Only think of two things - the gun and the tape. When you hear the one, just run like hell until you break the other.
Sam Mussabini
British athletics coach

วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๕

  วันที่27 กุมภาพันธ์ 2559 (เสาร์)
  สถานที่รร.บ้านก่อ อ.วานรนิวาสจ.สกลนคร
  ระยะ5 / 3.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

  ULTR & TRAIL UNSEEN KOH CHANG 2016 (ตราด)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)