By failing to prepare, you are preparing to fail.
Benjamin Franklin

เดินวิ่งเกียรติบูรพา

  วันที่8 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
  ระยะ10.5 / 5 / 3
  ติดต่อ
  เว็บhttp://www.buualumni.org/
  ร่วมทำบุญใหญ่และดีต่อสุขภาพมาแล้วค่ะ!!
  รายได้ มอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

  ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมงาน "เดิน-วิ่ง เกียรติบูรพา 2561"

  ข้อมูลการจัดงาน 

  วันที่จัดกิจกรรม: 
  วันอาทิตย์ที่ กรกฎาคม 2561

  ระยะวิ่ง:3กม. 5กม. 10.5กม

  การรับสมัคร:

  วันที่ มิถุนายน 2561 
  สมัครทางออนไลน์ (จนกว่าจะเต็มจำนวน) ได้ที่
  http://www.buualumni.org

  ค่าสมัคร:
  500 บาท ทุกระยะ

  รางวัลการแข่งขัน:
  มีการแข่งขันระยะ 11.5 กม. 
  ถ้วยรางวัลอันดับ1,2และ3. 
  ระยะ5 กม. ถ้วยรางวัลอันดับ1และ2. 
  ตามประเภทกลุ่มอายุดังนี้

  ชาย
  อายุ 15-29 ปี
  อายุ 30-39 ปี
  อายุ 40-49 ปี
  อายุ 50-59 ปี
  อายุ 60ปีขึ้นไป

  หญิง
  อายุ 15-29 ปี
  อายุ 30-39 ปี
  อายุ 40-49 ปี
  อายุ 50-59 ปี
  อายุ 60ปีขึ้นไป 
  ถ้วยรางวัลประเภทแฟนซี2รางวัล
  ถ้วยรางวัลประเภททีมที่ส่งนักวิ่งมากที่สุด2รางวัล

  เหรียญรางวัล:
  ผู้สมัครทุกระยะจะได้รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย


  เส้นทาง:
  ระยะ กม.
  เริ่มจากจุด START สนามกีฬากลาง ม.บูรพา วิ่งผ่านคณะภายในมหาวิทยาลัย มายังจุด Finish สนามกีฬากลาง ม.บูรพา

  ระยะ 5กม.
  เริ่มจากจุด START สนามกีฬากลาง ม.บูรพา ไป ถนนลงหาดบางแสน กลับตัวที่วงเวียนบางแสน กลับมาจุด Finish ที่สนามกีฬากลาง

  ระยะ 10.5กม 
  เริ่มจากจุด START สนามกีฬากลาง ม.บูรพา ไป ถนนลงหาดบางแสน กลับตัวที่โรงแรมเอสเอสบางแสนบีช วิ่งเรียบถนนริมทะเล มาที่เส้นลงหาดบางแสน. จนถึงมหาวิทยาลัยบูรพา จุด Finish ที่สนามกีฬากลาง ม.บูรพา


  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  http://www.buualumni.org
  facebook: walk&run 8กรกฎ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในจังหวัด ชลบุรี

  (ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561)

  เขาไม้แก้ว เทรล 2018 (23 ก.ย. 61)
  Namsai Sport Festival 2018 (23 ก.ย. 61)
  Run With TODD x 3 (23 ก.ย. 61)
  Sunshine Run 2018 (23 ก.ย. 61)
  Pattana Triathlon 2018 - Kids Triathlon & Fun Run (6 ต.ค. 61)
  Pattana Triathlon 2018 (7 ต.ค. 61)
  Chariti Chonburi Marathon 2018 (14 ต.ค. 61)
  Charity Chonburi Marathon 2018 (14 ต.ค. 61)
  Happiness Run 2018 (21 ต.ค. 61)
  Bangsaen42 2018 (4 พ.ย. 61)
  First Step ก้าวแรกเพื่อการศึกษา 2018 (4 พ.ย. 61)
  Xterra Nongyai Trail Run 2018 (18 พ.ย. 61)
  Bangsaen21 2018 (16 ธ.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)