If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

Classic Run Project 2017 - Hua Hin

  วันที่24 กันยายน 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่True Arena Hua Hin
  ระยะ32 / 15 / 5
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์http://amazingfield.net/event-detail-EN/Hua-Hin---Classic-Run-Project

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในวันที่ 24 กันยายน 2560

  10th Anniversary Millennium Charity Run (ภูเก็ต)
  มหิดลรำลึก 2017 ครั้งที่ 1 ()
  ซุปเปอร์มินิมาราธอน - ฟันรัน (สงขลา)
  ปิดกองพันวิ่ง ร.2 พัน 3 รอ.@อีโต้ ()
  เขาเเผงม้า Mini Marathon 2017 (นครราชสีมา)
  เดิน-วิ่ง มหิดลรำลึก 50 ปี สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 (สุราษฎร์ธานี)
  เดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ภาคใต้ ครั้งที่1 (สงขลา)
  เชียงรายมาราธอน (เชียงราย)
  DIANA Mini Marathon (สงขลา)
  Five Fingers Run 2017 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Globe-athon 2017 วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (กรุงเทพมหานครฯ)
  Koratfeedmill 2017 Run For Charity (นครราชสีมา)
  KRF Run For Charity 2017 (นครราชสีมา)
  KU MKTG Run 2017 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Mahidol day Run To Give 2017 (อุบลราชธานี)
  PEA Mini Marathon ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Rayong Together Run : Mini Marathon I (ระยอง)
  Run to Give 2017 - Chiang Mai (เชียงใหม่)
  Run to Give 2017 - HUA HIN (เพชรบุรี)
  Run to Give 2017 - Phuket (ภูเก็ต)
  Run to Give 2017 - The Mad Hatter (สุราษฎร์ธานี)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)