I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

Run for Kick 2018

  วันที่8 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ แยกลำลูกกา ปทุมธานี
  ระยะ11.5 / 5
  ติดต่อ
  เว็บhttp://runaroundthailand.com/runforkick/
  เพจเฟซบุ๊ก
  งานวิ่งเพื่อสนับสนุนศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ (Run for Kick 2018)

  วันจัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ กรกฎาคม 2561 เวลา 05.30 น.

  สถานที่: สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

  รับสมัครวันที่: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 15 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม

  ระยะ มีทั้งหมด ระยะ คือ

  1. ระยะ กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

  2. ระยะ 11.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท

  จำนวนที่รับสมัคร: 3,000 คน (รวมทั้ง ระยะ)

  สมัครผ่านทาง http://www.runaroundthailand.com/

  *รายได้ร่วมสมทบทุนมอบให้ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)