When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

  วันที่25 พฤศจิกายน 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี
  ระยะ21 / 10.5 / 5
  ติดต่อ064-585-5230 / 064-585-5256 / 064-585-5257
  เว็บ
  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลรักษาพยาบาลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เท่านั้น ทรงมีพระประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง จึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ ด้วยเป้าหมายที่ขยายขอบเขตการช่วยเหลือเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ เพื่อสานต่อพระปณิธาน พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย

              โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจผสานความร่วมมือ ภาค จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ออกตัวพร้อมกัน จังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเส้นทางเดินวิ่งตามแบบวิถีไทยของ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง-กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ภาคเหนือ-จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภาคอีสาน-จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัย และภาคใต้-จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานี ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดละ รางวัล

            โดยมีระยะการวิ่งแบ่งเป็น กลุ่ม ได้แก่ 1. ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท 2. มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท 3. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท และ 4. เดิน-วิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ค่าสมัครสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลตามภาคของผู้สมัคร ภาคกลาง เพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ภาคเหนือ กองทุนราช สมาทร (ผู้ป่วยมะเร็ง) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ภาคอีสาน กองทุนมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และภาคใต้ กองทุนโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี


  ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ภาค ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ทางเว็บไซต์www.cracharityrun.com หรือสมัครด้วยตนเองในวันแถลงข่าวเปิดโครงการ วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬา ภรณ์ (หลักสี่)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ โทรศัพท์ 064-585-5230 064-585-5256 064-585-5257

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์                                                                                                                        

  คุณเบญจพร นาทีกาญจนลาภ (ปุ๊ก) โทร. 081-583-6354 E-mail. benjaporn.doublep@gmail.com

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

  40 ปี สารภีล่นเอาม่วน (เชียงใหม่)
  ภูเรือ Mini Haif Marathon 2018 ()
  ท่าบ่อสุขภาพดี ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ()
  หิน ช้างสี ฮาล์ฟ มาราธอน 2561 (ขอนแก่น)
  วิ่งวัดหนองพะองมินิมาราธอน 2018 (สมุทรสาคร)
  วิ่งชิงช้าง 2018 (นครราชสีมา)
  วิ่งเพื่อให้ 2018 (ขอนแก่น)
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 (ภาคอีสาน) (ร้อยเอ็ด)
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) (เชียงใหม่)
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ) (กรุงเทพมหานครฯ)
  บ้านถวายฮาล์ฟมาราธอน 2018 (เชียงใหม่)
  เดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี จังหวัดขอนแก่น 2 (ขอนแก่น)
  เดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 26 (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดิน-วิ่ง สันกำแพง มินิมาราธอน 2561 (เชียงใหม่)
  เด็กช่างวิ่ง 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  แล่นอาดหลาด 2018 (หนองบัวลำภู)
  AHS RUN 2018 (พิษณุโลก)
  Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2018 (ราชบุรี)
  Big Blue Run 2018 ()
  Bunyawat Super Mini Marathon 2018 (ลำปาง)
  CVT Run 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Enduro Run : Hadsamran 2018 (ตรัง)
  GC Rayong Marathon 2018 (ระยอง)
  Have A Hug Run Chill Chill 2018 (เชียงใหม่)
  LEO RUN for CHILD 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Muaklek Half Marathon 2018 (สระบุรี)
  MUSC 60 RUN (นครปฐม)
  Phuket Technical Mini Maraton 2018 (ภูเก็ต)
  Pocari Sweat presents Lose to Live Run Together 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  PTTGC Rayong Marathon 2018 (ระยอง)
  Ramathibodi Nurse Fun Run 4.5 km (กรุงเทพมหานครฯ)
  Share for Chang 2018 (ลำปาง)
  Siangpure Relief Bridge & Bay Run 2018 (ระยอง)
  SVT FUN RUN 2018 (ชลบุรี)
  Wangbon Trail 2018 ()
  Wat Doembang Mini Half Marathon 2018 (สุพรรณบุรี)

  รายการอื่นในจังหวัด สุราษฎร์ธานี

  (ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562)

  Run to Give Koh Samui 2019 (22 ก.ย. 62)
  Toyota Live Alive Run Series 2019 - สุราษฏร์ธานี (29 ก.ย. 62)
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 - สุราษฎร์ธานี (24 พ.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)