We run because it makes us feel like winners, no matter how slow or how fast we go.
Florence Griffith Joyner and John Hanc

เดิน-วิ่งการกุศลรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2561

  วันที่5 สิงหาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  ระยะ21.5 / 10.5 / 5.5
  ติดต่อ038933981, 038933982

  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ
  ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาราธอน
  QUEEN SIRIKIT HOSPITAL MINI-HALFMARATHON 2018 ครั้งที่ 13
  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
  วันอาทิตย์ที่ สิงหาคม พ.ศ.2561 Sun  5th Aug.  2018
  ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  Sattahip Chonburi
  สอบถามรายละเอียด โทร. 038933981, 038933982

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
  2.เพื่อนำรายได้สุทธิจากการแข่งขันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
  3.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  4.เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

  วัน เวลา และสถานที่การแข่งขัน (Event Schedule)
  วันเสาร์ที่ สิงหาคม พ.ศ.2561 (Sat. 4th August 2018) ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  เวลา   13.00-20.00 น. – รับเสื้อ/เบอร์วิ่งและแจกเสื้อ/สำหรับผู้สมัครทาง Online
           17.00-19.00 น. – ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นฟรี
  วันอาทิตย์ที่ สิงหาคม พ.ศ.2561 (Sun. 5th August 2018) ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  เวลา  04.00 น. รับเสื้อ รับเบอร์ สำหรับผู้ตกค้าง (มีรับสมัครวิ่งหน้างานในกรณีที่ยังไม่เต็ม)
         05.00 น. Check In นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
         05.15 น. ปล่อยตัว Half Marathon 21.5 km.
         05.30 น. Check In นักวิ่งมินิมาราธอน
         05.35 น. พิธีอาศิรวาท
         05.45 น. ปล่อยตัว Mini marathon 10.5 km.
         06.00 น. ปล่อยตัว Fun-Run 5.5 km.
         06.05 น. ปล่อยตัวเดินเทิดพระเกียรติ 3.5 กม.
         07.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ
         09.00 น. เสร็จกิจกรรม

  การรับสมัครและสอบถามข้อมูล (Information)
      1. แผนกแผน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
         โทร. 3824 5735 ต่อ 69021,69023,0 3893 3981
      2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอกโทร. 3893 3971
      3. น.ต.ไพโรจน์  ทับจีน โทร. 0860524510 0619176226
      4. รับสมัคร online  ที่ www.srkhospital.com เริ่มเปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่  15 พฤษภาคม 2561 )
      5. โอนเงินบริจาคที่หมายเลขบัญชีเดิน-วิ่งการกุศลฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ธนาคารทหารไทย 302-2-83049-5 สาขาสัตหีบ จ.ชลบุรี

  รางวัลการแข่งขัน

  วิ่งฟันรัน 5.5 กม.(Fun-Run)ค่าสมัคร 400 บ.
        -ชนะเลิศ OVER ALL ชาย-หญิง  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ (ไม่มีถ้วยพระราชทานฯ) พร้อมเงินรางวัลละ ,000 บาทและไม่มีสิทธิ์ รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ
        -ลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
        -นักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน รับเหรียญรางวัล

  วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.(Min-Marathon) ค่าสมัคร 500 บ.
        -ชนะเลิศ OVER ALL ชาย-หญิง รับถ้วยพระราชทานฯ ถ้วยรางวัล และไม่มีสิทธิ์ รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุพร้อมเงินรางวัลละ 2,000 บาท
        -ลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
        -เงินรางวัลพิเศษ ลำดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ (1,000-500-500)
        -นักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน รับเหรียญรางวัล
        -รางวัลนักวิ่งแฟนซีทุกท่านที่เข้าเส้นชัยรับถ้วยเกียรติยศ จำนวน 15 รางวัล

  วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.5 กม. (Half-Marathon) ค่าสมัคร 700 บ.
        -ชนะเลิศ OVER ALL ชาย-หญิง รับถ้วยพระราชทานฯ ถ้วยรางวัลและไม่มีสิทธิ์ รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุพร้อมเงินรางวัลละ 3,000 บาท
        -ลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
        -เงินรางวัลพิเศษ ลำดับที่ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ (1,000-500-500)
        -นักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน รับเหรียญรางวัล

  ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด อันดับแรกได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  กติกาการแข่งขัน
       1.ยึดถือตามกติกาสากลและคำตัดสินของคณะกรรมการด้านเทคนิคเป็นเด็ดขาด (จับเวลาด้วยระบบชิป)
       2.ผู้ได้รับถ้วยรางวัลต้องอายุตรงตามประเภท/กลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2561-ปี พ.ศ.ที่เกิด)
       3.แสดงหลักฐานทางราชการที่ระบุชื่อ วัน เดือน ปีเกิด และรูปถ่าย เพื่อยืนยันก่อนการรับถ้วยรางวัล
       4.ผู้เข้าเส้นชัยทุกอันดับของแต่ละกลุ่มอายุ รายงานตัวกับกรรมการ ทันทีหลังเข้าเส้นชัย ภายใน 15 นาที

