The marathon can humble you.
Bill Rodgers
American Marathoner

โปรแกรมการแข่งขันวิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง, วิ่งมาราธอน, วิ่งระยะไกล ในประเทศไทย

ผู้จัดการแข่งขัน แจ้งประชาสัมพันธ์งานแข่งขันได้ฟรี ที่

คุณสมชาย 08-9685-4120
chai_forrun@hotmail.com
คุณวิมุติ 08-6012-1061
wimut@hotmail.com
คุณแสงชัย 08-1641-8424

หมายเหตุ หมายเลขและที่อยู่ติดต่อนี้ ใช้สำหรับการแจ้งลงประชาสัมพันธ์งานวิ่งในเว็บเท่านั้น ไม่ใช่หมายเลขของผู้จัดงานวิ่ง

หน้าสำหรับพิมพ์

รายการงานวิ่ง

ค้นหางานวิ่งเร็ว ๆ นี้ :

  • วันที่

  • สถานที่

  • ประเภท

  • ลักษณะงาน

วันที่ รายการ รายละเอียด
27 ส.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๑๐
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 14 / 3.5
ติดต่อ : 0801787739, 0810509006
27 ส.ค. 59 เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 089-5754223
28 ส.ค. 59 ม้าเหล็ก เขาค้อ ภาค 3
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ประเภท : 25 / 10.5 / 4.5
ติดต่อ : 0615588864
28 ส.ค. 59 Human Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21 / 10 / 5
ติดต่อ : 086-3044805
28 ส.ค. 59 เมืองไทยมาราธอน 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 42.195 / 21.1 / 10 / 5
ติดต่อ : 027216009
28 ส.ค. 59 ชัยมงคลมาราธอน 2016
จังหวัด : สมุทรสาคร
ประเภท : 3 / 10 / 21 / 42.195
ติดต่อ : 08-1843-9751,08-1954-8740
28 ส.ค. 59 สสส. สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 42.195 / 21.1 / 10.5 / 4
ติดต่อ : 086-4906720
28 ส.ค. 59 อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี
จังหวัด : เชียงราย
ประเภท :
ติดต่อ : 0-5317-5336
3 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๙
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 5 / 3.5
ติดต่อ :
3 ก.ย. 59 Glow Get Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10
ติดต่อ :
4 ก.ย. 59 EGAT Charity Green Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 2
ติดต่อ : 024365020
4 ก.ย. 59 Thanyapura King of the Mountain
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 15 / 8 / 4
ติดต่อ :
4 ก.ย. 59 ม้าเหล็ก เขาค้อ ภาค 3
จังหวัด : เพชรบูรณ์
ประเภท : 4.5 / 10 / 25
ติดต่อ : 06-1078-5229,08-7735-3780
4 ก.ย. 59 Gulf of Thailand Surat Marathon 2016
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท : 42.195 / 15 / 3.5
ติดต่อ : 091-750-1728, 02 346 9000 #12
4 ก.ย. 59 วจก.ม.อ.มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 08-1174-3482
4 ก.ย. 59 กระแสสินธุ์ - เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 081-9575827, 074-399250, 074-399067, 086-7493460
4 ก.ย. 59 rockman HuayMaiTeng Ratchaburi
จังหวัด : ราชบุรี
ประเภท : ไตรกีฬา (1.5,52,10)/(.750,26,5)/ทวิกีฬา (5/52/10)
ติดต่อ :
10 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๑๒
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
10 ก.ย. 59 วิ่งวันมหิดล ประจำปี 2559 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 10 / 4
ติดต่อ :
11 ก.ย. 59 ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน 2016
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : 35 / 21 / 10
ติดต่อ : 0-2277-6670-1
11 ก.ย. 59 Tri Dash Bangkok 2016 – Handicap Pursuit Dash
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : ไตรกีฬา .400, 20, 5
ติดต่อ :
11 ก.ย. 59 Cowboys RUN
จังหวัด : นครราชสีมา
ประเภท : 21.5 / 10.5 / 3.8
ติดต่อ :
11 ก.ย. 59 เดิน-วิ่ง บางนาคมินิมาราธอน ต้านภัยยาเสพติด" 59 เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด : นราธิวาส
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 081-8974369
17 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๒๐
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3.5
ติดต่อ :
17 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๑๑
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3.5
