It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

Run To Save Lives Mini Marathon 2018

  วันที่7 ตุลาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่หาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง
  ระยะ
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  โรงพยาบาลแกลง ร่วมกับ โรงพยาบาลวังจันทร์ และโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้จัดโครงการวิ่งกุศลโครงการ Run To Save Lives Minimarathon At แหลมแม่พิมพ์ 2018 ครั้งที่ 1(วิ่งเพื่อ โรงพยาบาล-แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา)
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนสมทบเข้าโครงการ “ใจถึงใจ ICU สู่โรงพยาบาลแกลง” เพื่อก่อสร้างปรับปรุงหอบำบัดวิกฤติผู้ป่วยหนัก (ICU)โรงพยาบาลแกลง งบประมาณ 35 ล้านบาทและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินที่จำป็นของทั้ง โรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปได้ออกกาลังกาย มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของทั้ง อำเภอ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

  สถานที่จัดงาน หาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

  ประเภทการแข่งขัน :
  Mini Marathon 10.5K ค่าสมัคร 599 บาท
  Micro Marathon 5K ค่าสมัคร 499 บาท
  Fun Run 2.5K ค่าสมัคร 399 บาท
  VIP เลือกได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 2,000 บาท

  เวลาการปล่อยตัว (Race Start Time) :
  5.45 a.m. 10K
  6.00 a.m. 5K
  6.10 a.m. 2.5K

  Race Kit :
  เสื้อสำหรับแข่งขัน
  เหรียญผู้พิชิต
  -VIP ได้เสื้อVIP เหรียญที่ระลึก ที่จอดรถ

  การแบ่งรุ่นอายุ (Race Categories) :
  การแบ่งรุ่นอายุการแข่งขันประเภทชายและหญิง 10.5K แบ่งดังนี้
  รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี
  2.รุ่นอายุ 20-29 ปี
  3.รุ่นอายุ 30-39 ปี
  4.รุ่นอายุ 40-49 ปี
  5.รุ่นอายุ 50-59 ปี
  6.รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

  • เดินวิ่ง 2.5K และ 5K ไม่แบ่งรุ่นอายุ

  รางวัล (Prize)
  ถ้วยรางวัลสำหรับอันดับ Overall ของระยะ 10.5K เเละ 5K เเยกชาย/หญิง
  ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ของแต่ละ age group รุ่น ของระยะ 10.5K รุ่นละ ถ้วย เเยกชาย/หญิง
  ถ้วยรางวัลอันดับ สำหรับนักวิ่งแฟนซี ไม่แบ่งระยะ


  การสมัครการแข่งขัน
  เริ่มรับสมัคร 24 มิถุนายน 2561 ถึง 24 กันยายน 2561

  รายละเอียดการรับสมัครจะอัพเดต ให้ทราบอีกครั้ง

  สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/3HospitalRun

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในวันที่ 7 ตุลาคม 2561

  109 ปี ปิยะมหาราชาลัย มินิมาราธอน (นครพนม)
  80th SHI CU - Run For Success (กรุงเทพมหานครฯ)
  ท้ายหาด มินิมาราธอน 2018 (สมุทรสงคราม)
  ดีบุกวิ่งปลด(นิ้ว)ล็อก 2018 (ภูเก็ต)
  วิ่งครอบครัวการกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์รามาธิบดี (กรุงเทพมหานครฯ)
  วิ่งเดือนสิบเมืองนคร 2018 (นครศรีธรรมราช)
  ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น ๕๐ ปี๋ โฮงยาสาหละปี ()
  ก้าวเพื่อสร้าง (ลพบุรี)
  โตนดน้อย มินิมาราธอน 2018 (เพชรบุรี)
  เดิน-วิ่งกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดินชมเมือง วิ่งปั่นชมทุ่ง 2018 (ปราจีนบุรี)
  Green Run Fun Park 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Kanchanaburi Charity Run for Hospital 2018 (กาญจนบุรี)
  MAMA RUN 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Muang Thai Marathon 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Pattana Triathlon 2018 (ชลบุรี)
  Run for Share 2018 (นครปฐม)
  Run to Give 2018 - Chiang Rai ()
  RUN&FIT กับสาธิตกระโปรงม่วง (กรุงเทพมหานครฯ)
  Songkhla Zoo Trail Running (Level Up) 2018 (สงขลา)

  รายการอื่นในจังหวัด ระยอง

  (ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2562)

  เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 (28 เม.ย. 62)
  Run Fast Stop Stroke 2019 (12 พ.ค. 62)
  สุภาพบุรุษออมสิน 36 ชวนวิ่ง 2019 (19 พ.ค. 62)
  Fruit Fit Fun (26 พ.ค. 62)
  ไออาร์พีซี-นาตาขวัญ ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (1 มิ.ย. 62)
  ACR Alumni mini-marathon 2019 (2 มิ.ย. 62)
  Beaver Run Khao Chamao half marathon 2019 (23 มิ.ย. 62)
  Peak Mountain Ultra trail 2019 (30 มิ.ย. 62)
  The Columbia Trail Masters 2019 (20 ก.ค. 62)
  Columbia Trail Masters 2019 (21 ก.ค. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)