There is a great advantage in training under unfavorable conditions. It is better to train under bad conditions, for the difference is then a tremendous relief in a race.
Emil Zatopek
Czech runner

โปรแกรมการแข่งขันวิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง, วิ่งมาราธอน, วิ่งระยะไกล ในประเทศไทย

ผู้จัดการแข่งขัน แจ้งประชาสัมพันธ์งานแข่งขันได้ฟรี ที่

คุณสมชาย 08-9685-4120
chai_forrun@hotmail.com
คุณวิมุติ 08-6012-1061
wimut@hotmail.com
คุณแสงชัย 08-1641-8424

หมายเหตุ หมายเลขและที่อยู่ติดต่อนี้ ใช้สำหรับการแจ้งลงประชาสัมพันธ์งานวิ่งในเว็บเท่านั้น ไม่ใช่หมายเลขของผู้จัดงานวิ่ง

รายการงานวิ่ง

ค้นหางานวิ่งเร็ว ๆ นี้ :

  • วันที่

  • สถานที่

  • ประเภท

  • ลักษณะงาน

วันที่ รายการ รายละเอียด
7 ก.พ. 59 MBKG 2nd Charity Race Bangkok 2016 (เลื่อน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 02-620-7868
7 ก.พ. 59 เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อปฏิรูปการศึกษา
จังหวัด : นนทบุรี
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ : 0-906-609-609
7 ก.พ. 59 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ นครแม่สอดมินิมาราธอน ครั้งที่ 10
จังหวัด : ตาก
ประเภท : 12.7 / 5
ติดต่อ : 081-0449203
7 ก.พ. 59 พญาคันคาก มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ ๑
จังหวัด : ยโสธร
ประเภท : 21 / 10.5 / 3.5
ติดต่อ : 089-281-8281
13 ก.พ. 59 สาธิตเชตวัน มินิมาราธอนวันแห่งความรัก ครั้งที่ี 4
จังหวัด : แพร่
ประเภท : 3 / 5 / 10.5
ติดต่อ : 0-5451-1407
14 ก.พ. 59 สุราษฎร์ธานีมาราธอน 2016
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท : 42.195 / 10.5 / 3.5
ติดต่อ : 077-277555 , 094-5838885
14 ก.พ. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเภท : 5.1 / 10.5 / 23 / 42.195
ติดต่อ : 08-6673-2565,08-6399-0512
14 ก.พ. 59 มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
สัญจรน้ำตกตาดหมอก
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ประเภท : 5 / 10.5 / 21.1
ติดต่อ : 08-1887-7708,08-0504-7769
14 ก.พ. 59 Run With Me 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 20 / 10 / 3
ติดต่อ :
14 ก.พ. 59 Valentine's Mini-half Marathon
จังหวัด : นครราชสีมา
ประเภท : 21 / 10 / 5
ติดต่อ : 084-3257494
14 ก.พ. 59 เมืองสามอ่าวมาราธอน 2016
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท : 3.5 / 10.5 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 08-6339-3020,0-2678-3712
14 ก.พ. 59 พันท้ายนรสิงห์ มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 17
จังหวัด : สมุทรสาคร
ประเภท : 22 / 10.5
ติดต่อ : 034-413525 ,086-3018315
14 ก.พ. 59 โพทะเลมินิมาราธอน ครั้งที่ 15
จังหวัด : พิจิตร
ประเภท : 10.5 / 5 / 3
ติดต่อ : 056-681080
14 ก.พ. 59 ราชภัฎนครศรีฯมินิมาราธอน ครั้งที่ 12
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 3.5 / 10.5
ติดต่อ : 0-7537-7426,0-7539-2040
14 ก.พ. 59 เดิน-วิ่งสังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 2.7 / 5 / 10
ติดต่อ : 09-2704-2772
14 ก.พ. 59 A + CHARITY RUN
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 4.6 / 10.4
ติดต่อ : 0-2721-6009
14 ก.พ. 59 AU MINI MARATHON 2016
จังหวัด : สมุทรปราการ
ประเภท : 5 / 10
ติดต่อ : 09-0114-4314,0-2723-2236
14 ก.พ. 59 เดิน-วิ่งการกุศลภูเก็ตวิทยาลัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 3.5 / 10.5
ติดต่อ : 0-7621-2075
14 ก.พ. 59 Chonburi Love Running
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 10 / 5.5
ติดต่อ :
14 ก.พ. 59 Major Care Minimarathon
