It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

CESRA Country Road Run 2019

  วันที่28 เมษายน 2562 (อาทิตย์)
  สถานที่ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  ระยะ21 / 10 / 3
  ติดต่อ
  เว็บhttps://www.runningconnect.com/event/CESRA2019
  เพจเฟซบุ๊ก

  รายการอื่นในวันที่ 28 เมษายน 2562

  10- HOUR Ultramarathon 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  3 อ่าวบอสซ่ารัน (ประจวบคีรีขันธ์)
  อปพร.ทต.สันปูเลยมินิมาราธอน (เชียงใหม่)
  ถิ่นวีรชนมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน 2019 (สิงห์บุรี)
  ทัพช้าง มินิมาราธอน วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 (ปราจีนบุรี)
  ท้ายเหมืองบีช ฮาล์ฟมาราธอน 2562 (พังงา)
  มะหมามาราธอน 2019 (ขอนแก่น)
  วิ่งทอดน่องที่ร่องกล้า 2019 (พิษณุโลก)
  ลพบุรีรัน ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งเมืองลิง ถิ่นเมืองรบ” (ลพบุรี)
  นกขมิ้นวิ่งในสวนครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานครฯ)
  โคกสารมินิมาราธอนครั้งที่1 2562 (อำนาจเจริญ)
  โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ชลบุรี)
  เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 2019 ()
  เดิน วิ่ง งานวันเต่าโลก Run World Turtle Day 2019 (สตูล)
  เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 (ระยอง)
  Anessa Summer Run 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  ChOPA ChiPA Run (โชป้า ชายด์ป้า พาวิ่ง) ครั้งที่1 (นนทบุรี)
  DINO RUN 3 : Kids & Family Run 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Free Run Sunday at ChiangKhong #9 Mekong Challenge Marathon (เชียงราย)
  HUSO HAPPY RUN (ปัตตานี)
  MU Charity 2019 : Run For Fund (นครปฐม)
  Paknampo Run Blood Now 2019 (นครสวรรค์)
  Palm springs Mini marathon 2019 (เชียงใหม่)
  Phuket Amazing Run: วีรสตรีเมืองถลาง 2019 (ภูเก็ต)
  RakmawRun 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Renunakhon Mini Marathon 2019 (นครพนม)
  Rome Run 2019 (นครราชสีมา)
  RUN for DOWN 2019 (เชียงใหม่)
  Run for Health Care 2019 (ชลบุรี)
  Run for Life “ก้าวนี้ต่อชีวิต” ปีที่ 3 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Run Forest Run ป่าน้อยร้อยป่าใหญ่ (พุทธมณฑล) (นครปฐม)
  Sunshine RUN 2019 (ชลบุรี)
  Supersports 10 Mile International Run 2019 - Hatyai (สงขลา)
  The Natural Run 2019 (นครนายก)

  รายการอื่นในจังหวัด นครราชสีมา

  (ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562)

  Rome Run 2019 (28 เม.ย. 62)
  เดิน-วิ่งปากช่องวิสาขะมินิมาราธอน 2562 (19 พ.ค. 62)
  Korat Zoo Family Run 2019 (26 พ.ค. 62)
  Run Forest Run ป่าน้อยร้อยป่าใหญ่ (เขาใหญ่) (2 มิ.ย. 62)
  วังน้ำเขียว มาราธอนภูเขานานาชาติ (9 มิ.ย. 62)
  Run For Nature 2019 (9 มิ.ย. 62)
  Run for Dog 2019 (21 ก.ค. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)