Champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely the demonstration of their championship character.
T. Alan Armstrong

TPA Charity Run 2017 for Child

  วันที่12 กุมภาพันธ์ 2560 (อาทิตย์)
  สถานที่สวนลุมพีนี กรุงเทพ
  ระยะ10 / 5
  ติดต่อ02 258 0320 – 5 ต่อ 1111, 1113 และ 1917
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์https://goo.gl/forms/EuAPEz09u6D2H0MA3
            สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล "TPA CHARITY RUN 2017 FOR CHILD" วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ มอบให้น้อง ขึ้น เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใหเด็กไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง โดยครั้งนี้จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริจาคให้กับโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้พร้อมในการเป็นหลักของประเทศด้านการดูแลรักษาทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนด แบบครบวงจร
   
  กองทุน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” ด้วยความตั้งใจของคณะแพทย์พยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กหรือ (รพ.เด็ก) เดิม ในการให้การดูแลรักษาโรคเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มโรคเด็กยุ่งยากซับซ้อน ประกอบทั้งกับ ความตั้งใจจริงในการสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลรักษาโรคในเด็กมาตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบันฯ แต่ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ และเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนางานวิจัยเพิ่มเติม ทำให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้เดินหน้าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อช่วยทำให้สถาบันฯ มีพื้นที่ให้บริการที่เพียงพอ และให้กองทุนมีงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาทางการแพทย์ต่างๆ ให้พร้อมเป็น หน่วยงานหลักของประเทศในการแก้ไข  ปัญหาสุขภาพเด็กที่สำคัญของประเทศ ที่ มีผู้ป่วยเด็กเข้ามารับบริการแบบผู้ป่วย นอกประมาณ กว่า 370,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 17,000 รายต่อปี และรับส่งต่อผู้ ป่วยที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนจากโรง พยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงความร่วม มือกับนานาประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาวงการ แพทย์เด็กในระดับอาเซียน
   
  จากความสำคัญ และคุณประโยชน์ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2017 for Child วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ มอบให้น้อง” จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสมทบทุนแก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
   
            โดยกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2017 for Child" ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง กิโลเมตร อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท ทั้ง ประเภท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
   
  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง อ น า ค ต ข อ ง ช า ติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงด้วยการร่วม สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการดูแล รักษาผู้ป่วยเด็กให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และร่วมกันสร้างพลัง สร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจ และสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กัน กับกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2017 for Child วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ มอบให้น้อง” วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.00 น. ณ สวนลุมพินี สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร 02 258 0320 – 5
   
  ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด นำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
   
  สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่  >>> https://goo.gl/forms/EuAPEz09u6D2H0MA3  ปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2560 (หากเต็มจำนวนขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อน)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร 02 258 0320 – 5 ต่อ 1111, 1113 และ 1917 หรือ www.facebook.com/TPACharityRun

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

  Great Escape Run (ระยอง)
  สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18 (สมุทรสาคร)
  วิ่งตามรอยพ่อ (สมุทรปราการ)
  วิทย์-แพทย์ มน. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (พิษณุโลก)
  บุรีรัมย์มาราธอน 2017 (บุรีรัมย์)
  เฮง เฮง 2017 Chinese New Year Run (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดิน วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา Run for Love (กรุงเทพมหานครฯ)
  THE SURVIVOR RUN (ชลบุรี)
  มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (สัญจรน้ำตกตาดหมอก) (เพชรบูรณ์)
  ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2560 ครั้งที่ 12 (สมุทรสงคราม)
  สะเดามินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (สงขลา)
  พะโต๊ะมินิมาราธอนฝ่าทะเลหมอก (ชุมพร)
  เดิน-วิ่งการกุศลไทย-ซิกข์มินิมาราธอน ครั้งที่ 23 (กรุงเทพมหานครฯ)
  CMU Marathon (เชียงใหม่)
  นอนก็ฝันว่าวิ่ง (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

  (ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึง 18 ตุลาคม 2560)

  Jog&Joy Mini Marathon 2017 (23 ก.ค. 60)
  Run&Ride 2017 (23 ก.ค. 60)
  สายฝน สานฝัน FUN RUN for KIDS (29 ก.ค. 60)
  ActionAid Action Run 2017 (30 ก.ค. 60)
  Let's Run for the Beach 2017 (30 ก.ค. 60)
  เดิน-วิ่ง 50 ปี การประปานครหลวงมินิมาราธอน 2017 (6 ส.ค. 60)
  TUN Mini Marathon 2017 (6 ส.ค. 60)
  Kingdom of Tigers Run 2017 (6 ส.ค. 60)
  ลาดกระบังมินิมาราธอน 2017 (6 ส.ค. 60)
  Run for the mirror foundation (6 ส.ค. 60)
  August 12th Half Marathon Bangkok 2017 (12 ส.ค. 60)
  Give Charity Run ครั้งที่ 2 (13 ส.ค. 60)
  Bangkok Post International Mini Marathon 2017 (13 ส.ค. 60)
  มจพ. เดิน-วิ่ง สายสัมพันธ์ ๒ พระราม ๒๕๖๐ (20 ส.ค. 60)
  Run 4 Mom #6 (20 ส.ค. 60)
  Baxter Run for Fund 2017 (3 ก.ย. 60)
  Bangkok Women’s Run 2016 (3 ก.ย. 60)
  Amarin Run for Kids 2017 (10 ก.ย. 60)
  2XU yolorun (10 ก.ย. 60)
  โรงเรียนแม่พระฟาติมา มินิมาราธอน (10 ก.ย. 60)
  Run to school ปี2 (17 ก.ย. 60)
  PEA Mini Marathon ครั้งที่ 8 (24 ก.ย. 60)
  Unicef Line Run (30 ก.ย. 60)
  Fit Your Bone, Run For Healthy Bone 2017 (2 ต.ค. 60)
  Run to Give มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (7 ต.ค. 60)
  กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน 2017 (8 ต.ค. 60)
  เมืองไทยมาราธอน 2017 (8 ต.ค. 60)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)