Life would be dull and colourless but for the obstacles that we have to overcome and the fights that we have to win
Jawaharlal Nehru
First prime minister of India

กรุงเทพประกันชีวิตฮาล์ฟมาราธอน 2016

  วันที่12 มิถุนายน 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่สะพานพระราม 8 กทม
  ระยะ5 / 10.5 / 21.1
  ติดต่อ08-6888-7812

  แผนที่สถานที่แข่งขัน


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)