Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๕

  วันที่2 กรกฎาคม 2559 (เสาร์)
  สถานที่โรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.วานรนิวาสจ.สกลนคร
  ระยะ5 / 3.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559

  เดิน-วิ่ง รณรงค์ในวันหัวใจเต้นระริกสากล (กรุงเทพมหานครฯ)
  Mango and Sticky Rice 10K Run (กรุงเทพมหานครฯ)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)