I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

พญาคันคาก มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอนครั้งที่ ๑

  วันที่7 กุมภาพันธ์ 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่บริเวณเส้นชัยสวนสาธารณพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร
  ระยะ21 / 10.5 / 3.5
  ติดต่อ089-281-8281
  ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ bike for mon และเส้นทางศิริมงคล bike for dad และเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ วิมานพญาแถน พญาคันคาก- พญานาคใหญ่ที่สุดในโลก 

  เปิดรับสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ มกราคม นี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจ.ยโสธร โรงพยาบาลยโสธร เวลา 08.30- 16.30 น. ในวันเวลาราชการ และเว็บไซต์ของ กกท.ยโสธร วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 – 20.00น. รับสมัครส่วนตัว ติดต่อรับเสื้อ ณ โรงพยาบาลยโสธร

  กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2559
  รับสมัคร ลงทะเบียนหน้างาน 03.00 -04.30 
  ปล่อยตัวฮาร์ฟมาราธอน 21 กม.เวลา 05.30 น 
  ปล่อยตัวมินิมาราธอน 10.5กม. เวลา 06.00น. 
  ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 3.5 กม. เวลา 06.30น. 
  ณ บริเวณเส้นชัยสวนสาธารณพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)