I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2018

  วันที่17 มิถุนายน 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่หาดคุ้งวิมาน - เนินนางพญา
  ระยะ21.1 / 10.55 / 5
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  รายการอื่นในจังหวัด จันทบุรี

  (ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561)

  วิ่งตามรอย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที 1 (2 ธ.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)