราธอน (ถ้วย + เงินรางวัล) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มินิมาราธอน 10.000
14/3/52 วิ่งจ้าวสนาม สอ.หนองแวง จ.สกลนคร สอ.หนองแวง จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
15/3/52 GSC เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชา จ.สระบุรี มินิมาราธอน 10.000
21/3/52 วิ่งจ้าวสนาม สอ.หนองฮาง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โรงเรียนบ้านหนองฮาง จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
22/3/52 นาดีหนองไผ่ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 จ.สกลนคร ซูเปอร์มินิมาราธอน 16.000
28/3/52 วิ่งจ้าวสนาม สอ.จำปาดง จ.สกลนคร อบต.กุดเรือคำ ฟันรัน 5.000
29/3/52 กระนวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น มินิมาราธอน 10.500
4/4/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สวนสาธารณะหนองทุ่งมน ฟันรัน 5.000
5/4/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.นาซอ จ.สกลนคร สอ.นาซอ ฟันรัน 5.000
11/4/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.คอนสาย จ.สกลนคร รร.คอนศรีบะสะแบง ฟันรัน 5.000
18/4/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ห้วยหิน จ.สกลนคร รร.บ้านห้วยหิน ฟันรัน 5.000
19/4/52 เกาะช้างมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เกาะช้าง จ.ตราด มินิมาราธอน 10.500
25/4/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ส้งเปือย จ.สกลนคร สอ.ส้งเปือย ฟันรัน 5.000
26/4/52 เดิน-วิ่งฉลองสมโภชน์ศาลหลักเมือง นามกระเดื่องน้ำตกธารทิพย์ จ.เพชรบูรณ์ มินิมาราธอน 17.500
2/5/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.โนนแต้ จ.สกลนคร ศาลาบ้านโนนคอม ฟันรัน 5.000
9/5/52 วิ่งจ้าวสนาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เทศบาล ต.อากาศอำนวย ฟันรัน 5.000
10/5/52 อ่างทองมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน วัดขุนอินทรประมูล อ.เมือง จ.อ่างทอง มินิมาราธอน 10.550
16/5/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.แสงเจริญ จ.สกลนคร สอ.แสงเจริญ ฟันรัน 5.000
23/5/52 ๑๐๐ ปีเมืองแกลง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน อ. แกลง จ.ระยอง มินิมาราธอน 10.500
24/5/52 จันทบุรีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 จ.จันทบุรี ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
30/5/52 วิ่งจ้าวสนาม อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ฟันรัน 5.000
31/5/52 วิ่งเจ้าสนาม ต.หนองแวงใต้ จ.สกลนคร สอ.หนองแวง มินิมาราธอน 10.000
13/6/52 วิ่งจ้าวสนาม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เทศบาล ต.กุสุมาลย์ มินิมาราธอน 10.000
14/6/52 นางั่วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 เทศบาล ต.นางั่ว จ.เพชรบูรณ์ ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
20/6/52 โอลิมปิกเดย์รัน 2009 นครราชสีมา มินิมาราธอน 10.500
21/6/52 หินช้างสีซูเปอร์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
27/6/52 วิ่งจ้าวสนาม อ.กุดบาก จ.สกลนคร รพ.กุดบาก วิ่ง 5 กิโล 5.000
28/6/52 ไทย-ลาว ซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน จ.หนองคาย ซุเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 27.000
4/7/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.โพนแพง จ.สกลนคร บ้านโพนแพง ฟันรัน 5.000
5/7/52 อุทัยธานีซุเปอร์มินิมาราธอน ( ถ้วยทุกคน ) จ.อุทัยธานี ซุเปอร์มินิมาราธอน 17.500
11/7/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.โนนอุดม จ.สกลนคร รร.บ้านโนนอุดม ฟันรัน 5.000
18/7/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.โคกแสง จ.สกลนคร รร.บ้านโคกแสง ฟันรัน 5.000
19/7/52 พัทยามาราธอน 52 พัทยา จ.ชลบุรี ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
25/7/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ฟันรัน 5.000
26/7/52 วิ่งทดสอบสมรรถภาพ อบต.คำตากล้า จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
1/8/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ขัวก่าย จ.สกลนคร วัดบ้านขัวก่าย ฟันรัน 5.000
2/8/52 วิ่งวันรพีภาคอีสาน ครั้งที่ 2 ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ มินิมาราธอน 11.100
8/8/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ปานเจริญ จ.สกลนคร ตลาดบ้านเดื่อฯ ฟันรัน 5.000
9/8/52 ค่ายกฤษณ์สีวะราซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (ถ้วย+เงิน) สนามมิ่งเมือง จ.สกลนคร มินิมาราธอน 13.200
22/8/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.หนองแวง จ.สกลนคร สอ.หนองแวง มินิมาราธอน 10.500
23/8/52 อำนาจเจริญมินิมาราธอน จ.อำนาจเจริญ มินิมาราธอน 10.500
