When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

โปรแกรมการแข่งขันวิ่ง

โปรแกรมงานวิ่ง, วิ่งมาราธอน, วิ่งระยะไกล ในประเทศไทย

ผู้จัดการแข่งขัน แจ้งประชาสัมพันธ์งานแข่งขันได้ฟรี ที่

คุณสมชาย 08-9685-4120
chai_forrun@hotmail.com
คุณวิมุติ 08-6012-1061
wimut@hotmail.com
คุณแสงชัย 08-1641-8424

หมายเหตุ หมายเลขและที่อยู่ติดต่อนี้ ใช้สำหรับการแจ้งลงประชาสัมพันธ์งานวิ่งในเว็บเท่านั้น ไม่ใช่หมายเลขของผู้จัดงานวิ่ง

หน้าสำหรับพิมพ์

รายการงานวิ่ง

ค้นหางานวิ่งเร็ว ๆ นี้ :

  • วันที่

  • สถานที่

  • ประเภท

  • ลักษณะงาน

วันที่ รายการ รายละเอียด
28 พ.ค. 59 สิงห์ ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี่ 2559
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : ผจญภัย
ติดต่อ : 087-3551507
28 พ.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๗
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3.5
ติดต่อ : 0801787739, 0810509006
28 พ.ค. 59 ช่องสะงำมินิมาราธอน
จังหวัด : ศรีสะเกษ
ประเภท : 12
ติดต่อ : 045-814676
28 พ.ค. 59 Ultraman Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5.0 / 2.5
ติดต่อ :
28 พ.ค. 59 ไออาร์พีซี เดิน-วิ่ง วิสาขบูชา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
จังหวัด : ระยอง
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ : 081-9081541
28 พ.ค. 59 เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลด ละอบายมุข 2559 (ระยอง)
จังหวัด : ระยอง
ประเภท :
ติดต่อ : 081-9081541
29 พ.ค. 59 หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10
จังหวัด : สงขลา
ประเภท : 4 / 10.5 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 08-1599-0731, 08-9455-4060, 08-1608-1084
29 พ.ค. 59 วิ่งรอบกว๊านพะเยา
จังหวัด : พะเยา
ประเภท : 26.1
ติดต่อ : 09-2979-8287
29 พ.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๗
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
29 พ.ค. 59 แก่งกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ 8
จังหวัด : เพชรบุรี
ประเภท : 10.5 / 4.4
ติดต่อ : 090-9804226
29 พ.ค. 59 เดิน-วิ่ง สัปดาห์วิสาขบูชา อ่างทองมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
จังหวัด : อ่างทอง
ประเภท : 21.1 / 10.5
ติดต่อ : 083-6930166
29 พ.ค. 59 วิ่งเพื่อเต่า
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5
ติดต่อ :
29 พ.ค. 59 TOYOTA CHARITY RUN FOR LIFE
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5 / 10
ติดต่อ : 08-5485-5886,08-1325-2699
29 พ.ค. 59 Nono Fun Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 6
ติดต่อ :
29 พ.ค. 59 Run for ME 2016 Happiness Running
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 0819187320
29 พ.ค. 59 วิ่งไป ชิมไป ในสวนผลไม้
จังหวัด : ระยอง
ประเภท : 20 / 13 / 3.5
ติดต่อ : 086-339-3020
29 พ.ค. 59 PAT 65th Anniversary Minimarathon 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10.5 / 4
ติดต่อ : 087-7984866
4 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๓
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 5 / 3.5
ติดต่อ :
4 มิ.ย. 59 วิ่งสร้างสุข มอบสู่เด็ก
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 09-7241-4177
4 มิ.ย. 59 ให้มันส์ Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 063-269-8259
5 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๘
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
5 มิ.ย. 59 Laguna Phuket International Marathon 2016
จังหวัด : ภูเก็ต
ประเภท : 42.195 / 21.097
ติดต่อ : 02-2362-931-2
