Life would be dull and colourless but for the obstacles that we have to overcome and the fights that we have to win
Jawaharlal Nehru
First prime minister of India

จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2018

  วันที่17 มิถุนายน 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่หาดคุ้งวิมาน - เนินนางพญา
  ระยะ21.1 / 10.55 / 5
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)