Run when you can, walk if you have to, crawl if you must; just never give up
Dean Karnazes
Ultrarunner

Olympic Day 2020

  วันที่14 มิถุนายน 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย จ.กรุงเทพมหานคร
  ระยะ10 / 5
  ติดต่อ082-653-1128
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 14 มิถุนายน 2563

  วิ่ง กิน นอน หาดชะอำ 2563 (ประจวบคีรีขันธ์)
  วิ่งสู่ฝัน Run for Dream 2020 (สตูล)

  รายการอื่นในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

  (ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 27 พฤษภาคม 2564)

  วิ่งด้วยกัน ปีที่ 5 (7 มี.ค. 64)
  วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน “Run with wings” (28 มี.ค. 64)
  10 Hour Ultra Marathon 2021 (2 พ.ค. 64)
  เดิน-วิ่ง ปิ่นหทัย ครั้งที่ 20 (9 พ.ค. 64)
  Police Run 2021 (16 พ.ค. 64)
  รำเพยรัน 2563 (23 พ.ค. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)