  การบริการ
     1.อาคารที่พักฟรีภายใน รพ.ฯ (ห้องรวม) Air-พัดลม เตรียมเครื่องนอนมาเอง)
     2.บริการฝากสัมภาระ
     3.บริการอาหารเย็นวันศุกร์และเช้าวันแข่งขัน 
     4.มีจุดปฐมพยาบาลตลอดเส้นทาง มีรถพยาบาลประจำแต่ละจุด
     5.โรงแรมที่พักใกล้เคียง
     -อาคารสมุทรกีฬา โทร. 038-438593,038-245666
     -รร.ซีพาราไดซ์ โทร. 0-3843-9129-30 ห่าง รพ.ฯ กม.
     -รร.เจ แอล เรชซิเดนส์ โทร.0-3824-4397,08-1146-1188 ห่าง รพ.ฯ กม.
     -อาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ โทร.038-437962,087-0061531 ห่าง รพ.ฯ กม.
     -รร.นีโอ เคเอ็ม.10 โทร.0-3872-2224,09-5779-7748 ห่าง รพ.ฯ 300 เมตร
     -รร.K-Park Resort โทร.0-3811-0781,09-1464-1802 ห่าง รพ.ฯ กม.
     -รร.กรีน แอปเปิล โทร.09-8830-8554  ห่าง รพ.ฯ 400 เมตร

  การเดินทาง สะดวก หาง่าย
      1.ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันตก,ภาคใต้ รถยนต์โดยสารที่จะไปปลายทางที่ จ.ระยอง ที่วิ่งผ่าน พัทยา-สัตหีบ(กม.10) –บ้านฉาง-มาบตาพุด รถจะวิ่งผ่าน 
  หน้า รพ.ฯทุกสาย ทุกคัน
      2.รถตู้โดยสารจาก กรุงเทพ-สัตหีบ(กม.10) คิวรถจอดเยื้องหน้า รพ.ฯ 
  3.ทางเครื่องบิน สามารถมาลงที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

  ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (ชลบุรี)
  วิ่งมุทิตาจิต มินิมาราธอน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 (ร้อยเอ็ด)
  วิ่งข้ามเขาพับผ้า ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2018 (พัทลุง)
  ลาดกระบัง Mini Marathon 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  กระซ้าขาว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 (สมุทรปราการ)
  เดิน วิ่ง ปั่น วังทราย 2018 (พิจิตร)
  เดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ภาคใต้ ครั้งที่ 2 (สงขลา)
  เดิน-วิ่งการกุศลโรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มินิฮาล์ฟมาราธอน 2018 (ลพบุรี)
  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สู่สุไหงตำมะลัง ครั้งที่ 1 (สตูล)
  Bangkok Post International Mini Marathon 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
  CIMB Thai Triathlon for Asean Day (ชลบุรี)
  CM 6 (เชียงใหม่)
  Darasamutr Mini Marathon 2018 (ชลบุรี)
  IPE Phetchabun Mini Marathon 2018 (เพชรบูรณ์)
  Laem Chabang Port Mini Marathon 2018 (ชลบุรี)
  Phuket Half Marathon 2018 ()
  Queen Sirikit Hospital Mini-Halfmarathon 2018 (ชลบุรี)
  SCI & TECH Mini Marathon 2018 (สงขลา)
  The Mall Korat Marathon 2018 ()

  รายการอื่นในจังหวัด ชลบุรี

  (ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562)

  Toyota Bangsaen Triathlon 2019 (23 ก.พ. 62)
  Toyota Bangsaen Triathlon 2019 (2 มี.ค. 62)
  คเณศรัน (10 มี.ค. 62)
  Aksorn Minimarathon 2019 (10 มี.ค. 62)
  Khaokheow10 2019 (10 มี.ค. 62)
  RMCS Mini Marathon 2019 (17 มี.ค. 62)
  NavyFrog Trail Challenges 2019 (30 มี.ค. 62)
  Banglamung Charity Run 2019 (31 มี.ค. 62)
  CPF ZOO RUN 2019 (31 มี.ค. 62)
  NavyFrog Trail Challenges 2019 # 2 (31 มี.ค. 62)
  Sunshine RUN 2019 (28 เม.ย. 62)
  Ultraman RUN 2019 (12 พ.ค. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)