29/8/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.นาคำ จ.สกลนคร รร.บ้านดอนมุย ฟันรัน 5.000
30/8/52 มหาวิทยาลัยนครพนมมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนครพนม ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
5/9/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.ภูพาน จ.สกลนคร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร มินิมาราธอน 10.000
6/9/52 วิ่งข้ามทุ่ง ครอสคันทรี่ ร.ร. หนองหมื่นถ่านวิทยา มินิมาราธอน ร.ร.หนองหมื่นถ่านวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 12.500
12/9/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.หนองฮาง จ.สกลนคร รร.บ้านหนองฮาง ฟันรัน 5.000
19/9/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม ฟันรัน 5.000
20/9/52 หนองคายมาราธอน 2009 จ.หนองคาย มินิมาราธอน 10.500
26/9/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.จำปาดง จ.สกลนคร อบต.กุดเรือคำ ฟันรัน 5.000
27/9/52 หนองตาไก้หนองเม็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 รร.บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก จ.ขอนแก่น มินิมาราธอน 10.500
3/10/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.นาซอ จ.สกลนคร สอ.นาซอ ฟันรัน 5.000
4/10/52 ปราสาทผึ้งมินิมาราธอน (ครอบครัว ผาแดง - นางไอ่) ณ ลานรวมใจไทสกล เทศบาลเมืองสกลนคร มินิมาราธอน 10.500
18/10/52 ดอยตุง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน จ.เชียงราย ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
24/10/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร รพ.โคกศรีสุพรรณ ฟันรัน 5.000
31/10/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ห้วยหิน จ.สกลนคร รร.บ้านห้วยหิน ฟันรัน 5.000
1/11/52 ปากช่องมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 สวนสาธารณะเขาน้อย เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา มินิมาราธอน 10.000
7/11/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เทศบาล ต.คำตากล้า ฟันรัน 5.000
8/11/52 เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน (ครั้งที่ 16) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ฮาล์ฟมาราธอน 16.000
14/11/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ส้งเปือย จ.สกลนคร สอ.ส้งเปือย ฟันรัน 5.000
15/11/52 เดิน-วิ่งประวัติศาตร์อยุธยา ครั้งที่ 11 (ถ้วย+เงินรางวัล) จ.อยุธยา มินิมาราธอน 10.500
21/11/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.เต่างอย จ.สกลนคร รร.บ้านห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ มินิมาราธอน 10.000
22/11/52 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน 2009 (ถ้วย+เงินรางวัล) ถ.สนามไชย กรุงเทพฯ มินิมาราธอน 10.550
28/11/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.โนนแต้ จ.สกลนคร ศาลาบ้านโนนคอม ฟันรัน 5.000
6/12/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.แสงเจริญ จ.สกลนคร สอ.แสงเจริญ ฟันรัน 5.000
12/12/52 วิ่งเจ้าสนาม อ.พังโคน จ.สกลนคร รร.บ้านพังโคนจำปาสามัคคี ฟันรัน 5.000
19/12/52 วิ่งเจ้าสนาม สอ.ทุ่งโพธิ์ จ.สกลนคร รร.บ้านก่อ ฟันรัน 5.000
20/12/52 มุกดาหารมาราธอน ครั้งที่ 2 (ถ้วย+เงิน) โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ฟันรัน 5.000
26/12/52 ยุพราชมินิมาราธอน (ถ้วยพระราชทานฯ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มินิมาราธอน 10.500
27/12/52 เชียงใหม่มาราธอน 2009 จ.เชียงใหม่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
9/1/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.คอนสาย โรงเรียนคอนศรีบะสะแบง จ.สกลนคร วิ่ง 5 กม. 5.000
10/1/53 มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สัญจรน้ำตกตาดหมอก ปีที่ 3 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ต.นาป่า จ.เพชรบูรณ์ ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
16/1/53 จอมสุรางค์มินิมาราธอน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมป์ จ.อยุธยา มินิมาราธอน 10.500
17/1/53 สสส.จอมบึงมาราธอน หมู่บ้านราชภัฎจอมบึง จ.ราชบุรี ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
23/1/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.วาริชภูมิ เทศบาล ต.วาริชภูมิ ฟันรัน 5 กิโล 5.000
24/1/53 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 ม.ขอนแก่น มาราธอน 42.195
30/1/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.นาซอ บ้านดอนดู่ จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
31/1/53 เทศบาลบ้านเป็ดฮาล์ฟมาราธอน วอร์มอัพ ครั้งที่ 1 (ถ้วย+เงิน) จ.ขอนแก่น ฮาล์ฟมาราธอน 21.100

สรุประยะทางจำแนกตามเดือน

สรุปจำนวนสนามที่ลงแข่งขันจำแนกตามระยะทาง


พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)