ติดต่อ : 0801787739, 0810509006
18 ก.ย. 59 เดิน-วิ่ง-ปั่น สวนบ้านแพ้วครั้งที่ 11
จังหวัด : สมุทรสาคร
ประเภท :
ติดต่อ : 086-1770017
18 ก.ย. 59 Run for Kids Minimarathon ครั้งที่ 1
จังหวัด : ระยอง
ประเภท : 10
ติดต่อ : 082-4782563
18 ก.ย. 59 Baxter Run for Fund 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 027216009
18 ก.ย. 59 เดิน-วิ่งเพื่อนสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 4
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 13.5 / 4
ติดต่อ : 081-4315815
18 ก.ย. 59 Couple run "คู่แท้..ปาท่องโก๋"
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 7
ติดต่อ : 08-9858-9595
18 ก.ย. 59 2nd Accor "Heartbreak" Hill Mini-marathon
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 10.5 / 4.5
ติดต่อ : 076-303299
18 ก.ย. 59 เดิน-วิ่ง รำลึก ๑๐๓ ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 085-245-1979
18 ก.ย. 59 Central Group Run for Love and Peace 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 6 / 3
ติดต่อ :
18 ก.ย. 59 หนุมาน ณ ฮาล์ฟ
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21.1 / 10.5
ติดต่อ : 092-979-8287
18 ก.ย. 59 เดิน-วิ่ง จ้าวคอหงส์ พิชิตโรคหัวใจ ครั้งที่ 1
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 6
ติดต่อ : 074-200211
18 ก.ย. 59 VSANO Off Road Triathlon
จังหวัด : ปทุมธานี
ประเภท : ไตรกีฬา (0.5, 15, 6)
ติดต่อ : 095-9089888
24 ก.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๑๓
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
25 ก.ย. 59 ขนอมมาราธอน 2016
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 10.5 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 08-0599-2888
25 ก.ย. 59 เดินเฉลิมพระเกียรติ วันหัวใจโลก 2559
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 3
ติดต่อ : 027411900
25 ก.ย. 59 เดิน วิ่ง การกุศลมินิมาราธอนครบรอบ 25 ปี
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10
ติดต่อ :
25 ก.ย. 59 XTERRA SAMUI
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท : ไตรกีฬา 500, 30, 10
ติดต่อ :
25 ก.ย. 59 AWC Run for Dek Thai
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 7.5 / 5 / 2.5
ติดต่อ :
25 ก.ย. 59 วิ่งพิชิตเขาคอหงส์หาดใหญ่ ครั้งที่ 2
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 6.5 / 4
ติดต่อ : 081-5417802
25 ก.ย. 59 PEA Mini Marathon #7
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 08-66615445
25 ก.ย. 59 Bangkok Women's Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 02 238 1881
25 ก.ย. 59 Scoopy I Minimarathon
จังหวัด : นนทบุรี
ประเภท : 10.5 / 2.5
ติดต่อ :
2 ต.ค. 59 เขาใหญ่เทรลมาราธอน 2016
จังหวัด : นครราชสีมา
ประเภท : 3.5/ 10/ 21/ 42
ติดต่อ : 09-1881-0070
2 ต.ค. 59 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 027216009
2 ต.ค. 59 Sattahip Triathlon 2016 (เลื่อน)
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท :
ติดต่อ :
2 ต.ค. 59 Fit Your Bone Run For Healthy Bone
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 5
ติดต่อ :
2 ต.ค. 59 วิ่งงานเดือนสิบเมืองนคร ครั้งที่ ๑๓
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 10 / 4
ติดต่อ : 081-8912175
2 ต.ค. 59 วิ่ง-สานสัมพันธ์ชมรมวิ่งฯ ครั้งที่10
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 42.195 / 21.00 / 10.50
ติดต่อ : 081-9579180
2 ต.ค. 59 Ascott Charity Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5
ติดต่อ : 02-204-4343
2 ต.ค. 59 เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ห่างไกลโรคหัวใจขาดเลือด
จังหวัด : ตรัง
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 094 - 2695363, 083 - 6231587
2 ต.ค. 59 " หมูหมึกกุ้ง Run กัน 2016 " วิ่ง ฟิน กิน อิ่ม
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 087-997-9297
2 ต.ค. 59 HS Diwali RUN 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 02-223-8494
