If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิชิตเขาอกทะลุ

  วันที่9 สิงหาคม 2560 (พุธ)
  สถานที่หน้าศาลาจตุรมุข ลานหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  ระยะขึ้นเขา 4 กม. 1,100 ขั้น
  ติดต่อ074-613007 ต่อ 129, 086-2847887
  เทศบาลเมืองพัทลุง ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุงกรุงเทพมหานคร                                                                                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช กรรมการชุมชน
  และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง
  .............................................
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งพิชิตเขาอกทะลุ และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
  เพื่อพัฒนาภูเขาอกทะลุ ณ ลานหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  วันพุธที่ สิงหาคม 2560 ตรงกับแรม ค่ำ เดือน 9
  ตามที่เทศบาลเมืองพัทลุงได้ อัญเชิญพระพุทธชยันตี รูปเหมือนหลวงปู่ทวด รูปเหมือนหลวงพ่อปัญญานันทะขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่ช่องเขาอกทะลุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ สิงหาคม 2558 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการบูชา       เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับโครงการสู่สุดยอดเมืองลุงในอดีต นั้น
              เพื่อเป็นการสานต่อโครงการสู่สุดยอดเมืองลุง เทศบาลเมืองพัทลุง ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการชุมชน 45 ชุมชน  กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งพิชิตเขาอกทะลุและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาเขาอกทะลุ ในวันพุธที่ สิงหาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่องานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพัทลุง โทร. 074-613007 ต่อ 113 หรือ www.phatthalungcity.go.th
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

  กำหนดการ วันพุธ สิงหาคม 2560
                                      กิจกรรมวิ่งพิชิตเขาอกทะลุ
  เวลา 05.30 น.ลงทะเบียนพร้อมรับหมายเลขประจำตัว ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข
    พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
  เวลา 06.00 น.พิธีเปิด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
                                        กล่าวรายงานโดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
  เวลา 06.19ปล่อยตัวผู้ลงทะเบียนวิ่งพิชิตเขาอกทะลุ
  เวลา 08.30 น.พิธีมอบรางวัลแก่ผู้วิ่งพิชิตเขาอกทะลุ ณ บริเวณหน้าเขาอกทะลุ
  เวลา 09.00 น.คณะพุ่มผ้าป่าและผู้มีจิตศรัทธา พร้อมกัน ณ ลานหน้าเขาอกทะลุ
  เวลา 09.50 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รูป ประจำอาส์นสงฆ์
  เวลา 10.00 น.            พิธีการทางศาสนา
  นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ประธานในพิธี ประกอบ 
    พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล
  พระสงฆ์ให้ศีล ผู้เข้าร่วมในพิธีรับศีล
  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า /นำไปถวายพระสงฆ์/ถวายปัจจัยไทยธรรม
  ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ
  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รูป อนุโมทนา
  ประธานในพิธี/ผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันกรวดน้ำ/รับพร/กล่าวคำกล่าว เมตตา/
    ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
  เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รูป
  เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารร่วมกัน

  รายการอื่นในจังหวัด พัทลุง

  (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 ตุลาคม 2561)

  ทะเลน้อย ร้อยรัน 2018 (22 ก.ค. 61)
  วิ่งข้ามเขาพับผ้า ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2018 (5 ส.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)