๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

OPS Running Charity 2017

  วันที่15 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
  ระยะ10.34 / 5.21
  ติดต่อ
  เว็บhttp://www.berving.com/events-detail.php?event_id=113
   ข้อมูลการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล OPS Running Charity 2017

   

  1. ชื่อกิจกรรม :

          การแข่งขันเดิน วิ่ง การกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (OPS Running Charity 2017) ครั้งที่ 1

   

  2. Concept งาน :

          "จากศูนย์ ฯ สู่ สวน" (เนื่องจากเราจะทำการวิ่งจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปยังพื้นที่โดยรอบสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค)

   

  3. วัตถุประสงค์ของงาน :เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปดำเนินการดังนี้

          3.1 สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่

          3.2 รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

   

  4. พื้นที่จัดกิจกรรม :

          พื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการนอร์ธปาร์ค

   

  5. เส้นทางวิ่ง :

          ทำการ Start บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ แล้ววิ่งเข้าไปในโครงการนอร์ทปาร์ค ถ.วิภาวดี รังสิต ผ่านทางประตูสโมรสรราชพฤกษ์ แล้ววนกลับมาเข้าเส้นชัยยังจุด Start

   

  6. ระยะทางจัดกิจกรรม :แบ่งระยะทางการจัดกิจกรรมเป็น ระยะ คือ

          6.1 FunRun (ระยะทางประมาณ 5.21 Km.) รับสมัคร จำนวน 1,000คน ไม่มีเวลา Cut Off

          6.2 Mini Marathon (ระยะทางประมาณ 10.34 Km.) รับสมัคร จำนวน 1,000คน ไม่มีเวลา Cut Off

   

  7. การรับสมัคร :แบ่งเป็น ประเภท คือ

          7.1 ประเภทบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร คนละ 400 บาท (ทุกระยะ)

          7.2 ประเภท VIP ค่าสมัคร คนละ 1,000 บาท (ทุกระยะ)

   

  8. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม :

          วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 08.30 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ

             8.1 FunRun ปล่อยตัว เวลา 06.00น.

             8.2 Mini Marathon ปล่อยตัว เวลา 05.30น.

   

  9. ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :แบ่งออกเป็น 2รูปแบบ คือ

          9.1 สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ http://www.berving.com

          9.2 สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

   

  10. วิธีการสมัคร

          10.1 สมัครออนไลน์ :เข้าไปทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.berving.com> คลิกที่ Icon  งานวิ่ง OPS Running Charity 2017 แล้วทำการกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ เมื่อทำการกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร ข้อมูลรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน และรายละเอียดวิธีการยืนยันการชำระเงิน >ทำการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดที่ส่งให้ทางอีเมล ภายใน วัน เข้าไปเช็คสถานการณ์ชำระเงินที่เว็บไซต์

   

          10.2 สมัครด้วยตนเอง :โดยการ Downloadใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางเข้ามากรอกใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

   

  11. ช่องทางในการติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม :

          11.1 Website:http://www.berving.com

          11.2 Website: http://www.moj.go.th

          11.3 Facebook Page https://www.facebook.com/OPSRunningCharity2017

          11.4 Facebook Activity: https://www.facebook.com/events/1715026272134003

  12. ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม :

          จัดกิจกรรมโดยการจัดจ้างบริษัทออกาไนเซอร์ (บริษัท D.I.N.Sportจำกัด) เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

   

  12. สิ่งของที่ผู้สมัครจะได้รับ

          13.1 ถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำหรับผู้เขาเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1
  ของประเภท Mini Marathon (ประเภทชาย รางวัล และประเภทหญิง รางวัล)

          13.2 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เขาเส้นชัยเป็นอันดับที่ ของประเภท Mini Marathon (ประเภทชาย รางวัล
  และประเภทหญิง รางวัล)

          13.3เสื้อกิจกรรม (ทุกระยะ)

             ประเภททั่วไป:เสื้อแขนกุด

             ประเภท VIP เสื้อแขนสั้น

          13.4เหรียญรางวัล สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย (ทุกระยะ)

   

  14. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

            05.15 05.30 น.        ประธานในพิธี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทำพิธีเปิดการแข่งขัน ปล่อยตัว
                                        ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระยะ Mini Marathon (อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ
                                        พิธีเปิดต่อไป)

            06.15 06.00 น.        เรียกรวมตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระยะ Fun Run ณ จุดปล่อยตัว และให้สัญญาณ
                                        ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

            07.30 07.45 น.        ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ๒ ระยะเข้าสู่เส้นชัย

            07.45 08.00 น.        พิธีรับประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ ๓ ของทั้ง ๒ ระยะ และพิธีปิด
                                        การแข่งขัน

            08.00 08.30 น.        เก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โดยเสร็จสิ้น

   

  15. กำหนดวันรับเสื้อและ Bib

            15.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง :รับเสื้อในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 16.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ชั้น ฝั่งทิศเหนือ (หลังอาคาร DSI) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

            15.2 กรณีสมัคร Online :รับเสื้อในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 15.30 น. ณ บริเวณประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ชั้น ฝั่งทิศเหนือ (หลังอาคาร DSI) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

  (ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561)

  เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย (27 ม.ค. 61)
  67 ปี ศรีอยุธยา & KING POWER Mini Marathon ครั้งที่ 2 (28 ม.ค. 61)
  วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 4 (28 ม.ค. 61)
  ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน 2018 (28 ม.ค. 61)
  เดิน-วิ่งการกุศล 140 ปี คริสตจักรที่สอง สามย่าน (28 ม.ค. 61)
  Balloon Mini Marathon 2017 (28 ม.ค. 61)
  Run To Give Bangkok (28 ม.ค. 61)
  Terminal 21 Fun Run 2018 (28 ม.ค. 61)
  Balloon Mini Marathon 2018 (29 ม.ค. 61)
  120 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มินิมาราธอน 2018 (4 ก.พ. 61)
  Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018 (4 ก.พ. 61)
  Run 2 Gether วิ่งด้วยกัน (4 ก.พ. 61)
  WALK YOUNG 2018 (10 ก.พ. 61)
  วังพญาไท มินิมาราธอน (11 ก.พ. 61)
  บึงพระยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (11 ก.พ. 61)
  นอนก็ฝันว่าวิ่งครั้งที่ 3 (11 ก.พ. 61)
  เดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (11 ก.พ. 61)
  Run for Love (11 ก.พ. 61)
  Siam Paragon Together Run 2018 (11 ก.พ. 61)
  วิ่งให้ทัน 2018 (18 ก.พ. 61)
  เฮง เฮง มินิมาราธอน 2018 ฉลองตรุษจีน (18 ก.พ. 61)
  DinoRun2 : Kids & Family Run (18 ก.พ. 61)
  Spreading Love & Toes YogiRun 2018 (18 ก.พ. 61)
  Blackmores Run&Move 2018 (25 ก.พ. 61)
  KMUTTA 3rd Mini Half Marathon 2017 (25 ก.พ. 61)
  Pinkie Run 2018 (4 มี.ค. 61)
  เดิน-วิ่งตะลุยทุ่งบางเขน 2561 (11 มี.ค. 61)
  TPA Charity Run for the Blind 2018 (18 มี.ค. 61)
  วิ่งบอกบุญครั้งที่ 1 ตอน สายธารน้ำใจมอบให้น้องผู้ติดเชื้อ (22 เม.ย. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)