I always loved running... it was something you could do by yourself, and under your own power. You could go in any direction, fast or slow as you wanted, fighting the wind if you felt like it, seeking out new sights just on the strength of your feet and the courage of your lungs.
Jesse Owens

123 ปี อุดรธานีมาราธอน

  วันที่21 กุมภาพันธ์ 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่หน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี
  ระยะ5.8 / 10.55 / 21.1 / 42.195
  ติดต่อ0-4232-5176-85 ต่อ 7107

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง

  อ่านรายละเอียดได้ใน

  ทริปนี้...123 ปี อุดรธานีมาราธอน

  รายการอื่นในจังหวัด อุดรธานี

  (ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 23 เมษายน 2562)

  วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดอุดรธานี (3 ก.พ. 62)
  บ้านเชียงมาราธอน (17 ก.พ. 62)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)