8 ต.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๒๑
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 5 / 3.5
ติดต่อ :
9 ต.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๑๔
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
9 ต.ค. 59 Wacoal Motion Road 100
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 10 / 40 / 70 / 100
ติดต่อ : 061 346 3891
9 ต.ค. 59 วิ่งเมตตาธรรมมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 3
ติดต่อ : 081-8583066
9 ต.ค. 59 เดินวิ่ง การกุศล มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.5 / 5
ติดต่อ : 080-2075771
9 ต.ค. 59 ย่าโมมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : นครราชสีมา
ประเภท : 10 / 3.2
ติดต่อ :
9 ต.ค. 59 เทศบาลเนินพระ-วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาธอน ครั้งที่ 7
จังหวัด : ระยอง
ประเภท : 11.7 / 3
ติดต่อ :
9 ต.ค. 59 Big Blue Run 2016
จังหวัด : นนทบุรี
ประเภท : 12 / 5
ติดต่อ :
9 ต.ค. 59 Turtle Fun Run ปีที่ 12
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 10.5 / 4.5 / 2
ติดต่อ : 089-7338830
15 ต.ค. 59 Amari Watergate Bangkok Midnight Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 12 / 6
ติดต่อ : 026539000
15 ต.ค. 59 The Color Run Tropicolor
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5
ติดต่อ :
15 ต.ค. 59 The 19th Charity Midnight RUN 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 12 / 6
ติดต่อ :
16 ต.ค. 59 สุราษฏร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท :
ติดต่อ :
16 ต.ค. 59 Full Moon Marathon
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท : 42.195
ติดต่อ :
16 ต.ค. 59 Bangkok 10 km International Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 022776670
16 ต.ค. 59 Amari Watergate Bangkok Midnight Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 12 / 6
ติดต่อ : 026539000
16 ต.ค. 59 เมืองไทยมาราธอน 2016 (ครั้งที่ 2)
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 42 / 21 / 10 / 5
ติดต่อ : 02-721-6009
16 ต.ค. 59 The Battle Run 10K 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10
ติดต่อ : 093 084 0909
16 ต.ค. 59 River Kwai Half Marathon Thailand Championship
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 5
ติดต่อ :
16 ต.ค. 59 Barbie Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 4
ติดต่อ : 02-7311890-4 ต่อ 204,304
16 ต.ค. 59 ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 5 / 3
ติดต่อ : 089-1202654
16 ต.ค. 59 RUN4BANGBAN 2016
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ประเภท : 12 / 6
ติดต่อ : 086 162 5192
16 ต.ค. 59 Run to Give 2016
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
22 ต.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๑๕
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
22 ต.ค. 59 Slope Run
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเภท :
ติดต่อ :
22 ต.ค. 59 วิ่งการกุศลเพื่อสัตว์ป่า
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ประเภท : 10 / 5 / 3
ติดต่อ :
22 ต.ค. 59 High School run มันส์ยกแก๊งค์
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10
ติดต่อ :
23 ต.ค. 59 ไตรกีฬาชาเล็นจ์ กาญจนบุรี
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : ไตรกีฬา (1.5,40,21)
ติดต่อ :
23 ต.ค. 59 Slope Run
จังหวัด : เชียงใหม่
ประเภท :
ติดต่อ :
23 ต.ค. 59 วิ่งพิชิตใจสุโขทัยมาราธอน ครั้งที่ 3
จังหวัด : สุโขทัย
ประเภท : 3.5 / 10.5 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 09-2917-9836
23 ต.ค. 59 พุเตยเทรล สุพรรณบุรี
จังหวัด : สุพรรณบุรี
ประเภท : 10 / 21 / 56
ติดต่อ : 0-2678-3712,08-6339-3020
23 ต.ค. 59 Unique Running วิ่งผลัด Ekiden 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : ผลัด 5 คน 50.40
ติดต่อ : 0 2949 2700

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)