๏ บทเรียนมาราธอน     แทรกคำสอนหลายตำรา       
ฝึกหัดเต็มอัตรา                 กายและจิตพิชิตชัย            
     อดทนและเข้มแข็ง        ทั้งกล้าแกร่งมีวินัย             
ทุกก้าวจึงเกรียงไกร            พร้อมกอบเก็บประสบการณ์  
     บทเพลงมาราธอน         หลายวรรคตอนยังแว่วหวาน 
เวียนวิ่งแห่งวันวาร              ครบคุณค่าน่าจดจำ  ๛        
ตะวันฉาย

รายละเอียดนักวิ่งฟอร์รันเนอร์ลีก

มานพ โยธายุทธ

ชื่อมานพ โยธายุทธ
อายุ40
เพศชาย
ชมรมภูไทวาริชภูมิ จ.สกลนคร
ระยะทางรวม
จำนวนสนาม
อันดับในประเภทชาย
อันดับทั้งหมด
โพรไฟล์นักวิ่งมานพ โยธายุทธ

รายการที่วิ่ง

วันที่ (ว/ด/ป) รายการ สถานที่ ประเภท ระยะทาง
6/2/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.บ้านม่วง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
20/2/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.นิคมน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
27/2/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.นาคำ โรงเรียนบ้านดอนมุย จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
28/2/53 สสส.-ภูไทวาริชภูมิมาราธอน ครั้งที่ 5 วาริชภูมิ สกลนคร มาราธอน 42.195
14/3/53 วิ่งมหัศจรรย์พนมรุ้ง 2553 เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ มินิมาราธอน 11.000
20/3/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.ขัวก่าย วัดบ้านขาม จ.สกลนคร ฟันรัน 2.400
20/3/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.ขัวก่าย วัดบ้านขาม จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
21/3/53 ย้อนรอยสุริยะปฎิทินซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 จ.สกลนคร ฮาล์ฟมาราธอน 22.000
27/3/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.เจริญศิลป์ สวนสาธารณะหนองทุ่งมน เทศบาล ต.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ฟันรัน 2.400
27/3/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.เจริญศิลป์ สวนสาธารณะหนองทุ่งมน เทศบาล ต.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
28/3/53 ท้าวสุรนารีมินิมาราธอน จ.นครราชสีมา มินิมาราธอน 10.500
3/4/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โนนแต้ สอ.โนนแต้ จ.สกลนคร ฟันรัน 2.400
3/4/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โนนแต้ สอ.โนนแต้ จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
10/4/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.หนองแวง สอ.หนองแวง จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
18/4/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.ดอนส้มโฮง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
24/4/53 เดิน-วิ่งฉลองสมโภชน์ศาลหลักเมือง ครั้งที่ 2 อบต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มินิมาราธอน 17.500
25/4/53 อบจ.สิงห์บุรีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16 ศาลาประชาคมปึงเถ่ากงม่า อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
8/5/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.อากาศอำนวย ที่ว่าการ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
22/5/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โพนแพง ศาลาหน้าวัดบ้านโพนแพง จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
29/5/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.โพนนาแก้ว ที่ว่าการ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
19/6/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.วังเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
26/6/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.กุดบาก รพ.กุดบาก จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
3/7/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.คอนสาย โรงเรียนคอนศรีบะสะแบง จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
10/7/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.วานรนิวาส โรงเรียนบ้านวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
17/7/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โคกแสง โรงเรียนบ้านโคกแสง จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
24/7/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.นาซอ บ้านดอนคู่ จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
25/7/53 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (ถ้วย+เงิน) จ.สกลนคร ฮาล์ฟมาราธอน 21.100
31/7/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.หนองฮาง สอ.หนองฮาง จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
21/8/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.คำตากล้า เทศบาล ต.คำตากล้า จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
4/9/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.ภูพาน รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
25/9/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.พรรณานิคม ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
26/9/53 วิ่งจ้าวสนามดงคำภู อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
23/10/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.คำหมูน สอ.คำหมูน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
30/10/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
6/11/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.จำปาดง อบต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
7/11/53 วิ่งจ้าวสนามหนองแวงใต้ โนนเจริญศิลป์ จ.สกลนคร จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
13/11/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.สว่างแดนดิน รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
14/11/53 เสนีย์รณยุทธมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี มินิมาราธอน 10.550
20/11/53 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โพนแพง ศาลาหน้าวัดบ้านโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
27/11/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.เต่างอย โรงเรียนบ้านห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
28/11/53 มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ลานน้ำพุพญานาค จ.หนองคาย มินิมาราธอน 10.500
11/12/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.พังโคน โรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคี อ.พังโคน จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
12/12/53 วิ่งจ้าวสนาม อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
19/12/53 มุกดาหารมาราธอน ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร มาราธอน 42.195
26/12/53 หนองบัวลำภูมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (ถ้วย+เงินรางวัล) สนามนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู ฮาล์ฟมาราธอน 21.000
16/1/54 วิ่งจ้าวสนามวาริชภูมิ จ.สกลนคร ฟันรัน 5.000
22/1/54 วิ่งจ้าวสนาม อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เทศบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
23/1/54 ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น มาราธอน 42.195
29/1/54 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โคกแสง โรงเรียนบ้านโคกแสง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.000
30/1/54 สกลราชมินิมาราธอน จ.สกลนคร มินิมาราธอน 10.500

สรุประยะทางจำแนกตามเดือน

สรุปจำนวนสนามที่ลงแข่งขันจำแนกตามระยะทาง


พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)