Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

FAT RUN

อ้วน.. วิ่งสิอ้วน

  วันที่24 กรกฎาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่สวนลุมพินี ลานตะวันยิ้ม กรุงเทพฯ
  ระยะ5
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

  ยุพราชมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (เชียงใหม่)
  รัษฎามินิมาราธอน 2016 (ภูเก็ต)
  เดิน-วิ่งเพื่อ "พุทธคยา" มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 (สมุทรสาคร)
  Active Run 2016 นครนายก ครั้งที่ 2 (นครนายก)
  JOG&JOY Mini Marathon ครั้งที่ 20 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Kiriwong Cross Country (นครศรีธรรมราช)
  Run&Ride 2016 by Herbalife @Central Festival East ville (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

  (ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2564 ถึง 24 ธันวาคม 2564)

  Bangkok Marathon 2021 (21 พ.ย. 64)
  วิ่งด้วยกัน ปีที่ 5 (28 พ.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)