It is a beautiful thing to discover that your body is capable of doing things that you once thought were impossible.
Sammi Goldsmith

CWX แก่งหินเพลิงเทรล 2017

  วันที่23 เมษายน 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่แก่งหินเพลิง จ. ปราจีนบุรี
  ระยะ10 / 21 / 42 / 52
  ติดต่อ02-6783712 / 086-3393020

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  อ่านรายละเอียดได้ใน

  ทริปนี้..แก่งหินเพิงเทรล 2017

  รายการอื่นในจังหวัด ปราจีนบุรี

  (ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง 24 กรกฎาคม 2561)

  Classic Run X-Ultra Half Marathon (24 มิ.ย. 61)
  บูรพาพยัคฆ์มาราธอน 2561 (15 ก.ค. 61)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)