๏ สุขสวัสดิ์มิตรแท้     มาราธอน
ร่วมวิ่งร่วมสัญจร        หยั่งรู้
เส้นทางกี่ทางสอน     ยุทธเยี่ยม  ประสบการณ์
เก็บกอบเก่งก้าวสู้       ส่งสร้างศักดิ์ศรี 
ตะวันฉาย

วิ่งพิชิตเขาอกทะลุ

  วันที่9 สิงหาคม 2560 (พุธ)
  สถานที่หน้าศาลาจตุรมุข ลานหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  ระยะขึ้นเขา 4 กม. 1,100 ขั้น
  ติดต่อ074-613007 ต่อ 129, 086-2847887
  เทศบาลเมืองพัทลุง ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุงกรุงเทพมหานคร                                                                                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช กรรมการชุมชน
  และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง
  .............................................
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งพิชิตเขาอกทะลุ และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
  เพื่อพัฒนาภูเขาอกทะลุ ณ ลานหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  วันพุธที่ สิงหาคม 2560 ตรงกับแรม ค่ำ เดือน 9
  ตามที่เทศบาลเมืองพัทลุงได้ อัญเชิญพระพุทธชยันตี รูปเหมือนหลวงปู่ทวด รูปเหมือนหลวงพ่อปัญญานันทะขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่ช่องเขาอกทะลุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ สิงหาคม 2558 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการบูชา       เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดคล้องกับโครงการสู่สุดยอดเมืองลุงในอดีต นั้น
              เพื่อเป็นการสานต่อโครงการสู่สุดยอดเมืองลุง เทศบาลเมืองพัทลุง ชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการชุมชน 45 ชุมชน  กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งพิชิตเขาอกทะลุและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาเขาอกทะลุ ในวันพุธที่ สิงหาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่องานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพัทลุง โทร. 074-613007 ต่อ 113 หรือ www.phatthalungcity.go.th
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

  กำหนดการ วันพุธ สิงหาคม 2560
                                      กิจกรรมวิ่งพิชิตเขาอกทะลุ
  เวลา 05.30 น.ลงทะเบียนพร้อมรับหมายเลขประจำตัว ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข
    พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
  เวลา 06.00 น.พิธีเปิด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
                                        กล่าวรายงานโดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
  เวลา 06.19ปล่อยตัวผู้ลงทะเบียนวิ่งพิชิตเขาอกทะลุ
  เวลา 08.30 น.พิธีมอบรางวัลแก่ผู้วิ่งพิชิตเขาอกทะลุ ณ บริเวณหน้าเขาอกทะลุ
  เวลา 09.00 น.คณะพุ่มผ้าป่าและผู้มีจิตศรัทธา พร้อมกัน ณ ลานหน้าเขาอกทะลุ
  เวลา 09.50 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รูป ประจำอาส์นสงฆ์
  เวลา 10.00 น.            พิธีการทางศาสนา
  นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ประธานในพิธี ประกอบ 
    พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  ศาสนพิธีกรกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล
  พระสงฆ์ให้ศีล ผู้เข้าร่วมในพิธีรับศีล
  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า /นำไปถวายพระสงฆ์/ถวายปัจจัยไทยธรรม
  ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ
  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รูป อนุโมทนา
  ประธานในพิธี/ผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันกรวดน้ำ/รับพร/กล่าวคำกล่าว เมตตา/
    ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
  เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รูป
  เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารร่วมกัน

  รายการอื่นในจังหวัด พัทลุง

  (ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2561)

  Trans Bantad Mountain Run 2018 (29 เม.ย. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)