๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

7 PUKHA NANFA MINI MARATHON

  Race date15 Jan 2017 (Sunday)
  PlaceKhuang Meuang Nan, Wat Phu Min, Nan
  Race type10.5 / 5.25 / 3.5
  Contact081-837-3915
  Online Registrationhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqV9OT-TV6Fc-sHTNLyRPVmwZTy_ofIBQbhS9gZ0PQun0OgA/viewform?c=0&w=1

  Other Events in Nan

  (From 19 January 2017 to 19 Aril 2017)

  2nd Wiang Sa Minimarathon (22 Jan 17)

  พื้นที่โฆษณา

  Pace and speed caculator

  Distance : meters

  Time :


  hours

  min

  sec

  Speed (km/h)
  0
  Pace (min/km.)
  0
  Ads box
  (180x150)