If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

เดิน วิ่ง ปั่นโรงพยาบาลชะอำ Mini Marathon 2018

  วันที่1 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงพยาบาลชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  ระยะ
  ติดต่อ095-3845106
  ไลน์

  kr.sport27

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในจังหวัด เพชรบุรี

  (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 ตุลาคม 2561)

  EIT Smart Run 2018 (22 ก.ค. 61)
  เดินวิ่งย้อนรอยวัดพุพลู รับเทศกาลเข้าพรรษา (29 ก.ค. 61)
  วิ่งสาดศิลป์ RUN FUN ART 2018 ครั้งที่1 (30 ก.ย. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)