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ : 025115427 ต่อ 532, 534
20 ก.พ. 59 The Great Relay Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : ผลัด 2,4,6 คน 100 / 50 กม.
ติดต่อ :
20 ก.พ. 59 เดิน-วิ่ง-ปั่น มาร์มาร่า วิชัยวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 11
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเภท : 2.5 / 11
ติดต่อ : 0-5327-4468, 08-6654-1300
20 ก.พ. 59 เคนเน็ตแม็คเคนซีมินิมาราธอน 59
จังหวัด : ลำปาง
ประเภท : 1.5 / 3.3 / 7.0
ติดต่อ : 0-5422-5905,0-5421-7762
21 ก.พ. 59 เดิน-วิ่งพิชิตสันเขื่อน ครั้งที่ 4
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : 5 / 10.5 / 22
ติดต่อ : 08-1920-7964, 08-7064-6765 , 08-1581-4849
21 ก.พ. 59 เดินวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2
เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ช่อง 13 สยามไทย
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 086-900-5911
21 ก.พ. 59 มทบ.32 - หัวเหว่ยมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ี 1
จังหวัด : ลำปาง
ประเภท : 10.5 / 21.1
ติดต่อ : 08-1881-2433,08-5277-9538
21 ก.พ. 59 เดิน-วิ่ง ดอยภูคาซูเปอร์มินิมาราธอน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6
จังหวัด : น่าน
ประเภท : 3 / 15
ติดต่อ :
21 ก.พ. 59 เดินวิ่งการกุศล มินิมาราธอน ๑๐๐ ปี วิเชียรมาตุ
จังหวัด : ตรัง
ประเภท : 10.5
ติดต่อ : 081-2738781
21 ก.พ. 59 สะเดามินิมาราธอน ครั้งที่ 11
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 081-5422447
21 ก.พ. 59 123 ปี อุดรธานีมาราธอน
จังหวัด : อุดรธานี
ประเภท : 5.8 / 10.55 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 0-4232-5176-85 ต่อ 7107
21 ก.พ. 59 ยงสงวนแฟมิลี่อุบล มินิมาราธอน ครั้งที่ 9
จังหวัด : อุบลราชธานี
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ : 083-7306188
21 ก.พ. 59 เดิน - วิ่ง อุทยานจามจุรี 2559
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.2
ติดต่อ :
21 ก.พ. 59 Run For Health Run to Help 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 021112201
27 ก.พ. 59 ULTR & TRAIL UNSEEN KOH CHANG 2016
จังหวัด : ตราด
ประเภท : 13 / 35 / 66 / 100
ติดต่อ :
28 ก.พ. 59 วิ่งพลศึกษาสุโขทัยมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
จังหวัด : สุโขทัย
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 5
ติดต่อ : 081-9726671
28 ก.พ. 59 เดิน-วิ่งการกุศล ปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
จังหวัด :
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 023-126300 ต่อ 1350
28 ก.พ. 59 หนองกระทิง–บ่อแฮ้ว มินิมาราธอน ครั้งที่ 7
จังหวัด : ลำปาง
ประเภท : 11 / 2.5
ติดต่อ : 054-321-033
28 ก.พ. 59 เดิน-วิ่งการกุศล ๒๐ ปี สมาคมศิษย์เก่า มฉก. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 081-819-0850, 086-669-2231, 083-618-5656
28 ก.พ. 59 แพทย์รังสิต มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21.5 / 11.5 / 6
ติดต่อ : 06-1868-6555,06-2020-4555
28 ก.พ. 59 Run For Her วิ่ง..เพื่อเธอ
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 096-096-4956
28 ก.พ. 59 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : กาฬสินธุ์
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 087-8650904
28 ก.พ. 59 วิ่งบ้านหลุกมินิมาราธอน
จังหวัด : ลำพูน
ประเภท : 9 / 4
ติดต่อ : 084-6115408
28 ก.พ. 59 เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 9
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเภท : 10.5
ติดต่อ : 053-213100
28 ก.พ. 59 "RUN HERO RUN" ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21 / 10.5 / 5 / 3