5 มิ.ย. 59 แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน 2016
จังหวัด : พิษณุโลก
ประเภท : 42.195 / 21.1 / 10.5 / 3.5
ติดต่อ : 087-7353780, for english 055252742-3
5 มิ.ย. 59 Garmin Blue Run Half Marathon 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21 / 10.5
ติดต่อ : 02-1112201
11 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๘
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 12 / 3.5
ติดต่อ : 0801787739, 0810509006
11 มิ.ย. 59 เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเด็กและสตรี 2016 (ครั้งที่ 4)
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 6 / 3 / 1.5
ติดต่อ :
12 มิ.ย. 59 เดิน-วิ่งภาชีมินิมาราธอน รวมใจต้านภัยบุหรี่ ครั้งที่ 4
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ประเภท : 5 / 10.5
ติดต่อ : 08-1853-5985
12 มิ.ย. 59 กรุงเทพประกันชีวิตฮาล์ฟมาราธอน 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5 / 10.5 / 21.1
ติดต่อ : 08-6888-7812
12 มิ.ย. 59 The Rainbow Run 2016
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 7.5 / 5 / 2.5 / 0.050
ติดต่อ :
12 มิ.ย. 59 วิ่งสร้างรอยยิ้มเปลี่ยนชีวิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 027216009
12 มิ.ย. 59 อีซูซุ โรโบแมน ไตรกีฬา 2559
จังหวัด : ระยอง
ประเภท : ไตรกีฬา (1.5,40,10), (.750,20,5) ทวิกีฬา (5,40,10)
ติดต่อ :
12 มิ.ย. 59 Tri Dash Bangkok 2016 – Elimination Dash
จังหวัด : สมุทรปราการ
ประเภท :
ติดต่อ :
12 มิ.ย. 59 AEC Active Run 2016 @ Koh-Kong
จังหวัด :
ประเภท : 23 / 10 / 4
ติดต่อ : 0-2678-3712,08-6339-3020
12 มิ.ย. 59 เดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
จังหวัด : อุบลราชธานี
ประเภท : 10.5 / 3
ติดต่อ : 082-8769822
12 มิ.ย. 59 Bangkok Micro Marathon
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 6
ติดต่อ : 02-6288361
12 มิ.ย. 59 วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน ประจำปี 2559
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 14 / 4
ติดต่อ : 095-0393970
18 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๔
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3.5
ติดต่อ :
19 มิ.ย. 59 เขาประทับช้าง คอมเพรสสปอร์ต เทรล 2016
จังหวัด : ราชบุรี
ประเภท : 2 / 3 / 10 / 21 / 32
ติดต่อ :
19 มิ.ย. 59 ลานสกามาราธอน 2016
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 3.5 / 10.5 / 42.195
ติดต่อ : 08-6026-6573,08-3392-2166
19 มิ.ย. 59 ซูเปอร์สปอร์ต10 ไมล์นานาชาติ
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 16 / 8 / 3.2
ติดต่อ : 02-949-2782-6
19 มิ.ย. 59 วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ "หลังสวนมินิมาราธอน"ครั้งที่ 12
จังหวัด : ชุมพร
ประเภท : 3 / 14
ติดต่อ : 08-1807-4227,08-1978-6831
26 มิ.ย. 59 วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๙
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3
ติดต่อ :
26 มิ.ย. 59 ดอกสักมินิมาราธอน ครั้งที่ 12
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท : 10.5 / 3.5
ติดต่อ :
26 มิ.ย. 59 ดอกบัวคู่ มินิฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 21 / 10 / 5
ติดต่อ :
26 มิ.ย. 59 เดิน-วิ่งใหว้พระมหาธาตุเจดีย์ศรีทอง ครั้งที่ 7
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 5 / 12
ติดต่อ : 08-6832-8226,08-1983-5458
26 มิ.ย. 59 Speed Running
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 2
ติดต่อ : 080-2717415
26 มิ.ย. 59 สุโขทัยมาราธอน 2016
จังหวัด : สุโขทัย
ประเภท : 3.5 / 10.5 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 0-2949-2700
