It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

เดินวิ่งย้อนรอยวัดพุพลู รับเทศกาลเข้าพรรษา

  วันที่29 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่วัดพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  ระยะ21 / 13 / 5
  ติดต่อ081-8061584
  ไลน์

  0818408268

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในจังหวัด เพชรบุรี

  (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง 23 กันยายน 2561)

  เดิน วิ่ง ปั่นโรงพยาบาลชะอำ Mini Marathon 2018 (1 ก.ค. 61)
  EIT Smart Run 2018 (22 ก.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)