If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

ชุมพลทหารเรือมินิมาราธอน 2017

  วันที่13 สิงหาคม 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
  ระยะ10.5 / 5
  ติดต่อ087-0082011
  สมัครออนไลน์http://110.77.148.80:8080/nrsrun/

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)