๏ มาราธอน สอนจิต รู้ผิดถูก     มาราธอน หว่านปลูก อุดมผล
มาราธอน กอบเกื้อ เอื้อกมล      มาราธอน เตือนตน รู้ประมาณ 
ตะวันฉาย

“RUN TOGETHER” SAY NO TO DRUGS

  วันที่1 มิถุนายน 2562 (เสาร์)
  สถานที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
  ระยะ10.5 / 3.5
  ติดต่อ
  เว็บhttps://runtogether2019.chiangmaihealth.go.th/web/index.php?r=site/index
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 
  มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด 
  และโทษของการสูบบุหรี่ สนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
  ทางสำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
  “RUN TOGETHER” SAY NO TO DRUGS ในวันที่ มิถุนายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ 

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึง ประโยชน์ของการออกกําลังกาย
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
  3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่
  4. นำรายได้สมทบกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดกิจรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ 

  เป้าหมาย
  มีผู้เข้าร่วมโครงการจากภาคประชาชน ทั้งส่วนกลาง และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 1,500 คน โดยเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพทั่วไป และกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ที่ต้องการร่วมกิจกรรม และร่วมวิ่งออกกําลังกาย ในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า 

  ประเภทการแข่งขัน
  1. ประเภท แฟนตาซี ในธีม รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่หรือต่อต้านยาเสพติด
  สำหรับผู้แต่งกาย แฟนตาซีสวยงามและสร้างสรร ถ้วยรางวัล รางวัล
  2. ประเภท Mini Marathon
  รุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี (เกิด พ.ศ. 2542 หรือมากกว่า)
  รุ่นอายุ 21 ถึง 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2537 ถึง 2541)
  รุ่นอายุ 26 ถึง 30 ปี (เกิด พ.ศ. 2532 ถึง 2536)
  รุ่นอายุ 31 ถึง 35 ปี (เกิด พ.ศ. 2527 ถึง 2531)
  รุ่นอายุ 36 ถึง 40 ปี (เกิด พ.ศ. 2522 ถึง 2526)
  รุ่นอายุ 41 ถึง 45 ปี (เกิด พ.ศ. 2517 ถึง 2521)
  รุ่นอายุ 46 ถึง 50 ปี (เกิด พ.ศ. 2512 ถึง 2516)
  รุ่นอายุ 51 ถึง 55 ปี (เกิด พ.ศ. 2507 ถึง 2511)
  รุ่นอายุ 56 ถึง 60 ปี (เกิด พ.ศ. 2502 ถึง 2506)
  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2501 หรือน้อยกว่า)
  ถ้วยรางวัล สำหรับผู้เข้าลําดับที่ ถึง ลําดับที่ ของแต่ละรุ่น รวม 60 รางวัล
  แบ่งเป็น ชาย 30 รางวัล หญิง 30 รางวัล
  ** ระยะ Fun Run ไม่มีการแข่งขัน

  ค่าสมัคร Mini Marathon คนละ 350 บาท รับเสื้อ พร้อมรับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย
  ค่าสมัคร Fun Run คนละ 350 บาท รับเสื้อ พร้อมรับเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย

  การรับสมัคร
  ผ่านเวปไซต์การรับสมัคร (Online Register)
  สมัครร่วมงานและดูรายละเอียดได้ที่นี่
  https://runtogether2019.chiangmaihealth.go.th

  หรือสมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ตามสถานที่ต่างๆ
  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

  วิธีการชำระเงิน
  ชำระเงินด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  หรือ โอนเข้าชีญชีธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ ชื่อบัญชี ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
  เลขที่บัญชี 521-0-63452-3

  การรับเบอร์วิ่ง
  รับด้วยตนเอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ. ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหว้ดเชียงใหม่

  กำหนดพิธีการ
  05.00 นักวิ่งรวมตัว ณ จุดสตาร์ท บริเวณบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงาน
  05.30 พิธีกรนำอบอุ่นร่างกาย
  05.55 พิธีเปิดการแข่งขัน ประธานกล่าวเปิดงาน
  06.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10.5 Km.
  06.10 นักวิ่งระยะ Fun Run รวมตัว ณ จุดสตาร์ท
  06.15 ปล่อยตัว นักวิ่งระยะ Fun Run
  07.30 พิธีมอบรางวัล

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
  เบอร์โทรศัพท์ 053 211048 50 ต่อ 113
  หรือ
  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์
  เบอร์โทร 091 856 5494
  นางโปรดปราน ขำสุวรรณ์
  เบอร์โทร 091 858 2381

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในจังหวัด เชียงใหม่

  (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง 15 กันยายน 2562)

  สันติสุขฮาล์ฟมาราธอน 2019 (30 มิ.ย. 62)
  ไต่กีฬา HillAthlon : ดอยสุเทพ Half Marathon 2019 (30 มิ.ย. 62)
  Nern Noom Half Marathon 2019 (14 ก.ค. 62)
  Run for Orphan Mini Marathon 2019 (21 ก.ค. 62)
  คนพันธุ์อึดพิชิตยอดดอยสามหงก 2019 (27 ก.ค. 62)
  ใครวิ่งเป็นหมา Run for Dogs 2 (28 ก.ค. 62)
  CM 6 (2 ส.ค. 62)
  CM 6 ( 20 / 44 ) (3 ส.ค. 62)
  PRC RainySeason Running 2019 (4 ส.ค. 62)
  The mask Half Marathon 2019 (18 ส.ค. 62)
  Tiger Balm Trail Challenge 2019 ChiangMai (18 ส.ค. 62)
  ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน 2019 (25 ส.ค. 62)
  Ultra trail Chiangmai (31 ส.ค. 62)
  พระหฤทัยมินิมาราธอน 2019 (8 ก.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)