When You Cross the Finish Line, No Matter How Slow or Fast, It Will Change Your Life Forever
Dick Beardsley
American marathoner

วิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท

  วันที่19 พฤศจิกายน 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่เขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
  ระยะ30 / 21.8 / 10.5 / 5
  ติดต่อ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)