When You Cross the Finish Line, No Matter How Slow or Fast, It Will Change Your Life Forever
Dick Beardsley
American marathoner

สพป.บร.4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  วันที่20 มีนาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
  ระยะ5 / 10.5
  ติดต่อ08-4416-8144,08-9575-4223

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)