ติดต่อ :
6 มี.ค. 59 เขาใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน
จังหวัด : นครราชสีมา
ประเภท : 21.1 / 10 / 5
ติดต่อ : 029492855
6 มี.ค. 59 เดิน-วิ่ง เซนต์โยเซฟมินิมาราธอนครั้งที่ 2
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.5 / 2.8
ติดต่อ :
6 มี.ค. 59 มาบตาพุด-เอสซีจีเคมีคอลส์ซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 7
จังหวัด : ระยอง
ประเภท : 7 / 12.5
ติดต่อ : 08-1295-0319, 0-3868-2188
6 มี.ค. 59 เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพแก่งกุดโดกโมเดลมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อรักเพื่อครอบครัว”
จังหวัด :
ประเภท : 10 / 4
ติดต่อ : 081-5572524, 081-4711580
6 มี.ค. 59 เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 10
จังหวัด : นครนายก
ประเภท : 11 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 09-2679-3366,0-3731-3283
6 มี.ค. 59 เดิน-วิ่งปิดตา รวมพลังระวังต้อหิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 2.6 / 5.2 / 10.4
ติดต่อ : 08-6888-7812
13 มี.ค. 59 วิดยา ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 074-288000, 074-288022
13 มี.ค. 59 เดิน-วิ่ง การกุศล ไทย-ซิกข์ครั้งที่ 22
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21 / 10 / 5
ติดต่อ : 02-2211011
13 มี.ค. 59 HIV Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 8.5 / 4
ติดต่อ : 084-542-4969
13 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 20
จังหวัด : นครปฐม
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 034-229480 ต่อ 1171-5
13 มี.ค. 59 เดินวิ่งสู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : ลพบุรี
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 5
ติดต่อ : 036621537 ต่อ 2222
13 มี.ค. 59 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า-พระนครคีรี-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน
จังหวัด : เพชรบุรี
ประเภท : 10.5 / 4.4
ติดต่อ : 081-9422515
13 มี.ค. 59 ดอนบอสโก มินิมาราธอน ครั้งที่ 13
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท :
ติดต่อ :
19 มี.ค. 59 ดิ อัมรินทร์ เอาท์ดอ อันลิมิเต็ด ไตรกีฬา นานาชาติ 2559
จังหวัด : เพชรบุรี
ประเภท : ไตรกีฬา (1.5,43,10.8) / 750,22,6.2
ติดต่อ : 087-3551507
20 มี.ค. 59 หัวหิน เทรล 2016
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท : 3.5 / 10 / 21
ติดต่อ :
20 มี.ค. 59 วิ่งต้านเหล้า นายขนมต้มซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2016
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ประเภท : 25 / 10.5 / 5.5
ติดต่อ :
20 มี.ค. 59 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา ครั้งที่ 13
จังหวัด : สตูล
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 074-711225, 074-772286
20 มี.ค. 59 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล รพ.หาดใหญ่ ครั้งที่ 14
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 0872927840
27 มี.ค. 59 โรตารีสระบุรีมิตรภาพ มินิ-ฮาลฟ์ มาราธอน ครั้งที่ 6
จังหวัด : สระบุรี
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 3
ติดต่อ : 081-5730222
27 มี.ค. 59 กายภาพบำบัดเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 091-5072351
3 เม.ย. 59 กะตะ – กะรนบีช มินิมาราธอน ประจำปี 2559
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 11.4 / 5 / 2
ติดต่อ :
3 เม.ย. 59 ภูทับเบิก On The Rock Trail Run 2016
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ประเภท : 5 / 10 / 25 / 45
ติดต่อ : 09-6205-5562,06-1078-5229,08-7735-3780

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)