26 มิ.ย. 59 Luang Payao Mountain Run 2016
จังหวัด : เชียงราย
ประเภท : 22
ติดต่อ :
26 มิ.ย. 59 Active Run 2016,Chong Khao Khad Trail @Kanchanaburi
จังหวัด : กาญจนบุรี
ประเภท : 21 / 11 / 4
ติดต่อ : 02-6783712
26 มิ.ย. 59 We Run for the Blind 2
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 5
ติดต่อ : 087-9914884, 086-9035555
26 มิ.ย. 59 วิ่งการกุศล “๕๐ ปี โรงพยาบาลธัญญารักษ์” ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่18
จังหวัด : ปทุมธานี
ประเภท : 10.5 / 5
ติดต่อ : 02-5310080-8 ต่อ 514, 494, 505
2 ก.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๕
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 5 / 3.5
ติดต่อ :
3 ก.ค. 59 นาวิกโยธินมาราธอน 2559
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 3 / 5 / 10.5 / 21.1 / 42.195
ติดต่อ : 08-5449-8953, 08-1994-1535, 08-5275-3454
3 ก.ค. 59 บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 7
จังหวัด : นครสวรรค์
ประเภท : 42.195 / 21.1 / 10.5
ติดต่อ : 056-803567 - 70 ต่อ 202
3 ก.ค. 59 Give Charity Run
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 089-0760550
3 ก.ค. 59 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2
จังหวัด : นครปฐม
ประเภท : 10 / 5 / 3
ติดต่อ :
3 ก.ค. 59 Run2Breath
จังหวัด : ขอนแก่น
ประเภท : 13 / 6.5
ติดต่อ : 043-237331
10 ก.ค. 59 เมืองพนัสมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 5 / 10.5 / 21.1
ติดต่อ : 08-1816-8371,08-9402-0376
10 ก.ค. 59 เดอะ โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ สนามที่ 11
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 3 / 10 / 25 / 50
ติดต่อ : 0-2718-9581,0-2718-9582
10 ก.ค. 59 Robinson Suzuki Green Run
จังหวัด :
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 027216009
10 ก.ค. 59 Tri Dash Bangkok 2016
จังหวัด : สมุทรปราการ
ประเภท : ไตรกีฬา (0.4/20/5)
ติดต่อ :
10 ก.ค. 59 อบจ.สุราษฎร์ธานี พุนพินมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ประเภท : 21.1 / 10.5 / 3.5
ติดต่อ : 081-6060806, 081-3702900
16 ก.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๙
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3.5
ติดต่อ : 0801787739, 0810509006
17 ก.ค. 59 Pattaya Marathon
จังหวัด : ชลบุรี
ประเภท : 42.195 / 21.1 / 10.55 / 5
ติดต่อ : 038253129
17 ก.ค. 59 วิ่งมาราธอน กรูฟออฟไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ
วิ่งแลเล
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 42.195 / 15 / 3.5
ติดต่อ : 075-343421
17 ก.ค. 59 Run for Baby Thaifa Mini Marathon
จังหวัด : นครปฐม
ประเภท : 11.5 / 5 / 3
ติดต่อ : 081-8562463
23 ก.ค. 59 วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๖
จังหวัด : สกลนคร
ประเภท : 10 / 3.5
ติดต่อ :
24 ก.ค. 59 Active Run 2016 นครนายก ครั้งที่ 2
จังหวัด : นครนายก
ประเภท : 4 / 10.5 / 20
ติดต่อ : 0-2678-3714,08-6339-3020
24 ก.ค. 59 เดิน-วิ่งเพื่อ "พุทธคยา" มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1
จังหวัด : สมุทรสาคร
ประเภท : 10.5 / 21.1
ติดต่อ : 08-9254-5797
24 ก.ค. 59 JOG&JOY Mini Marathon ครั้งที่ 20
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท : 10 / 5
ติดต่อ : 027216009
24 ก.ค. 59 Kiriwong Cross Country
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ประเภท : 50 / 25 / 15
ติดต่อ : 097 241 4177
24 ก.ค. 59 FAT RUN
อ้วน.. วิ่งสิอ้วน
จังหวัด : กรุงเทพมหานครฯ
ประเภท :
ติดต่อ :

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)