I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 8

  วันที่12 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ10.5 / 4.5
  ติดต่อ076-274573 ต่อ 29

  รายการอื่นในวันที่ 12 มีนาคม 2560

  1st Trail Together With Sisaket (ศรีสะเกษ)
  อยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง สืบสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 130 ปี (พระนครศรีอยุธยา)
  อู่ทอง ลองRUN 2017 (สุพรรณบุรี)
  ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา 2560 (กรุงเทพมหานครฯ)
  วิ่งขึ้นดอยเล็งเพ่งเมืองแป้ ครั้งที่ 2 2017 (แพร่)
  ฮักเขาใหญ่ รันนิ่ง อินทู เดอะคันทรี ()
  สิงห์ หาดชะอำบิกินิบิชรัน 2017 (เพชรบุรี)
  สวนสราญรมย์มินิมาราธอน (สุราษฎร์ธานี)
  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า - พระนครคีรี - พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 (เพชรบุรี)
  เขาค้อมาราธอน (เพชรบูรณ์)
  เดิน-วิ่ง มหากุศล 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 (ลพบุรี)
  เดิน-วิ่ง มาบตาพุด-เอสซีจี เคมิคอลส์ ครั้งที่ 8 (ระยอง)
  เดิน-วิ่ง ๑๓๖ ปี กรมหลวงชุมพรฯ ()
  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล มูลนิธิ รพ.หาดใหญ่ ครั้งที่ 15 (สงขลา)
  Actionaid Action Run 2017 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Super Dog Fun Run : Episode ii (ปทุมธานี)

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึง 23 มิถุนายน 2562)

  บ้านเพื่อชีวิต มินิมาราธอน (31 มี.ค. 62)
  Supersports 10 Mile International Run 2019 - Phuket (31 มี.ค. 62)
  Maikho beach sunset ครั้งที่ 1 (6 เม.ย. 62)
  To Be Number One Phuket Family Run 2019 (7 เม.ย. 62)
  Phuket Amazing Run: วีรสตรีเมืองถลาง 2019 (28 เม.ย. 62)
  หมอภูเก็ตชวนวิ่ง - Series 3 (12 พ.ค. 62)
  เดิน-วิ่ง วันวิสา ภูเก็ต 2019 (19 พ.ค. 62)
  Laguna Phuket Marathon 2019 (8 มิ.ย. 62)
  ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนานาชาติ 2019 (9 มิ.ย. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)