I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

CU Night Run presented by CU Open 2018

  วันที่14 มีนาคม 2561 (พุธ)
  สถานที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ระยะ6.4
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์https://www.facebook.com/CU-Open-2018-276478795882536/
  ได้เวลาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับค่ำคืนสุดท้าทาย
  "CU Night Run presented by CU Open 2018"

  งานวิ่ง fun run ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร เชิญชวนให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วัน 14 มีนาคม 2561 
  เวลา 19.30 น. 
  สามารถรับเสื้อได้ในวันงาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

  สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 600 ท่านแรก จะได้รับเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกลับบ้าน

  ค่าสมัครพร้อมเสื้อวิ่ง ราคา 220 บาท 
  *พิเศษ เฉพาะนิสิตปัจจุบันและบุคลากรจุฬาฯ 600 ท่านแรกที่ลงทะเบียน ฟรี! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 24.00 น.

  *กิจกรรมจะจัดขึ้นเมื่อได้รับความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่จากมหาวิทยาลัย

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในวันที่ 14 มีนาคม 2561

  Muaythai King Mongkut for Run 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

  (ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561)

  Kingdom of Tigers Run 2018 (29 ก.ย. 61)
  Suanluang Mighty Run 2018 (29 ก.ย. 61)
  29 ปี TIA Fun Run 2018 (30 ก.ย. 61)
  เดิน-วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ครั้งที่ 4 (30 ก.ย. 61)
  AC V RUN 2018 (30 ก.ย. 61)
  Digital Run 2018 (30 ก.ย. 61)
  Major Care Mini Marathon 2018 (30 ก.ย. 61)
  80th SHI CU - Run For Success (7 ต.ค. 61)
  วิ่งครอบครัวการกุศล 51 ปี ศัลยศาสตร์รามาธิบดี (7 ต.ค. 61)
  Green Run Fun Park 2018 (7 ต.ค. 61)
  MAMA RUN 2018 (7 ต.ค. 61)
  Muang Thai Marathon 2018 (7 ต.ค. 61)
  RUN&FIT กับสาธิตกระโปรงม่วง (7 ต.ค. 61)
  Boomerang All Stars Fun Run 2018 (21 ต.ค. 61)
  Bangkok 10K International Run 2018 (28 ต.ค. 61)
  CU SCI RUN 101 (4 พ.ย. 61)
  วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง (11 พ.ย. 61)
  Run for Wheels 2018 (11 พ.ย. 61)
  กรุงเทพมาราธอน 2018 (18 พ.ย. 61)
  Singhdam Run 2018 (18 พ.ย. 61)
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ) (25 พ.ย. 61)
  เดิน-วิ่ง ศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 26 (25 พ.ย. 61)
  LEO RUN for CHILD 2018 (25 พ.ย. 61)
  Ramathibodi Nurse Fun Run 4.5 km (25 พ.ย. 61)
  Chongkho Run 2018 (2 ธ.ค. 61)
  TMB | Ing Parkrun 2018 (2 ธ.ค. 61)
  Bangkok Canal Run 2018 (9 ธ.ค. 61)
  เดิน – วิ่งมหากุศลนครธนมินิมาราธอนครั้งที่ 11 (10 ธ.ค. 61)
  108th Suthi Mini-marathon (16 ธ.ค. 61)
  วัดหัวกระบือมินิ-ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน (23 ธ.ค. 61)
  Greenwave Santa Run 2018 (23 ธ.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)