If you want to win a race try the 100 meter. If you want to win an experience try the marathon.
Emil Zatopek
Czech runner

เดิน-วิ่ง วังขนายซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนการกุศล 2017

  วันที่20 สิงหาคม 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  ระยะ5 / 14 / 24
  ผู้จัดฟอร์รันเนอร์
  ติดต่อ08-6900-5911,08-1100-7752
  ไลน์

  jr 5911

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  รายการอื่นในจังหวัด กาญจนบุรี

  (ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 ตุลาคม 2561)

  วังขนาย มาราธอน 2018 ครั้งที่ 8 (19 ส.ค. 61)
  ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน 2018 (9 ก.ย. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)