Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
Japanese proverb

วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี ๑๔ สนาม ๓

  วันที่28 กุมภาพันธ์ 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูนจ.สกลนคร
  ระยะ10 / 3
  ติดต่อ

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)