I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

เพื่อน...นายกบางปูมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

  วันที่3 เมษายน 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
  ระยะ5 / 11 / 24
  ติดต่อ09-8832-9436,08-9696-3217

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการอื่นในวันที่ 3 เมษายน 2559

  ภูทับเบิก On The Rock Trail Run 2016 (เพชรบูรณ์)
  วิ่งสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย (กรุงเทพมหานครฯ)
  กะตะ – กะรนบีช มินิมาราธอน ประจำปี 2559 (ภูเก็ต)

  รายการอื่นในจังหวัด สมุทรปราการ

  (ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562)

  เดิน-วิ่งคนละก้าวเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ (สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร (26 พ.ค. 62)
  วิ่งบางปู 2019 (9 มิ.ย. 62)
  วิ่งบางปู 2019 (16 มิ.ย. 62)
  Street Run Minimarathon (4 ส.ค. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)